SNCB
  • Gezonde financiële resultaten
  • Meer investeringen voor meer reizigers
  • Aantal binnenlandse reizigers stijgt met 3,1% tot 124,5 miljoen
  • Operationeel resultaat blijft op hoog niveau: 45,5 miljoen EUR
  • Economische schuld daalt verder met bijna 100 miljoen EUR
  • 252,6 miljoen EUR investeringen in onthaal, reizigerscommunicatie en productaanbod

1. Stijging aantal reizigers houdt aan: +3,1%

Het aantal reizigers in het binnenlandse verkeer is in de eerste helft van 2018 (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) met 3,1% gestegen tot 124,5 miljoen reizigers, ondanks drie stakingsdagen. Daarmee houdt de trend van 2017 (3,6% groei over het hele jaar) aan. In dat kader blijven de absolute prioriteiten van NMBS uiteraard de stiptheid en de veiligheid van de reizigers en het personeel. De stijging is te danken aan het nieuwe vervoersplan dat in december 2017 in voege trad (het vervoersplan december 2017-2020 verhoogt het aanbod met 5,1 procent) en de commerciële strategie van NMBS die zich naast het klassieke pendelverkeer ook richt op het aantrekkelijker maken van de trein voor vrijetijdsverplaatsingen. Zo lanceerde NMBS bijvoorbeeld de verkoop van “Go Unlimited” vervoersbewijzen voor jongeren via een chatbot in Facebook Messenger. Het project kende een beloftevolle start.

Via de volledig vernieuwde website van NMBS, sinds begin juli, krijgt de reiziger voortaan voor elke reis een overzicht aangeboden van de producten die het best bij zijn of haar profiel aansluiten. NMBS lanceerde samen met TEC in juli 2018 in Charleroi en Luik de CityPass, een geïntegreerd intermodaal abonnement. In 2017 was het product al gelanceerd in Antwerpen en Gent. Op een moment dat steden dichtslibben door werken en het sluiten van tunnels, wil NMBS ook het voorstedelijke S-aanbod in de verf zetten door middel van communicatiecampagnes, duidelijke signaletica en een meer dan ooit geïntegreerde pricing.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2018 werd het aanbod ook verder versterkt met een nieuwe lijn; de opening van de nieuwe stopplaatsen Seraing en Ougrée, als onderdeel van de versterking van het voorstedelijk aanbod rond Luik.

2. Investeringen in dienstverlening, toegankelijkheid, onthaal en communicatie

NMBS investeert in de periode 2018-2022 in totaal 3,2 miljard EUR in de verbetering van de dienstverlening aan de klant, en dat doorheen de drie basisactiviteiten van de onderneming: het vervoer van reizigers, hun onthaal in functionele stations alsook het beheer en het onderhoud van het materieel. De rode lijn doorheen het investeringsplan is dat de middelen daar worden ingezet waar ze op korte termijn de dienstverlening aan de klant kunnen verbeteren.

Tijdens de eerste jaarhelft investeerde NMBS 252,6 miljoen EUR. NMBS zet in op de vernieuwing en modernisering van het onthaal in de stations. In Roeselare en Blankenberge werden nieuwe of vernieuwde stationsgebouwen in gebruik genomen. In Brussel-Noord werd de volledig vernieuwde centrale hal opengesteld en werd een volledig vernieuwde onderdoorgang geopend. In Seraing en Ougrée werden nieuwe stopplaatsen geopend.

NMBS werkt in samenwerking met Infrabel ook aan de verhoging en modernisering van de perrons: dergelijke werken lopen momenteel onder andere in Asse, Torhout, Melle en Lierde, maar ook in andere stations worden dit jaar de werken nog opgestart.

De dienstverlening aan de personen met beperkte mobiliteit werd verder uitgebreid. Zo werd Brussel-Schuman in januari het 132ste station waar personen met beperkte mobiliteit assistentie kunnen reserveren. In Aarlen en Libramont werd in februari een laadplatform geïnstalleerd om personen met beperkte mobiliteit op de perrons te helpen.

Ook aan de communicatie in de stations werd intensief gewerkt. Zo werden eind 2017 (naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan) de nieuwe gele affiches (veel eenvoudiger en duidelijker) aangebracht. Ook zijn alle stations nu op één omroepsysteem overgeschakeld dat duidelijkere en consistentere informatie verschaft via de luidsprekers. Op de schermen wordt ook gedetailleerder reisadvies gegeven in geval van incidenten. Voorts werden de werkinfo-affiches grondig herwerkt, om de informatie beter verstaanbaar te maken voor de reizigers.

