fietsen

NMBS heeft in samenwerking met de stad Sint-Niklaas bij het station Sint-Niklaas 510 nieuwe fietsrekken en 268 extra fietsplaatsen gecreëerd. NMBS en stad Sint-Niklaas investeren 45.000 euro in meer reizigerscomfort. Op 27 en 28 november werden aan de achterzijde van het station 384 nieuwe fietsrekken geplaatst. Ook de fietscapaciteit op het Stationsplein werd verder uitgebreid. Bovendien werden enkele oude rekken vervangen.

De nieuwe fietsrekken zijn een samenwerking tussen NMBS en de stad Sint-Niklaas. Dit past volledig binnen de beleidsambitie van de stad om te groeien naar een echte fietsstad. De stad Sint-Niklaas voert een integraal fietsbeleid. Door de fiets heel zichtbaar te maken in het straatbeeld, in combinatie met enkele slimme ingrepen, worden de bouwstenen gelegd voor een echte fietscultuur. Een strategie die blijkt te werken. Zo bleek uit de bevragingen van de stadsmonitor dat bijna iedereen in Sint-Niklaas een fiets bezit. Sint-Niklaas is hiermee de beste leerling van de klas van de centrumsteden. De fiets wordt bovendien heel regelmatig gebruikt in Sint-Niklaas. Zo bleek nog maar uit een recent onderzoek van Acerta dat 1 op 3 Sint-Niklazenaren de fiets neemt voor het maken van woon-werkverplaatsingen.

Het creëren van een fietscultuur vraagt ook investeringen in infrastructuur. Om dit beredeneerd te doen, werden twee fietsplannen opgemaakt: een fietsinfrastructuurstudie en een fietsparkeerplan. Deze plannen vertrokken vanuit een knelpuntenanalyse om zo duidelijke acties te bepalen. Zo werd in het kader van het fietsparkeerplan de totale capaciteit van de fietsenstallingen in kaart gebracht alsook de bezettingsgraden. Vaststelling was dat de meerderheid van de stallingen over voldoende capaciteit beschikken. Bijna overal wordt een bezettingsgraad onder de 80% gehaald. Enkel aan het station Sint-Niklaas was het uitgebreide aanbod aan fietsenstallingen onvoldoende om de volledige vraag op te vangen. Met de huidige uitbreiding van de fietsplaatsen wordt dit probleem opgelost.

NMBS hecht veel belang aan de intermodaliteit en een goede bereikbaarheid van de stations. Zo investeert NMBS volop in de uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Enkele maanden geleden plaatste Cambio ook een extra deelwagen aan het station. Zo wordt het station een echt multimodaal knooppunt. Dit stimuleert duurzame verplaatsingen.