De Raad van bestuur van NMBS heeft vrijdag ingestemd met een nieuwe uitbreiding van het aanbod vanaf december 2017. Daarbij wordt op de eerste plaats ingezet op de verhoging van het voorstedelijk aanbod rond de grote steden, maar ook elders wordt bijvoorbeeld het weekendaanbod (vooral op zaterdag) uitgebreid. Verder worden de aansluitingen geoptimaliseerd en waar mogelijk de reistijd verlaagd.

De huidige dienstregeling dateert van december 2014. Dat vervoersplan was op zijn beurt een grondige herwerking van de dienstregeling van 1998. Ondanks een gesloten budgettaire enveloppe slaagde NMBS er toen in het aanbod nog licht te doen toenemen. NMBS is van plan het vervoersplan om de drie jaar aan te passen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de klant en om tegelijkertijd rekening te kunnen houden met de planning van de werkzaamheden op het spoornetwerk.

De spoorstrategie van NMBS is gebaseerd op het aantrekken van meer reizigers en het verhogen van het aantal zitplaatsen, alsook op de uitbreiding van het aanbod op het bestaande net en het opvoeren van de capaciteit ervan. Daarnaast wil NMBS ook tijdens het weekend meer differentiëren door in te spelen op de vraag naar treinverbindingen naar de grotere winkelsteden (op zaterdag) en extra studententreinen (op zondag).

Concreet beoogt het nieuwe vervoersplan voor december 2017 de verhoging van het aanbod (stijging van het aantal treinkilometers met 3,9 miljoen, wat neerkomt op een toename met 5,1 procent ten opzichte van het huidige vervoersplan). Meer dan 15% van de haltes (86 haltes) krijgen tijdens weekdagen nieuwe verbindingen en 114 haltes worden tijdens de piekuren en/of ’s morgens vroeg of ’s avonds laat beter bediend. Tijdens het weekend worden meer dan 120 haltes beter bediend.

Het vervoersplan is tevens de gelegenheid voor NMBS om de reistijd voor de 100 belangrijkste oorsprong-bestemming koppels met gemiddeld 3 procent te verminderen. Daarnaast worden ook op andere verbindingen gevoelige reistijdverlagingen voorzien.

Voorstadsnetten

Het nieuwe vervoersplan zet op de eerste plaats in op de uitbreiding van de voorstadsnetten rond Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Deze steden hebben te kampen met zware mobiliteitsproblemen. NMBS wil haar inspanningen met name op deze agglomeraties concentreren.

Rond Brussel wordt de amplitude (het totaal aantal treinen per dag) op verschillende S-verbindingen uitgebreid. Het gaat op weekdagen om de volgende S-verbindingen:

  • ’s Gravenbrakel-Brussel-Leuven (S2)
  • Oudenaarde-Brussel-Dendermonde (S3)
  • Geraardsbergen-Edingen-Brussel-Schuman-Mechelen (S5)
  • Brussel-Zuid-Brussel-Noord-Jette-Aalst (S10)
  • Ottignies-Waver-Leuven (S20)
  • Halle-Delta-Mechelen (S7)

De verbindingen Aalst-Brussel-Schuman-Merode (S4) en Halle-Brussel-Schuman-Mechelen (S5) worden respectievelijk verlengd tot Vilvoorde (in plaats van Merode) en Edingen (in plaats van Halle). Vanaf december 2017 rijdt de verbinding S5 Edingen-Schuman-Mechelen één keer per uur op zaterdag en zondag (voor december 2017 rijdt deze verbinding niet tijdens het weekend).

Vanaf december 2018 zal de verbinding S1 Nijvel-Brussel-Mechelen-Antwerpen op zaterdagen twee keer per uur rijden. Vanaf december 2018 – aansluitend op infrastructuurwerken – zal dat ook het geval zijn voor de verbinding ’s Gravenbrakel-Brussel-Leuven (S2).

