Logo NMBS - Atrium-gebouw

Vandaag besliste de Raad van bestuur over een aantal belangrijke dossiers die noodzakelijk zijn voor de modernisering en een betere performantie van de NMBS.

Het eerste betreft de organisatie van de NMBS. Naast het Directiecomité, komt er op voorstel van Gedelegeerd bestuurder Sophie Dutordoir een Executive Committee bestaande uit de leden van het Directiecomité en de verantwoordelijken van andere Directies die essentieel zijn voor een performante bedrijfsvoering.

De omvang van de uitdagingen en prioriteiten waarvoor de NMBS staat, noodzaakt immers een absolute alignering, betrokkenheid en implicatie van alle operationele en ondersteunende activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van de beslissingen.

Ook werd beslist om in plaats van de huidige directie Transport twee nieuwe directies op te richten: een directie Transport Operations belast met het realtime treinverkeer met focus op stiptheid en exploitatieveiligheid, en een directie Passenger Transport and Security met focus op de reiziger, onder meer inzake communicatie, omkadering en veiligheid.

Drie managers werden aangeduid:

David Carliez, thans Directeur Asset Management bij Sibelga, wordt Directeur Transport Operations belast met het treinverkeer.

Gerd De Vos, nu reeds General Manager bij de Directie Technics, zal met ingang van 1 oktober de leiding overnemen van de directie Technics, dit in opvolging van Richard Gayetot die dan met pensioen gaat.

De directie Technics belast met het onderhoud van het rollend materieel zal tevens worden versterkt met de aanwerving van Vincent Alsteens, thans werkzaam bij Bombardier.

IT wordt versterkt door aantrekken externe partner

NMBS wil haar klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden en wil daartoe volop inzetten op digitale technologieën die bovendien cruciaal zijn voor de noodzakelijke interne en operationele transformatie van de onderneming.

Historisch beschikt NMBS echter intern niet over alle juiste resources en ontwikkelingscapaciteit die beide sterk impacterend zijn op de snelheid waarmee iets wordt geïmplementeerd om die noodzakelijke digitale transformatie te realiseren. NMBS ging daarom op zoek naar een externe partner met grote expertise om de ontwikkelingen van IT-oplossingen snel en kostenefficiënt vorm te geven.

Concreet gaat het om de verbetering van de (kosten)efficiëntie van de ingezette middelen, de opbouw van een eigen IT-infrastructuur los van Infrabel (juridische verplichting tot unbundling), de uitbreiding van het aantal aangeboden IT-diensten (waaronder topniveau aan cybersecurity) en het doorvoeren van een cloud-gerichte IT-strategie in het kader van de transformatie van de onderneming.

NMBS heeft een kadercontract voor een periode van 7 jaar afgesloten voor de levering van bovenvermelde IT-diensten. Daarnaast blijft NMBS volop investeren in haar eigen IT-departement om naast de kwaliteit, de strategische en operationele coherentie van de IT-infrastructuur en -ontwikkelingen te bewaken.

Smartphones en tablets

Op alle niveaus in de onderneming wordt pen en papier vervangen door eigentijdse communicatiemiddelen, zodat de medewerkers over efficiënte en moderne tools beschikken om vlot en snel te communiceren met de klanten en met elkaar. NMBS heeft daarom voor de volgende vijf jaar (2018-2023) een raamovereenkomst afgesloten voor meerdere duizenden smartphones en tablets bestemd voor onder meer treinbestuurders, treinbegeleiders, personeel op het perron en technici.