B4you

NMBS heeft vandaag meer details bekendgemaakt over de uitbreiding van haar aanbod en de geplande investeringsprojecten in de provincie Antwerpen. Ze deed dat tijdens een roadshow in Antwerpen, waarop alle burgemeesters en andere verkozenen werden uitgenodigd. Concreet wordt in de provincie Antwerpen vanaf december vooral het voorstedelijk aanbod rond Antwerpen versterkt en zijn er investeringen in stations en stopplaatsen die het reizigerscomfort verbeteren. NMBS investeert ook in vernieuwingen in de werkplaatsen van Mechelen en Antwerpen. Zowel het nieuwe vervoersplan als het investeringsplan zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de regering.

Om nieuwe reizigers te kunnen aantrekken en de tevredenheid van de huidige reizigers te verhogen, zet NMBS in op twee essentiële pijlers. Zo wordt het treinaanbod verhoogd en geoptimaliseerd en wordt ook de reistijd verminderd. De huidige dienstregeling dateert van december 2014. In de periode 12/2017-2020 breidt het nieuwe vervoersplan het aanbod met 5,1 procent uit, waarvan al vier procent eind dit jaar. Afgelopen december volgde al een voorafname op die uitbreiding, met 72 treinen, verdeeld tussen de week en het weekend.

Bijna twintig procent van de haltes krijgt tijdens weekdagen nieuwe verbindingen of een hogere frequentie en 114 haltes worden tijdens de piekuren en/of ’s morgens of ’s avonds laat beter bediend. Tijdens het weekend worden meer dan 120 haltes beter bediend. Op zaterdag is dit gericht naar het aanbod naar de winkelsteden, op zondag rijden er extra studententreinen. Het aantal voorziene aansluitingen per uur wordt met bijna twintig procent uitgebreid. En om de extra reizigers te kunnen opvangen, wordt het aantal zitplaatsen tegen 2020 met meer dan tienduizend verhoogd. De reistijd wordt voor de honderd belangrijkste oorsprong-bestemming koppels met gemiddeld drie procent verlaagd. Het nieuwe vervoersplan heeft ook aandacht voor de intermodaliteit van het aanbod, zodat er een vlotte link is met de andere (openbare) vervoersmiddelen.

Uitbreiding aanbod in provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen ligt de focus op het voorstedelijk aanbod rond Antwerpen. Hiermee wil NMBS inspelen op de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen en de komende belangrijke infrastructuurwerken.

Groei op weekdagen

Sinds december 2016 rijden er tussen Antwerpen-Centraal en Noorderkempen al zes extra P-treinen (3 ’s ochtends en 3 ‘s avonds) waardoor beide stations tijdens de piek elke 30 minuten met elkaar verbonden zijn. Van zodra de Benelux-trein via de hogesnelheidslijn zal rijden, stopt deze ook in Noorderkempen en zal die de IC-trein tussen Antwerpen-Centraal en Noorderkempen vervangen. Er komt een tweede L-relatie op de lijn Essen - Antwerpen-Centraal - Puurs. Zo rijdt er om het half uur een trein (in plaats van om het uur nu), met elk uur een verlenging tot Roosendaal.

Het traject van de IC22-trein Brussel-Zuid - Essen wordt vanaf december 2017 ingekort tot Antwerpen-Centraal. De IC05-trein Antwerpen-Charleroi zal worden verlengd tot Essen. De IC07-trein Antwerpen-Charleroi wordt verlengd tot Noorderdokken. De IC21-trein Gent-Sint-Pieters - Leuven zal vanaf december 2017 tussen Leuven en Mechelen enkel nog in Wijgmaal, Wespelaar-Tildonk, Haacht en Boortmeerbeek stoppen. De L27-trein Sint-Niklaas – Leuven zal als stoptrein rijden tussen Mechelen en Leuven.

De P-treinen krijgen bijkomende stops in Muizen. Tijdens weekdagen wordt vanaf december 2017 de derde P-trein tussen Herentals en Lier verlengd tot Antwerpen. Voor de klanten uit de Kempen wordt op weekdagen ’s avonds een extra piekuurtrein ingelegd van Brussel-Zuid naar Mol,. zodat er voortaan ’s morgens 2 piektreinen van Mol naar de Brusselse Noord-Zuid-verbinding rijden en 2 ’s avonds terug naar Mol. De IC28-trein De Panne - Gent-Sint-Pieters - Landen zal naar Antwerpen-Centraal rijden.

De verbinding Gent-Sint-Pieters - Landen blijft bestaan. In het weekend blijft deze trein vanuit De Panne naar Landen rijden.

Versterkt weekendaanbod

Ook het weekendaanbod wordt versterkt. Vanaf december 2017 zal er tussen Antwerpen en Boom elk uur een trein rijden. Nu rijden er in het weekend geen treinen op de lijn 52. Van zodra de Nijverheidsbrug ook in het weekend wordt bediend, zal deze trein doorrijden naar Puurs. Er zijn op zaterdag twee S1-verbindingen Nijvel-Brussel-Mechelen-Antwerpen en op zondag één S1-verbinding tussen Brussel-Mechelen-Antwerpen.

De S5-verbinding zal tijdens het weekend vanaf december 2017 ook rijden tussen Mechelen en Edingen. De amplitude van de S7-verbinding wordt ‘s avonds uitgebreid. Zo zal de laatste trein van Mechelen naar Halle om 19u18 vertrekken.

