Diversité

Met de nakende liberalisering wil NMBS haar rol als dé mobiliteitsoplossing in België behouden. We mobiliseren ons voor tevreden klanten, overal en altijd. NMBS vervoert dagelijks honderdduizenden reizigers: unieke individuen met hun eigen perspectieven, huidskleur, leeftijd, ideeën en overtuigingen, sociale afkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit, opleiding, werk- en communicatiestijl, religie of levensfilosofie, interesses, met of zonder handicap,…

Als werkgever willen we die maatschappelijke diversiteit nog meer weerspiegeld zien in ons personeelsbestand, want ze kan een bron zijn van creativiteit en innovatie. Onze dienstverlening gaat erop vooruit wanneer we voeling hebben met de noden van onze diverse klanten. We willen dus talent uit de hele bevolking aantrekken, ook uit groepen die we vandaag nog niet aan boord hebben. We willen die diversiteit zien doorheen het hele bedrijf, binnen alle directies en op alle niveaus. Om deze ambitie te realiseren, moeten we gelijke kansen garanderen, in elke fase van het arbeidsproces.

Leeftijdspyramide en verdeling mannen/vrouwen

Pyramide des âges

We beseffen dat diversiteit aantrekken en gelijke carrièrekansen garanderen op zich niet voldoende is. Die mix kan pas zijn vruchten afwerpen, als we ook bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur, gebaseerd op de PRO’S bedrijfswaarden. We gaan voor tevreden en geëngageerde medewerkers, die zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Iedereen moet volop kunnen participeren en hun talent ontwikkelen. NMBS zal daarom actief aan de slag gaan met de vragen die een toenemende diversiteit met zich meebrengt. We streven ernaar onze HR-processen te verbeteren en eventuele drempels weg te werken. Dit vereist een open ingesteldheid en een bereidheid om onze processen kritisch tegen het licht te houden.

Maar we focussen niet enkel op de verschillen. Via dialoog zoeken we naar wat ons verbindt. Enkel zo kunnen we van NMBS een betere werkplek maken voor élke medewerker. Dat vraagt om een creatieve en flexibele aanpak. Diverse meningen zullen immers ook botsen en vaak zijn er geen kant-en-klare antwoorden voorhanden. Leidinggevenden en medewerkers krijgen daarom ondersteuning via duidelijke richtlijnen en concrete tools.

De visie van NMBS op diversiteit en inclusie rust dus op drie pijlers. Elke pijler is noodzakelijk om een evenwichtig, duurzaam en performant beleid te kunnen voeren.

3 pijlers voor diversiteit en inclusie