NMBS lanceerde in juni een project om in 27 grote(re) stations gratis Wifi aan te bieden zodat de reiziger ook zelf kan surfen of informatie opzoeken. Momenteel zijn 21 stations uitgerust met Wifi. De overige 6 volgen in de komende weken.

Sinds de start van het project hebben reeds meer dan 91.000 gebruikers ingelogd op de gratis dienst. Daarvan hebben er 32.000 een NMBS account aangemaakt waarmee ze - wanneer ze zich in het station bevinden - automatisch met de dienst verbonden worden.

Dagelijks worden 7800 sessies opgestart door 4800 gebruikers. De verbruikte internet downloadcapaciteit neemt nog dagelijks toe. De koppeling aan de “first- and last mile” is cruciaal voor een goede overstap van een ander vervoersmiddel op de trein. In die context kan de klant voortaan zijn parkeerabonnement ook aanschaffen aan de ticketautomaat. De informatieverlening aan boord van de trein is verder uitgebreid. De schermen aan boord van 1/3de van de vloot (de Desiro motorstellen die vooral rijden op het voorstedelijke S-net) zijn verrijkt met onder andere real-time info over aansluitingen, info over de faciliteiten in het volgende station en een overzicht van het treinstel.

De renovatie van twee reeksen motorstellen gaat gestaag verder: tegen de herfst van 2019 moet de renovatie van 139 Breaks volledig afgerond zijn (114 Breaks zijn nu al gerenoveerd). De renovatie moet het comfort verhogen alsook de beschikbaarheid van het aantal zitplaatsen. De opening van de nieuwe werkplaats te Kinkempois moet eveneens ertoe bijdragen het onderhoud te verbeteren en de beschikbaarheid van het aantal zitplaatsen op te voeren. NMBS blijft investeren om haar dienstverlening aan de klant stap voor stap, continu te verbeteren.

3. Positief operationeel resultaat, schuld neemt verder af

Net zoals in 2017 zette NMBS ook tijdens de eerste jaarhelft van 2018 een gezond operationeel winstcijfer neer, waardoor ook de economische schuld verder afnam.

De cash recurrente EBITDA bedroeg 45,5 miljoen EUR (46,2 miljoen in dezelfde periode in 2017), een resultaat dat gedragen wordt door de stijging van het aantal reizigers en de aanhoudende productiviteitsinspanningen. De groei van het aantal reizigers manifesteerde zich opnieuw in alle producten en reizigerssegmenten: het aantal abonnementen blijft groeien en de vrijetijdsverplaatsingen kennen veel succes: de verkoop van het aantal gewone biljetten bijvoorbeeld steeg met 4,1 procent, de Go Unlimited biljetten met 4,3 procent en het aantal woon-werkabonnementen met 3,0 procent.

Belangrijk is dat naast de verhoging van het aantal reizigers ook het gemiddeld eenheidsinkomen per reiziger met 3,7 procent is toegenomen door een betere productmix. Bijgevolg zijn de bedrijfsinkomsten met 2,1% gestegen tot 1,252 miljard euro (1,226 miljard in 2017). De bedrijfskosten bereikten 1,206 miljard euro (ten opzichte van 1,180 miljard in 2017).

De economische schuld is dankzij het stevige operationele resultaat met bijna 100 miljoen EUR verder gedaald tot 2,472 miljard EUR eind juni ten opzichte van 2.565 miljard op 30 juni 2017. De doelstelling bestaat er tegen 2020 in de schuld te stabiliseren op het niveau van 1 januari 2014 (2,437 miljard EUR).

4. Medewerkers

Het aantal NMBS-medewerkers (voltijdse equivalenten) is gedaald tot 17.784 op 1 juli 2018, in vergelijking met 18.002 in het begin van 2018 en 18.149 op 1 juli vorig jaar. NMBS heeft in 2018 al bijna 800 nieuwe medewerkers aangeworven. Een bijkomende 400 zijn al geselecteerd om de onderneming dit najaar te komen versterken. Momenteel zijn er nog vacatures voor ruim 400 nieuwe collega’s, voornamelijk treinbestuurders, technici en ingenieurs.