travaux
  • Stijging bedrijfsinkomsten met 4,8%
  • Operationeel resultaat stijgt met 40,9 miljoen tot 46,2 miljoen euro dankzij:
- Belangrijke stijging aantal reizigers : +4,3%
- Verderzetten van de productiviteitsinspanningen
- Respect voor het sociaal akkoord : geen enkele staking

Tijdens de eerste jaarhelft van 2017 heeft NMBS een cash recurrente EBITDA van 46,2 miljoen euro geboekt, in vergelijking met 5,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Ter herinnering, in 2016 werd het treinverkeer getroffen door 12 stakingsdagen alsook de aanslagen van 22 maart.

In het verleden was de verbetering van het operationele resultaat van de spooronderneming voornamelijk het resultaat van een verhoogde productiviteit. Deze jaarhelft is de verbetering het gevolg van twee afzonderlijke elementen: het aanhouden van de interne efficiëntiewinsten, maar tevens, en dat op een doorslaggevende wijze, een belangrijke groei van het aantal reizigers (zowel in het nationale als het internationale verkeer).

Gedurende de eerste zes maanden heeft NMBS meer en meer reizigers aangetrokken aan boord van haar treinen: 5 miljoen nationale reizigers meer in vergelijking met een jaar eerder (+4,3% tot 120,7 miljoen). Het klopt dat deze groei mede het gevolg is van een relatief zwak eerste semester in 2016, omwille van de aanslagen en de stakingen: de groei ten opzichte van referentiejaar 2015 is eveneens significant (+3,5%). Deze prestatie was ondermeer het gevolg van het versterkte treinaanbod in december 2016 (+72 treinen).

De groei manifesteert zich in alle producten en reizigerssegmenten : het aantal abonnementen blijft groeien en de vrijetijdsverplaatsingen kennen veel succes, en dat in alle segmenten (jongeren : +10%, families : +13%, senioren : +15%). De commerciële strategie van NMBS werpt haar vruchten af en heeft geleid tot een verhoging van de bezettingsgraad van de treinen, met name tijdens de daluren, een sleutelfactor voor de efficiëntie. Het internationale verkeer kende een stijging van 4,7%. De verkoop door NMBS van internationale vervoersbewijzen steeg met meer dan 10% (+8,5% in vergelijking met 2015). Los van het herstel van het verkeer op alle lijnen, is deze prestatie eveneens het gevolg van het succes van de introductie van het e-biljet voor de TGV-producten en de ontwikkeling van het treinaanbod.

Bijgevolg is het zakencijfer gestegen met 4,8% gestegen tot 1.226,7 miljoen euro (1.170,9 miljoen in 2016). De bedrijfskosten bereikten 1.180,5 miljoen euro (ten opzichte van 1.165,5 miljoen in 2016). De interne efficiëntiewinsten tijdens de eerste jaarhelft compenseerden voor een groot deel de impact van de loonindexering en andere lasten (waaronder de infrastructuurheffing) alsook de mechanische verhogingen van de directe kosten die verbonden zijn aan de groei van het verkeer.

Het aantal NMBS-medewerkers is tijdens de eerste jaarhelft gestabiliseerd, en dat voor de eerste keer in 3 jaar. Op 1 juli 2017 telde NMBS 18.149 medewerkers (voltijdse equivalenten) in vergelijking met 18.195 in het begin van het jaar.

De economische schuld (1) bereikte 2.565,4 miljoen euro op 30 juni 2017, in vergelijking met 2.610,3 miljoen euro op 30 juni 2016. De inspanningen worden aangehouden opdat deze stabilisering zich verderzet tijdens de tweede jaarhelft. De financiële schuld – die deel uitmaakt van de totale economische schuld – bleef op hetzelfde niveau als op 30 juni 2016, oftewel 2.537,4 miljoen euro.

(1) De economische schuld weerspiegelt meer dan de financiële schuld de economische realiteit van de schuld van NMBS in de mate dat de impact van onafhankelijke, conjuncturele elementen wordt geneutraliseerd zoals de garantiebewijzen voor de dekking van financiële instrumenten, het netto-overschot van nog niet toegekende of gestorte subsidies van de Staat, alsook schommelingen in het handelsfonds.