durabilite-duurzaamheid

De trein verbruikt weinig energie (tot 5 maal minder dan de auto), en in verhouding tot het aantal personen dat vervoerd wordt, neemt de spoorweginfrastructuur veel minder ruimte in beslag dan de weginfrastructuur. Deze troeven maken van de trein hét ecologisch vervoersmiddel bij uitstek. NMBS heeft beslist om nog meer de kaart van de duurzaamheid te trekken en haar medewerkers aan te sporen nog meer groene keuzes te maken. Dat wil ze doen aan de hand van een vijfjarenplan dat het tegen 2022 mogelijk zal maken een aanzienlijke hoeveelheid energie wil besparen.

Duurzaamheid zit NMBS in het DNA: 95 % van de treinen rijdt op elektrische tractie; daarmee is de trein het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel. Meer reizigers vervoerd per trein betekent ook minder energieverbruik en minder uitstoot van schadelijke stoffen. NMBS heeft besloten nog een stapje verder te gaan en heeft een vijfjarenplan opgezet met duidelijke en becijferde doelstellingen om zo tot een nog milieuvriendelijkere manier van werken te komen.

Duurzaam vervoer, duurzaam werk

Het actieplan omvat zes domeinen: efficiënt energiebeheer, minder waterverbruik, minder wegwerpproducten zoals papier (geen individuele printers meer), afvalsortering, minder geluidsoverlast en de voortzetting van de sanering van de gronden.

NMBS wil vooral inzetten op het vlak van efficiënter energieverbruik, waar ze als spoorvervoerder de grootste meerwaarde kan betekenen voor het milieu. Het treinverkeer vertegenwoordigt meer dan 4/5e van het energieverbruik van NMBS. De rest van de energie wordt verbruikt door de stations, de dienstgebouwen en de onderhoudswerkplaatsen. NMBS heeft al inspanningen geleverd: sinds 2005 heeft ze het totale energieverbruik van haar gebouwen met 21% teruggedrongen, en haar CO2-uitstoot met 30%. De spoorwegonderneming heeft de ambitie nog energiezuiniger te worden en haar energieverbruik in de stations, kantoren en werkplaatsen met nog eens 7% te verminderen, terwijl ze het energieverbruik van de treinen met 5 % wil terugbrengen, door gebruik te maken van energiemeters en ledverlichting, zonnepanelen te installeren en energie-efficiënt te rijden.

Tegen 2022 wil NMBS ook 10 % minder stadswater verbruiken (onder andere dankzij modernere wasinstallaties voor de treinen die minder water verbruiken en uitgerust zijn met een reservoir om regenwater op te vangen), haar papierverbruik met 50 % verminderen, individuele printers afschaffen, kantoorafval beperken, geluidshinder verminderen dankzij stillere treinen en tot slot ook de sanering van de gronden voortzetten, alsook nieuwe vervuiling te vermijden dankzij nieuwe werkplaatsen die beter uitgerust zijn om deze te bestrijden of te behandelen. Deze maatregelen kaderen in de evolutie die NMBS wil verwezenlijken: moderner, efficiënter en doeltreffender worden in alle domeinen en op alle niveaus. Voor meer info over het duurzaamheidsactieplan van NMBS, verwijzen we u graag naar deze brochure.