atrium

NMBS heeft beslist om tegen 2023 de verschillende directies van de onderneming op één locatie te groeperen, vlakbij het station van Brussel-Zuid. De bedoeling is het geheel van medewerkers op één gecentraliseerde plaats onder te brengen: op die manier kan ook de dienstverlening aan de klant er wel bij varen.

Momenteel zijn de verschillende directies van NMBS in tien gebouwen ondergebracht, en dat rond het station Brussel-Zuid. Deze verdeling van de verschillende diensten vergemakkelijkt noch de onderlinge communicatie noch de onderlinge samenwerking.

Deze verdeling van de verschillende diensten vergemakkelijkt noch de onderlinge communicatie noch de onderlinge samenwerking, twee essentiële voorwaarden voor een betere dienstverlening aan de klant. Daarenboven beantwoordt een aantal gebouwen niet langer aan de noden van een moderne onderneming, die dient te kunnen beschikken over een optimale huisvesting, aangepast aan de nieuwe werkmethoden.

Een studie naar de noden op het vlak van de huisvesting en een analyse van de verschillende opties werden uitgevoerd. Op basis van deze resultaten, koos het management van NMBS voor haar site in de Fonsnystraat, waaronder het oude Tripostal-gebouw. De keuze van Brussel-Zuid werd eveneens ingegeven door de beschikbaarheid van eigendom.

Deze beslissing zal de personeelsleden eveneens in staat stellen te werken in kantoren die aangepast zijn aan de nieuwe manieren van werken, hen samen te brengen, de werkomstandigheden te verbeteren, alsook de contacten tussen de diensten sneller en doeltreffender te maken. Deze beslissing maakt het mogelijk de gebouwen en sites in het bezit van NMBS rond het station Brussel-Zuid financieel te valoriseren. NMBS lanceert zeer binnenkort een marktbevraging over de valorisering van het vastgoed waarvan zij eigenaar is, alsook over de bouw van (een) nieuw(e) gebouw(en). De doelstelling bestaat erin tegen 2023 de meer dan 4.000 betrokken medewerkers van NMBS en HR Rail samen te brengen. Deze verschillende mogelijkheden werden goedgekeurd door de Raad van bestuur die vandaag plaatsvond.

check2-anim
loader