De geplande omslag van de IC Amsterdam naar de hogesnelheidslijn via Noorderkempen en Breda maakt een uitbreiding van het voorstedelijk aanbod ten noorden van Antwerpen mogelijk. Zo zal de L-trein tussen Roosendaal-Antwerpen-Puurs (op lijn 12) tijdens weekdagen om het half uur rijden in plaats van om het uur nu.

Ten westen van de havenstad worden Boom en Antwerpen (lijn 52) ook tijdens het weekend verbonden. Ten oosten van Antwerpen worden tijdens weekdagen dan weer twee P-treinen tussen Herentals en Lier verlengd tot Antwerpen.

Gent krijgt ’s ochtends van en naar Eeklo twee extra piekuurtreinen. Daarnaast wordt een nieuwe L-trein ingelegd tussen Gent en Lokeren met overstap in Lokeren op een IC-trein tussen Antwerpen en Gent (zowel tijdens weekdagen als tijdens het weekend).

Op zaterdagen schakelt de verbinding Ronse-Gent-Eeklo (L05) over op een uurdienst in plaats van een twee-uurdienst.

Overige projecten

Vanuit Limburg sta je sneller in Blankenberge (meer dan 10 minuten tijdswinst) aangezien de IC03 tussen Genk en Knokke-Blankenberge vanaf december 2017 niet langer gesplitst zal worden in Brugge (en dus minder tijd verliest). De trein zal immers in zijn geheel doorrijden naar Blankenberge.

Hasselt krijgt op zaterdag een beter aanbod naar Antwerpen, Brussels Airport – Zaventem en Leuven. Zo zal de verbinding tussen Antwerpen-Centraal en Hasselt via Leuven en Brussels Airport – Zaventem (IC08) elk uur rijden in plaats van elke twee uur (tot december 2017 is het traject van de trein één uur op twee telkens beperkt tot Leuven en rijdt deze niet verder door tot Hasselt). Hetzelfde geldt voor de IC-verbinding tussen Antwerpen en Hasselt via Mol (IC10). Ook daar wordt tot december 2017 slechts één uur op twee vanuit Mol naar Hasselt doorgereden.

Hasselt (via Aarschot en Brussel) kan zondagavond rekenen op een extra P-studententrein naar Gent. Hetzelfde geldt voor een studententrein vanuit de Kempen (via Lier en Mechelen) naar Leuven.

Voor de klanten uit de Kempen wordt ’s avonds een extra piekuurtrein ingelegd van Brussel-Zuid naar Mol.

Op zaterdag zal de verbinding De Panne-Gent-Brussel-Leuven-Landen (IC29) elk uur rijden. Tot december rijdt de trein één uur op twee tussen Leuven en Landen. (Vlaams-Brabant).

Bovenvermelde splitsing van de IC Knokke-Blankenberge is ook goed nieuws voor West-Vlaanderen. Knokke krijgt een rechtstreekse verbinding naar Brussels Airport – Zaventem (door de verlenging van de relatie Brussels Airport – Zaventem-Gent tot Brugge en Knokke). Daardoor krijgt Brugge in een klap ook tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding naar de nationale luchthaven.

Vanaf eind 2017 rijdt de huidige relatie De Panne-Gent-Aalst-Brussel-Landen tijdens weekdagen vanaf Gent naar Antwerpen. Het stuk van de relatie tussen Gent en Landen blijft wel behouden.

De reistijd tussen Kortrijk, Brugge en Oostende wordt verbeterd.

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen krijgen zondag ook een extra studententrein naar Leuven (vanuit De Panne via Lichtervelde en Gent).

Uitgebreide consultatie ging vervoersplan vooraf

De aanpassing van de dienstregeling komt er na een uitgebreide consultatieronde met stakeholders, waaronder het Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT), de gewesten, de verkozenen, de steden en gemeenten en de (regionale) vervoerspartners die al in september 2015 van start ging. Deze consultatieronde leverde een ganse reeks voorstellen op die naast het klantenpotentieel ook op hun technische en financiële haalbaarheid werden getoetst. In het voorjaar van 2017 wordt - na de goedkeuring van de regering - teruggekoppeld naar de stakeholders.

           
loader