De raad van bestuur van NMBS heeft vandaag de tarieven goedgekeurd die vanaf 1 februari 2018 van toepassing zijn. De aanpassingen zijn gebaseerd op de bepalingen zoals vervat in het beheerscontract van 2008, in afwachting van het nieuwe beheerscontract 2018 – 2022.

De aanpassingen zijn onder meer gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex en bedraagt 2,49% voor de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen en gemiddeld 1,49% voor de andere vervoersproducten.

Tegelijkertijd blijft het tarief van een aantal vervoersbewijzen ongewijzigd. Het gaat om de Go Pass 10 (Tien enkele ritten in tweede klas aan een forfaitair tarief voor jongeren tot 26 jaar), de Rail Pass (Tien enkele ritten aan een forfaitair tarief) en de fietsdagkaart. Zoals voorzien in het beheerscontract werd het advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers ingewonnen.