fietsen

NMBS lanceert consultatieronde in het kader van haar strategie “trein en fiets” om een antwoord te bieden op de niet aflatende stijging van het aantal treinreizigers. NMBS wil intermodaliteit promoten, en dan vooral de combinatie 'trein en fiets'. De onderneming wil die fietsvoorzieningen in het station versterken door tegen 2025 50.000 bijkomende fietsplaatsen te creëren, en zal daarnaast ook stevig investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsparkings.

Het gebruik van de fiets is de afgelopen jaren blijven stijgen. In combinatie met de trein vormt de fiets immers een flexibel, gezond, duurzaam alternatief voor de auto dat geen files veroorzaakt.

Focus op fietsvoorzieningen in het station

In lijn met de nieuwe mobiliteitstrends, wil NMBS de combinatie 'trein en fiets' stimuleren en rolt ze daarom een fietsstrategie uit.

Momenteel zijn er 100.000 fietsparkeerplaatsen voor de reizigers die met de fiets naar het station gaan. NMBS zal de capaciteit van de fietsparkings substantieel uitbreiden om tegen 2025 in totaal 150.000 plaatsen aan te kunnen bieden, 50% meer dus. In het kader van het huidige meerjareninvesteringsplan was een uitbreiding met 10.000 plaatsen begroot. NMBS zal ook investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsparkings door het aantal parkings met toegangscontrole te verhogen.

Aangepaste voorwaarden voor fietsen op de trein

Gekoppeld aan de promotie van de intermodaliteit, en in het licht van de niet aflatende stijging van het aantal reizigers (+3,6% in 2017 met een gelijkaardige tendens in 2018) alsook het exponentieel stijgende gebruik van de fiets, heeft NMBS beslist de voorwaarden voor het meenemen van de fiets op de trein aan te passen, met het oog op de veiligheid, het beheer van de reizigersstromen en de toegankelijkheid van de treinen:

  • plooifietsen zullen nog steeds gratis mee op de trein kunnen. De fiets moet opgeplooid worden alvorens in te stappen en moet in de aanwezige fietsruimtes geplaatst worden, of onder de stoelen.
  • vanaf februari 2019 zullen niet-plooibare fietsen meegenomen kunnen worden tijdens de daluren, tijdens het weekend, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. In fietsland Nederland, bijvoorbeeld, moet betaald worden om de klassieke fiets mee te nemen op de trein, en kan dat ook niet tijdens de piekuren.

Hiermee wil NMBS ieder mogelijk impact vermijden op:

  • de toegankelijkheid van de treinen voor de reizigers;
  • de veiligheid (inclusief het betreden van het perron). Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel fietsen op de balkons van de treinen staan, met het risico dat bijvoorbeeld een evacuatie belemmerd wordt;
  • de stiptheid, door vertragingen die te wijten zijn aan het laden en lossen van fietsen.

Op dit moment zijn de raadplegingen over dit dossier lopende, waarbij met name rekening wordt gehouden met het advies dat bij het Raadgevend Comité van de Treinreizigers werd gevraagd en dat ons net werd bezorgd. NMBS heeft eveneens de Fietsersbond, de Gracq en Fietsberaad ontmoet. Het project zal worden verfijnd in functie van de opmerkingen afkomstig van deze consultatieronde.