SNCB

Na een jarenlange scheeftrekking ten opzichte van andere beroepscategorieën binnen NMBS is vandaag een belangrijke stap gezet om het beroep van treinbestuurder beter te waarderen en aantrekkelijker te maken.

Binnen de nationale paritaire commissie is een akkoord bereikt met betrekking tot drie luiken:

  • Verhoging van de koopkracht van de treinbestuurders met 6 %
  • Productiviteitsverbetering met 2 %
  • Reeks kwalitatieve maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden

Het akkoord met ACV-Transcom en VSOA volgt op een intensieve periode van onderhandelingen en constructief overleg. NMBS staat garant voor de engagementen die in het akkoord zijn opgenomen en dat er snel werk zal worden gemaakt van de concretisering van de dossiers.

Concrete loonsverbeteringen

Het akkoord betekent een grote stap voorwaarts in de herwaardering van de job van treinbestuurder, een essentiële functie binnen de onderneming. In totaal gaat het om een loonsverhoging van 6 %. Zo krijgen startende treinbestuurders meteen het loonniveau dat overeenstemt met 4 jaar anciënniteit. Tussen 5 en 12 jaar krijgen ze een getrouwheidspremie die overeenstemt met 5.000 euro over die hele periode. Na 12 jaar krijgen ze naar het voorbeeld van andere beroepscategorieën een baremieke verhoging. En als ze eenmaal 18 jaar anciënniteit hebben, krijgen ze een loyauteitspremie van 5.000 euro die ze geleidelijk opbouwen tussen 13 en 18 jaar. Treinbestuurders die 18 jaar anciënniteit hebben en de baremieke verhoging in het verleden hebben gemist, krijgen een eenmalige premie van 7.500 euro ter compensatie.

Daarenboven wordt binnen de zes maanden de enveloppe van de productiviteitspremies die treinbestuurders krijgen voor het rijden van moeilijke en vroege diensten aanzienlijk verhoogd. Elke treinbestuurder zal daardoor maandelijks gemiddeld 120 euro meer verdienen.

Kwalitatieve maatregelen

Deze loonsverbeteringen worden aangevuld met een aantal kwalitatieve maatregelen, om treinbestuurders te laten werken in betere werkomstandigheden, met performanter materiaal. In samenwerking met de erkende vakbonden komen er ook werkgroepen om de balans tussen werk en privé van treinbestuurders te ondersteunen en de eindeloopbaanperiode beter te omkaderen, zodat treinbestuurders die niet meer kunnen rijden geheroriënteerd en begeleid worden naar een andere job bij NMBS.

Daartegenover staat een inspanning van de treinbestuurders wiens productiviteit met 2 % wordt opgetrokken op basis van meer flexibele planningsregels van hun prestaties.

NMBS is ervan overtuigd dat het akkoord een noodzakelijke stap is voor zowel de werknemers als de onderneming in een spoorweglandschap in volle liberalisering.

loader