atrium

Scholen en gemeenten krijgen toegang tot gloednieuw communicatieplatform

Naar aanleiding van de lancering van de routeplanner voor het nieuwe vervoersplan dat eind dit jaar in dienst treedt, biedt NMBS de scholen, steden en gemeenten een gloednieuw online communicatieplatform aan: zo kunnen zij op maat communiceren over de bereikbaarheid per trein van gemeente of school, en dit op een moment dat NMBS haar aanbod verhoogt. NMBS maakt van dat momentum gebruik om de stap naar en met de trein zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Het aantal treinreizigers is tijdens de eerste jaarhelft sterk gestegen (+4,3%) en de forse uitbreiding van het globale aanbod vanaf 10 december 2017 (+5,1%), onder meer gericht op het voorstedelijke aanbod, de landelijke gebieden en het weekend (shopping op zaterdag en studentenaanbod op zondag), zal dat momentum ondersteunen.

De routeplanner voor dit versterkt aanbod is vanaf nu online beschikbaar. De timing voor de lancering van het online communicatieplatform sluit aan op deze publicatie. Via dit platform kunnen gemeenten en scholen op een gebruiksvriendelijke manier een op maat gemaakt communicatiemateriaal verkrijgen om het lokaal trein- en stationsaanbod te promoten onder hun inwoners, scholieren of studenten en bezoekers.

De school of gemeente krijgt een persoonlijke login en komt dan terecht op een pagina met nieuwsitems en interessante links, bijvoorbeeld naar de online multimodale routeplanner die de beste mobiliteitsoplossingen oplijst door de trein te combineren met andere openbaarvervoersmogelijkheden. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om NMBS-communicatiemateriaal te personaliseren en te downloaden voor bv. gebruik op de eigen website, rechtstreeks te posten op de sociale mediakanalen van de school of gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld partners in de Brusselse S-zone een kaart downloaden of bestellen waarop duidelijk wordt aangetoond hoe de S-zone bereikbaar is via de trein of via het netwerk van de openbaarvervoerspartners MIVB, De Lijn en de TEC.

NMBS heeft de afgelopen jaren volop ingezet op de samenwerking met partners. Zo werden de provincies, steden en gemeenten geconsulteerd bij het opmaken van het uitgebreide vervoersplan dat in december van start gaat. NMBS wil die dialoog aangrijpen om via deze partners de toegang tot het openbare vervoer zo laagdrempelig mogelijk te maken en het aanbod meer bekend te maken. En hoe kan dat beter dan door deze partners op maat gemaakte communicatie ter beschikking te stellen, waarmee zij naar leerlingen, studenten of inwoners kunnen communiceren. Iedereen doet er zijn voordeel mee: meer reizigers op de trein, minder files in de stad of gemeente en minder stress door niet langer in de files te staan. De trein is ook een bij uitstek duurzaam vervoersmiddel. De tijd die je op de trein doorbrengt kan je daarenboven ook nuttig besteden.

De scholen die zich in een straal van drie kilometer rond een station bevinden zullen worden uitgenodigd zich op het communicatieplatform te registreren. Dat geldt tevens voor de communicatie- en mobiliteitsverantwoordelijken van de steden en gemeenten op wiens grondgebied zich een station bevindt.