Vanaf donderdag 25 februari kunnen reizigers wifi testen aan boord van twee treinen op de verbinding Oostende-Eupen. De reizigers zullen drie maanden lang tijdens hun treinrit gratis kunnen surfen en zo de kwaliteit van de wifi-verbinding evalueren. Met de resultaten van deze test kan NMBS zowel de technische haalbaarheid van het project als de meerwaarde voor de klant meten, en ook een businessplan opstellen met als doel om de opportuniteit te evalueren om het wifi-project daadwerkelijk te concretiseren.

2 testrijtuigen op verbinding Oostende-Eupen

NMBS onderzoekt permanent hoe ze de dienstverlening aan de klant kan verbeteren en wat ervoor kan zorgen dat reizigers hun reistijd zo nuttig mogelijk kunnen besteden. Om de reiservaring voor de klant te verbeteren, werkt NMBS sinds enkele maanden aan een manier om internet toegankelijk te maken aan boord van de trein. Om hiervoor de meest efficiënte technologie te testen, heeft NMBS na uitgebreide benchmarking met buitenlandse treinoperatoren een openbare aanbesteding uitgeschreven. De marktleiders hebben hierop gereageerd en hun technische oplossingen voorgesteld. Twee van hen (Icomera en Nomad) werden geselecteerd om wifi te testen aan boord van NMBS-treinen.

Oplossingen gebaseerd op aggregeren van 3G- en 4G-signalen

Om de test uit te voeren, zijn twee eerste klasse-rijtuigen van een I11-trein in het atelier van Oostende uitgerust met de techniek van de betrokken bedrijven en een serie antennes. Dit moet de technische problemen oplossen die een gevolg zijn van het principe van de ‘Kooi van Faraday1’. Daarmee worden reizigers in treinen geconfronteerd als ze 3G- en 4Gsignalen willen opvangen van de mobiele telefoonoperatoren (Proximus, Base, Orange).

Het concept van deze twee oplossingen heeft tot doel de signalen van de verschillende operatoren te aggregeren en de breedbandsterkte voor de klant te maximaliseren. De rijtuigen zijn daarvoor uitgerust met een systeem dat de signalen van de verschillende operatoren omzet in één wifi-signaal.

De twee betrokken eerste klasse-rijtuigen worden drie maanden lang ingezet op de ICverbinding tussen Oostende en Eupen. Tijdens de daluren zullen ze ook toegankelijk zijn voor reizigers met een vervoersbewijs voor tweede klasse. NMBS wil tijdens deze testperiode anonieme tevredenheidsenquêtes uitvoeren, om zo te peilen naar de ervaringen en de verwachtingen van haar klanten. De twee betrokken technologiebedrijven onderzoeken ook permanent deze nieuwe dienstverlening, en dat zowel voor de kwaliteit van de 3G- en 4G-verbinding, als de wifi-verbinding (vooral tijdens de piekuren).

Welke stappen na de test?

Voor NMBS is het essentieel om te wachten tot al deze resultaten gekend zijn, vooraleer een businessplan op te stellen. Dit zal NMBS toelaten om de opportuniteit te onderzoeken om wifi aan boord van de trein aan te bieden. NMBS wil zich in dit domein positioneren als een smart follower. Met andere woorden, NMBS wil profiteren van de positieve en negatieve ervaringen van andere treinoperatoren in het buitenland. Het organiseren van deze test volgt diezelfde logica.

 

 

1/ Het effect van de ‘Kooi van Faraday’ doet zich voor bij een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal. Dat zorgt ervoor dat elektromagnetische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen.