• Tariefaanpassing minder dan de helft van de gezondheidsindex
  • Tarieven voor middellange en lange afstanden worden goedkoper
  • Digitale passen doen hun intrede
  • Enkel fietstarief wordt goedkoper, vouwfietsen blijven gratis
  • Eerste klas wordt goedkoper

De Raad van Bestuur van NMBS keurde de tarieven goed die van toepassing zullen zijn vanaf 1 februari 2019. De gemiddelde jaarlijkse aanpassing van alle tarieven op 1 februari 2019 zal 0,69% bedragen, minder dan de helft van de gezondheidsindex (1,64%):

  • De aanpassing van de prijs voor de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen, waarvan de evolutie deels berust op de gezondheidsindex, bedraagt 1,18%.
  • De gemiddelde prijsaanpassing voor alle andere producten, buiten de abonnementen en inclusief de standaard – en weekendbiljetten, bedraagt 0,29%. Gemiddelde prijs van standaard- en weekendbiljetten daalt met 1,89%

De prijs van standaardbiljetten varieert in functie van het aantal kilometer dat de reiziger per trein aflegt. Vanaf februari 2019 daalt de prijs van de standaard- en weekendbiljetten voor de middellange en lange afstanden ten opzichte van de huidige tarieven, met als doel nog meer occasionele reizigers aan te trekken. Reizigers zullen ook minder betalen voor eersteklasbiljetten.

Dankzij deze prijsaanpassing daalt de gemiddelde prijs van biljetten (standaard- & weekendbiljetten in 1e en 2e klas) met 1,89%.

Dit past in de commerciële strategie van NMBS, die erop gericht is de trein in het bijzonder bij occasionele reizigers actief te promoten.

Digitale Passes

Het licht werd eveneens op groen gezet om drie producten aan te bieden in een digitaal formaat. Het gaat om de Rail Pass (vrij traject), de Go Pass 10 (vrij traject voor jongeren tot 26 jaar) en de Key Card (voor korte afstanden binnen een zone). 

Aangezien smartphones tegenwoordig helemaal ingeburgerd zijn en er ook alsmaar meer digitale betaalopties zijn, wil NMBS op deze manier ook het papierverbruik verminderen. Er blijven wel alternatieven op papier bestaan, zoals de Go Pass 1 (traject voor jongeren onder de 26) en het weekendbiljet. NMBS kiest ervoor volop in te zetten op digitale verkoop. Op die manier kan de klant zijn biljet kopen waar en wanneer hij wil en dat valideren vooraleer hij op de trein stapt. Deze Passes zullen ook in de toekomst niet op naam zijn en ook hun geldigheidsduur wijzigt niet. De maatregel past eveneens in het actieplan van NMBS om de agressies tegen het eigen personeel te verminderen aangezien digitale betaalopties de discussies over papieren invulpassen zullen doen verdwijnen.

Aanpassingen voor groepsreizen met kinderen en een aangepast tarief voor de fiets Groepen van 15 personen of meer krijgen een gevoelige korting en hebben een gegarandeerde zitplaats wanneer ze hun treinreis reserveren. Vanaf februari 2019 wordt standaard een korting van 60% toegepast in plaats van 70%.

Daartegenover staat dat NMBS de dienstverlening die ze biedt aan groepen met kinderen onder de 12 jaar verder zal verbeteren. Vanaf februari 2019 zullen kinderen jonger dan twaalf die deel uitmaken van een groep, slechts € 1 per traject betalen. Dat is positief nieuws voor jeugdbewegingen en scholen die met de trein en in groep eropuit willen trekken met kinderen jonger dan 12. NMBS wil hiermee haar dienstverlening aan groepen met kinderen onder de twaalf jaar verbeteren door hen een ‘groep’-service aan te bieden (met de nodige omkadering en gereserveerde zitplaatsen aan boord van de trein) tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Het tarief om een fiets mee te nemen op de trein wordt tot slot vereenvoudigd. In plaats van twee verschillende tarieven (een enkele reis voor € 5 en dagkaart voor € 8) komt er een eenvoudiger, vast fietstarief van € 4 per traject. Vouwfietsen meenemen op de trein blijft gratis.

loader