B4you

NMBS heeft met Clear Channel twee princiepsakkoorden gesloten die NMBS toelaten het volledige kapitaal van de onderneming Publifer te verwerven. Deze laatste wordt de enige eigenaar van de reclameborden op het Belgische spoorwegdomein. NMBS komt op deze manier tegemoet aan het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 22 juli 2016 en verzekert zo de verderzetting van de reclameactiviteit op het Belgische spoorwegdomein.

Bij contract van 1 januari 1992 had de voormalige unitaire NMBS aan Publifer het exclusieve recht gegeven een reclameactiviteit te ontplooien op het Belgische spoorwegdomein, en dat voor een periode van 30 jaar. Sinds 1997 is Publifer een gemeenschappelijke dochtervennootschap die voor 50 procent in handen is van NMBS en voor 50 procent in handen van More Belgium (dat later Clear Channel Belgium werd).

Meer dan 20 jaar na het afsluiten van het contract startte JCDecaux een gerechtelijke procedure waarin de wettelijkheid van deze reclame-concessie werd betwist en de stopzetting ervan werd gevraagd. Een uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel van 22 juli 2016 kwam gedeeltelijk aan de vraag van JCDecaux tegemoet: het Hof beval de stopzetting van de reclame-concessie en dat binnen een periode van 8 maanden na de betekening van het arrest.

NMBS, Publifer en Clear Channel tekenden cassatieberoep aan tegen dit arrest. In afwachting van een uitspraak hierover, dient het stakingsbevel door alle partijen gerespecteerd te worden en NMBS zal dat ook doen. Aangezien het arrest van het Hof van Beroep van Brussel op 9 september 2016 werd betekend, heeft NMBS onderzocht wat de concrete gevolgen zijn die aan de uitspraak van het Hof moeten gegeven worden om de reclameactiviteit ook na 9 mei 2017 verder te kunnen zetten.

Met dat doel voor ogen, heeft NMBS twee princiepsakkoorden bereikt met Clear Channel. Op basis van deze akkoorden die tussen nu en 8 mei 2017 uitgevoerd zullen worden, zal NMBS van Clear Channel de aandelen van Publifer kopen, die nu nog in handen zijn van deze laatste. Tegelijkertijd zal Publifer alle reclameborden verwerven die zich op het Belgische spoorwegdomein bevinden en er de enige eigenaar van worden.

Deze oplossing zal aan Publifer – op dat moment exclusief dochteronderneming van NMBS – toelaten te beslissen ofwel zélf in staan voor de reclame-exploitatie ofwel deze activiteit (geheel of gedeeltelijk) open te stellen voor externe operatoren. Iedere stap in deze operatie door NMBS en haar dochteronderneming Publifer gebeurt, en zal gebeuren, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en met de financiële en strategische belangen van de NMBS Groep indachtig. NMBS is verheugd over deze oplossing die toelaat om de continuïteit van de reclame-exploitatie op het Belgische spoorwegdomein te garanderen.

loader