SNCB
Versterkte aanwezigheid van Securail en spoorwegpolitie aan boord van de trein

NMBS ondersteunt haar treinbegeleiders die vandaag met een actie de steun vragen van de reizigers rond de problematiek van de agressies. Het is onaanvaardbaar dat onze medewerkers die dag in dag uit instaan voor het onthaal en de veiligheid van onze klanten het slachtoffer worden van agressie. NMBS versterkt dan ook haar masterplan anti-agressie met een aantal concrete acties.

Treinbegeleiders zijn één van de belangrijkste aanspreekpunten voor de treinreiziger en spelen een essentiële rol in de dienstverlening. Dat zij het slachtoffer worden van verbale en fysieke agressie is dan ook onaanvaardbaar.

Sinds 2007 beschikt NMBS daarom over een globaal masterplan met meer dan 50 anti-agressiemaatregelen. Dit plan wordt regelmatig bijgesteld en opnieuw versterkt met een aantal heel concrete acties:

  • Sinds maandag 17 september 2018 zijn meer Securail-agenten aanwezig aan boord van de trein, met een versterkte aandacht voor de late treinen. Zo zullen er voortaan maandelijks meer dan 150 Securail-ploegen tussen 18 uur ’s avonds en 2 u ’s nachts in de treinen aanwezig zijn, wat neerkomt op zo’n 20 late treinen extra per dag. Hun geplande inzet wordt wekelijks herzien en waar nodig bijgesteld.
  • NMBS heeft ook versterking gevraagd aan de federale spoorwegpolitie opdat ook zij meer aanwezig zouden zijn in onze treinen. Hun aanwezigheid wordt afgestemd met de planning van de Securail-agenten zodat nog meer treinen nauwgezet opgevolgd kunnen worden.
  • NMBS drijft ook de frequentie op van grootschalige en gerichte controleacties. Er zullen meer grootscheepse acties georganiseerd worden met verhoogde aanwezigheid van Securail, de federale spoorwegpolitie en de TiCo-teams in de stations en treinen. In eerste instantie willen we hiermee doelgericht problemen aanpakken, maar deze acties moeten ook een ontradend effect hebben.

In 2017 waren er 1.165 gevallen van agressie tegenover het trein- en stationspersoneel. Het ging om een stijging van 11% in vergelijking met 2016, toen er 1.051 gevallen werden geteld. Ter vergelijking, in 2011 ging het nog om 1.502 gevallen van agressie. NMBS wil dankzij de versterkte maatregelen ervoor zorgen dat de dalende trend die we zagen sinds 2011 zich verderzet.

loader