SNCB

Via haar nieuwe investeringsplan dat vandaag door haar raad van bestuur werd goedgekeurd, zal NMBS in de periode 2018-2022 3,2 miljard EUR investeren om de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Het geheel van deze investeringen is geconcentreerd op de drie basisactiviteiten van de onderneming: het vervoer van reizigers, hun onthaal in functionele stations alsook het beheer en onderhoud van het materieel.

Reizigers worden op een veilige, stipte en comfortabele manier op hun bestemming gebracht

Op dit ogenblik is 40 procent van het rollend materieel van NMBS meer dan 30 jaar oud. NMBS gaat tijdens de periode 2018-2022 zo’n 2 miljard EUR investeren om haar park van rijtuigen en locomotieven te moderniseren en het aandeel van het oude materieel tegen 2023 tot 20 procent te verlagen. De investering is goed voor ongeveer twee derde van het globale begrotingsplaatje van het plan.

Concreet investeert NMBS in het nieuwe M7-materieel om het verouderde materieel te vervangen. Dat zal NMBS eveneens in staat stellen de groei van het treinaanbod en het aantal klanten in de komende jaren op te vangen: 20.000 extra zitplaatsen komen er op die manier tegen 2022 bij (waarvan 10.000 tegen 2020). Bovenop deze investeringen in nieuw materieel, zal het materieel dat de helft van de verwachte levensduur heeft bereikt, volledig worden gemoderniseerd.

Deze investeringen dragen tegelijk bij aan de belangrijke engagementen op het vlak van veiligheid, met name de uitrusting tegen 2023 van al het materieel met ETCS (European Train Control System) teneinde de operationele veiligheid nog verder te verbeteren.

Andere investeringen versterken de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant. Een bijzonder accent wordt geplaatst op de digitalisering en de nieuwe technologieën in het domein van reizigersinformatie:

  • Om zo goed mogelijk de verwachtingen van de klant te beantwoorden en zijn of haar reis nog meer comfortabel en aangenaam te maken, blijft NMBS investeren in real time reizigersinformatie ; kwalitatieve, juiste en coherente informatie.
  • NMBS gaat haar verkoopkanalen blijven aanpassen aan de verwachtingen van de reizigers. Een nieuwe commerciële website zal tegen midden 2018 het levenslicht zien;

Een aangenaam onthaal in functionele stations

Om haar klanten in de best mogelijke omstandigheden te kunnen ontvangen, zal NMBS kunnen genieten van de steun van de bijkomende financiering van 1 miljard EUR. Dankzij deze financiering en de klassieke investeringsdotaties, wordt bijna 600 miljoen EUR geïnvesteerd in het onthaal van de reizigers in de periode 2018-2022.

De verderzetting van de al aangevatte werken in de grote stations wordt verzekerd (Gent-Sint-Pieters, Bergen, Mechelen etc). Voor de nieuwe projecten wordt het accent gelegd op correct gedimensioneerde investeringen voor meer stations en stopplaatsen. Deze zijn op de eerste plaats gericht op de functionele noden en het comfort van de klant. Deze investeringen zijn gebaseerd op drie belangrijke assen: stationsinfrastructuur, parkings voor auto’s en fietsen en de perrons.

De stationsinfrastructuur wordt geoptimaliseerd en meer functioneel gemaakt, met name via de introductie van standaardstations en de verbetering van de signaletica om het traject van de klant te vergemakkelijken. Bijzondere aandacht gaat naar de perrons en haltes van het Gewestelijk ExpresNet en deze van de andere voorstedelijke netten.

De parkings spelen een sleutelrol in de intermodaliteit. NMBS waakt over de ontwikkeling van haar parkingaanbod, bovenop het treinaanbod (vanaf 10 december wordt het vervoersplan met 5,1% uitgebreid). Het gaat om 10.000 bijkomende parkeerplaatsen tegen 2022. Met als doel een zo groot mogelijk aantal parkeerplaatsen aan haar klanten te garanderen, zullen meer parkings met slagbomen worden uitgerust. Binnen dat kader gaat NMBS het aantal parkeerplaatsen voor tweewielers verhogen. Tegen 2022 worden 10.000 bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd (104.000 in totaal).