Vandaag rijdt de IC08-trein elk uur van Antwerpen-Centraal, via Brussels Airport-Zaventem, naar Leuven, maar wordt van daar slechts om de twee uur verlengd tot Hasselt. Vanaf december 2017 zal deze trein op zaterdag elk uur doorrijden naar Hasselt (nu om de twee uur).

Er zal eveneens een uurfrequentie op zaterdag worden ingevoerd tussen Mol en Hasselt zodat klanten elk uur kunnen sporen tussen Antwerpen en Hasselt via Mol. De IC-trein Antwerpen - Mol- Hasselt/Hamont zal op zaterdag dus elk uur rijden tussen Mol en Hasselt i.p.v. nu elke 2 uur. Op zondagavond zal er naast de 3 bestaande P-treinen naar de universiteitssteden een extra P-trein vanuit Neerpelt (met overstap in Mol) worden ingezet naar Leuven en Heverlee.

Meer reizigerscomfort in stations en stopplaatsen

Naast de uitbreiding en de optimalisering van het treinaanbod werkt NMBS aan een aantal investeringsprojecten, en dat tot en met 2021. Deze investeringen geven prioriteit aan zaken die op relatief korte termijn bijdragen tot het comfort en het gemak van de reizigers. De belangrijkste investeringen zijn gepland in het stationsproject Mechelen. Zo wordt er gebouwd aan een ondergrondse parking voor een 2.000-tal auto’s en een nieuwe ontsluitingsweg (Tangent). De ruwbouw van beide zal nog dit jaar klaar zijn. Daarna volgt de afwerking zodat de stationsparking in 2018 kan openen en de ontsluitingsweg in 2020.

Ook de spoorbypass zal in 2020 voltooid zijn. Het station wordt vernieuwd met een nieuwe stationshal, nieuwe perrons met liften en roltrappen, een volledige perronoverkapping, busstation, fietsenstallingen voor 5.000 tweewielers (en uitbreidbaar tot 7.000) en een vernieuwde stationsomgeving. Dit alles zal klaar zijn in 2026. In alle 52 stations en stopplaatsen in de provincie Antwerpen zijn op dit moment in totaal 7.032 parkeerplaatsen en 22.409 fietsenstallingen.

Tegen 2020 wordt dat opgetrokken tot 8.457 parkeerplaatsen en 24.905 fietsenstallingen. In Noorderkempen, Turnhout, Geel, Olen en Mortsel-Oude-God zijn in 2016 al extra parkeerplaatsen bijgekomen voor auto’s en/of fietsen. In Mechelen, Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Zuid, Lier, Duffel en Hemiksem wordt dat aantal de komende jaren nog uitgebreid. NMBS wil de toegankelijkheid van de stations en stopplaatsen verder verhogen.

Dat kan onder meer dankzij de installatie van liften en het verhogen van de perrons, zodat je eenvoudiger in en uit een trein kan stappen. Zo worden vanaf 2019 liften en nieuwe trappen gebouwd in de stopplaats Antwerpen-Zuid zodat de perrons integraal toegankelijk worden. Ook in Lier zal de stationsinfrastructuur in de komende jaren worden verbeterd door de renovatie van het stationsgebouw en het integraal toegankelijk maken van de perrons met liften.

Sinds 2016 zijn er werkzaamheden bezig voor de restauratie van het geklasseerde stationsgebouw Mechelen-Nekkerspoel. Het stationsgebouw wordt integraal toegankelijk gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit (aangepast sanitair, blindegeleidelijnen, wegwerken niveauverschillen en een aangepast loket). Het vernieuwde stationsgebouw zal klaar zijn in 2018.

Vernieuwingen in NMBS-werkplaatsen

Bij de Centrale werkplaats van Mechelen bouwt NMBS een nieuwe werkplaats industriële elektronica en klimatisatie. Deze zal in 2019 klaar zijn. Tegen 2019 worden ook de schouwputten aangepast, het gebouw I5 heringericht en een machinepark voor lange termijn onderhoud van de Desiro-motorstellen aangekocht. Er worden ook heel wat energiebesparende maatregelen genomen.

Zo zal een deel van de daken tegen 2021 worden vernieuwd en geïsoleerd. Tegen 2021 zijn er ook nog heel wat vernieuwingen gepland in het machinepark. In de Tractiewerkplaats Antwerpen-Noord worden in 2018 de verouderde waterzuiveringsinstallatie vervangen en de verouderde sporenbundel TW vernieuwd. In 2021 volgt de indienststelling van een nieuw dienstgebouw en een nieuwe wasstraat voor treinmaterieel. Sinds februari 2016 is in de Wagenwerkplaats Antwerpen-Noord de nieuwe Rail Route in dienst. Deze zorgt ervoor dat het rollend materieel gemakkelijker kan worden vervoerd tussen de twee wagenwerkplaatsen in Antwerpen-Noord.

In de Technische onderhoudspost Schijnpoort gaat in het najaar van 2017 de nieuwe reinigings- en WC-ledigingsinstallaties in uitwijkbundel C in dienst. Verder wordt de seininrichting en elektrificatie van de sporen voor de werkhal en bundel D aangepast (indienstelling in 2019). Tegen 2022 gaat ook de nieuwe Train-wash in dienst. Door al deze vernieuwingen in de werkplaatsen zal het onderhoud makkelijker en sneller gaan, wat ook de beschikbaarheid van het treinmaterieel verhoogt en zo ten goede komt aan de reiziger.

check2-anim