De gemeente Sint-Gillis en de NMBS streven gezamenlijke doelstellingen na en lanceren in samenwerking met het Brussels Gewest een projectoproep voor de tijdelijke bezetting van de benedenverdieping van het postsorteercentrum, dat destijds als draaischijf voor de postbedeling overal in België fungeerde.

De projectoproep wordt op 12 maart gelanceerd en de kandidaturen moeten uiterlijk tegen 12 april worden ingediend. Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht de projectoproep, de voorwaarden en selectiecriteria in te kijken (beschikbaar op de website van de gemeente Sint-Gillis en op die van de NMBS) en een presentatiedossier in te dienen.

Zodra de Gemeenteraad van Sint-Gillis op basis van het voorstel van een adviescomité de kandidaat zal hebben aangeduid, zal de NMBS een aantal kleinere werken uitvoeren. Na die werken kan de kandidaat over het pand beschikken om er de nodige voorbereidingen te treffen voor een opening voor het publiek tegen de zomer van 2019. Het einde van de tijdelijke bezetting wordt voorlopig vastgelegd op 1 januari 2021, datum waarop de werken van de NMBS van start gaan. Mogelijk kan de bezetting van het postsorteercentrum, mits overeenkomst tussen de gemeente en de NMBS, na die datum worden voortgezet.

Het project dat de partners zullen uitkiezen moet een divers cultureel, artistiek, economisch en sociaal aanbod voorstellen, waar het concept van smart city, animaties en duurzame ontwikkeling centraal staat. Deze nieuwe culturele, sociale en creatieve trekpleister moet ook rekening houden met het participatieve en burgeraspect.

Volgens burgemeester Charles Picqué, "krijgt dit project van tijdelijke bezetting stilaan vorm. Na de lancering van de projectoproep moet een kandidaat zich opwerpen als initiatiefnemer om van deze locatie binnen de Zuidwijk een nieuwe tijdelijke, culturele, sociale en creatieve hotspot te maken, die aansluit bij wat de omwonenden wensen. We mogen niet vergeten dat het Zuidstation de internationale toegangspoort tot Brussel is. Het station moet deze rol ten volle op zich nemen en zich in de wijk en zijn stedelijke omgevi ng inpassen, in het belang van de omwonenden, de Brusselaars, de gebruikers en de toeristen. Het is net om die reden dat de gemeente Sint-Gillis nauw met de NMBS samenwerkt en dat ook het gewest heeft beslist dit project te ondersteunen."

Voor de NMBS sluit de lancering van deze projectoproep perfect aan bij haar ambitie een bijdrage te leveren om deze wijk nieuw leven in te blazen. Het Brusselse Zuidstation, één van de belangrijkste leef- en doorgangsplaatsen van ons land, ligt er te midden in. Het project kan op de benedenverdieping van het gebouw worden gerealiseerd en moet voor leven in de brouwerij zorgen, dit in afwachting van het begin van de werken die alle directies van de NMBS onder één dak moeten samenbrengen in het gebouw van het postsorteercentrum aan de Fonsnylaan.

Praktische informatie:

De projectoproep en alle informatie over het deelnamedossier staan op

  • de website van de gemeente Sint-Gillis (www.stgillis.brussels)
  • Facebookpagina van de gemeente Sint-Gillis (commune de saint-gilles - gemeente sint-gillis (officieel)
  • de website van de NMBS (nmbs.be)
loader