NMBS gaat eveneens bijzondere aandacht besteden aan de perrons en de aanpassingen aan de perrons. De komende vijf jaar zullen elk jaar de perrons van gemiddeld zeven bijkomende stations of stopplaatsen worden verhoogd. Tegen 2022 zullen de perrons in meer dan 200 stations een hoogte hebben van 76 cm. Toegankelijkheid is eveneens een aandachtspunt voor NMBS. Om zo veel mogelijk reizigers toe te laten gemakkelijk de perrons te bereiken, gaat NMBS het aantal liften (van 250 naar 350 in 2022) en het aantal roltrappen (van 310 naar 385) in haar stations verhogen. Daarnaast wordt momenteel op lijn 161 een test doorgevoerd met een lichter platformhefboomsysteem dat eveneens geleidelijk wordt ingevoerd.

Los van deze inspanningen zijn er eveneens specifieke investeringen gepland ten behoeve van personen met beperkte mobiliteit. Tegen 2022 zullen 25 bijkomende stations volledig toegankelijk gemaakt worden voor personen met beperkte mobiliteit (gemiddeld vijf bijkomende stations per jaar).

Een meer doeltreffend en intelligent beheer, onderhoud en modernisering van de treinen

De werkplaatsen alsook de centra voor het onderhoud van rollend materieel (onderhoudsposten, carwash etc) vormen een belangrijke pijler in het verzekeren van een goede kwaliteit van de dienstverlening aan de klant (betrouwbaarheid, netheid en beschikbaarheid van het materieel). Met dat doel voor ogen zijn nieuwe werkplaatsen gebouwd of zijn ze in aanbouw of zijn of worden werkplaatsen uitgebreid.

Parallel zullen de gebouwen en industriële uitrusting van de andere werkplaatsen eveneens worden aangepast aan de technologische ontwikkeling of aan het te onderhouden materieelpark (in het bijzonder de nieuwe M7-treinen). Installaties voor het onderhoud van het rollend materieel die een directe impact hebben op de reizigers (carwash, het kuisen van de binnenkant van de treinen etc.) zijn eveneens voorzien in het plan. In totaal wordt een budget van bijna 300 miljoen EUR voorzien voor het geheel van investeringen in de werkplaatsen.

De drie basisactiviteiten dienen ondersteund te worden door een doeltreffende organisatie en doeltreffende informatica-infrastructuur en -toepassingen NMBS gaat de bedrijfsprocessen grondig herzien en digitaliseren: de herziening van de processen voor de planning van het treinpersoneel, het onderhoud van het materieel, het beheer van de gebouwen, human resources etc. Tegelijkertijd zullen zowel de organisatie, de architectuur als de IT-applicaties fundamenteel herzien en geoptimaliseerd worden.

Volgende stappen

Dit investeringsplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van NMBS op 27 oktober, zal nu aan de bevoegde instanties worden voorgelegd, en uiteindelijk worden goedgekeurd door de federale regering.

“De Regering heeft aan de NMBS gevraagd steeds de klant centraal te zetten. Ik ben dan ook tevreden dat de door de Raad van Bestuur goedgekeurde investeringen aan deze vraag beantwoorden. Zo verhogen we sterk het dagelijkse comfort van de reiziger en de aantrekkelijkheid van de NMBS dankzij investeringen in nieuw rollend materieel, in aangenamere, veiligere en functionele stations en in parkings voor wagens en fietsenstallingen. Dit komt bovenop de verhoging van 5% van het aantal treinkilometers wat aantoont dat de klant wel vaart bij een efficiënter gebruik van de middelen,” zegt minister van Mobiliteit François Bellot.

loader