B4you

NMBS en Test-Aankoop werken samen aan de verbetering van het compensatiesysteem in geval van vertragingen om het nog intuïtiever te maken voor de klanten. Dankzij deze nieuwe dynamiek stellen de partijen ook een einde aan de rechtsvordering tot collectief herstel (class action).

De reiziger krijgt voortaan meer tijd om zijn compensatieaanvraag in te dienen (30 dagen in plaats van 15 dagen). Daarnaast maakt het systeem het ook mogelijk om de compensatie via bankoverschrijving uit te betalen op de rekening van de reiziger van wie de trein vertraging had. Om de tevredenheid van de klanten verder te vergroten, zal Test-Aankoop ook betrokken worden bij het ontwerp van de nieuwe NMBS-website.

Test-Aankoop en NMBS zijn opgetogen over deze evolutie, die alle reizigers ten goede komt.

Test-Aankoop heeft vastgesteld dat de grote meerderheid van de deelnemers (44.000) aan de actie, gestart in december 2014, werden vergoed. Concreet werden er in 2016 193.000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend (waarvan meer dan 160.000 voor de stakingen). Ter vergelijking, in 2015 en 2014 werden er respectievelijk 55.000 en 66.000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend.

Werking van het compensatiesysteem

NMBS beschikt over een compensatiesysteem in geval van vertraging waarop de reizigers ook bij staking een beroep kunnen doen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen occasionele langdurige vertragingen (minstens 60 minuten) en herhaalde, kleinere vertragingen (vanaf 15 of 30 minuten).

In het geval van een vertraging van minstens 60 minuten, wordt de waarde van de reis 100 % terugbetaald. In het geval van herhaalde vertragingen (over een periode van 6 maanden) is er een compensatie van 25 % voor vertragingen van 15 minuten (minstens 20 vertragingen) en van 50 % voor vertragingen van minstens 30 minuten (minstens 10 vertragingen).

Tot slot wordt de periode waarover de klant beschikt om een compensatieaanvraag in te dienen uitgebreid tot 30 dagen na de vertraging (waar dat vandaag nog 15 dagen is).

check2-anim