Het ontwerp van het station Gent-Sint-Pieters voor de tweede fase van de werken (perrons 1 tot en met 7) wordt de komende maanden verfijnd omdat NMBS streeft naar een functioneler station zonder dat daarbij wordt geraakt aan het comfort van de reizigers. Het vernieuwde station zal nog meer inzetten op intermodaliteit waarbij reizigers vlot kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. De fietsplaatsen worden herschikt en de ruimte voor winkels in het station beperkt zodat de ruimte die hierdoor vrijkomt, kan worden ingevuld met fietsenstallingen. De einddatum voor het vernieuwde station blijft 2027.

In een stad als Gent waar het fietsgebruik volop wordt gestimuleerd, nemen steeds meer reizigers de fiets om op een duurzame manier naar het station te komen. NMBS speelt in op deze positieve evolutie en zal in het vernieuwde station Gent-Sint-Pieters nog meer inzetten op comfortabele fietsplaatsen. De focus van NMBS ligt op functionele stations met een geïntegreerde multimodaliteit, comfort voor de klanten, een doorgedreven standaardisatie en een grote aandacht voor het beheersen van de exploitatiekosten.

Reizigerscomfort staat voorop

De werkzaamheden aan het station Gent-Sint-Pieters worden in twee fases uitgevoerd: de eerste fase van de perrons 8 tot en met 12 is zo goed als klaar en de tweede fase van de perrons 1 tot en met 7 start volgens de huidige planning in de tweede helft van 2020. De offertes van de aannemers voor de tweede fase bleken immers veel hoger dan het budget, waardoor er een nieuwe aanbesteding moest worden uitgeschreven.

Het nieuwe ontwerp zal beantwoorden aan alle vereisten van een moderne, comfortabele onthaalstructuur en een functioneel station, wat een speerpunt is in de investeringsstrategie van NMBS.

NMBS wil immers reizigers blijven aantrekken en om daarin te slagen dient de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer uiteraard op het vlak van stiptheid, maar ook inzake comfort, klantvriendelijkheid en intermodaliteit verder naar omhoog.

Sinds 3 september werden de stoptreinen (L-treinen) die in een straal van 30 kilometer in en rond Gent rijden, voor een betere zichtbaarheid omgedoopt tot ’S-treinen’. Om dit visueel te benadrukken is er voor het station een totem met ‘S’ geplaatst. De voorstadstreinen verdienen een grotere bekendheid als een alternatief plaatselijk vervoersmiddel via een aanbod dat jaar na jaar door NMBS wordt versterkt. Dankzij de 45 goed bediende stations in Gent met ruime verbindingsmogelijkheden, stapt de reiziger vlot over van trein op bus, tram, fiets of auto om zich naar om het even welke locatie in Gent en omgeving te verplaatsen.