B4you

Aantal bereikte potentieel gevaarlijke punten opnieuw licht gedaald – sensibilisering aangescherpt Het aantal seinvoorbijrijdingen door treinen bemand door NMBS-bestuurders in de hoofdsporen en toegang tot de hoofdsporen is in 2016 stabiel gebleven op 53. Positief is dat het aantal bereikte potentieel gevaarlijke punten opnieuw licht gedaald is (21 in 2016 ten opzichte van 22 in 2015).

Hoofdsporen

Het aantal bereikte potentieel gevaarlijke punten is voor het tweede jaar op rij licht gedaald (23 in 2014 naar 21 in 2016).

Deze laatste vaststelling is belangrijk voor de veiligheid van het spoorverkeer. De veiligheidssystemen dienen immers te voorkomen dat gevaarlijke punten (wisselverbindingen) bereikt worden.

Het totaal aantal seinvoorbijrijdingen door bestuurders van NMBS (zowel reizigerstreinen als goederentreinen) in de hoofdsporen ligt gevoelig onder het niveau van 2010 (89).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
89 72 53 38 40 53 53

Bijsporen

Het aantal seinvoorbijrijdingen door voertuigen bemand door bestuurders van NMBS (inclusief goederenvervoer) in de bijsporen is in 2016 met 5,6 procent gedaald tot 34 gevallen (in vergelijking met 36 in 2015), en dit in een context van een betere registratie van de voorvallen. Treinen in de bijsporen hebben geen reizigers aan boord.

Bijkomende maatregelen

Bovenop de bestaande basis- en permanente opleidingen en grondige analyses van incidenten, neemt NMBS bijkomende maatregelen om de sensibilisering van treinbestuurders te verscherpen en intensifiëren: gebruik van simulatoren, het gebruik van sensibiliseringsfilms (waarin een seinvoorbijrijding wordt nagespeeld), meer begeleiding enz. Ondertussen zet NMBS onverminderd de installatie verder van haar treinen met het ETCS veiligheidssysteem.

loader