De wereld van de mobiliteit verandert bliksemsnel. Er komen voortdurend nieuwe technologieën en nieuwe spelers op de markt, en bijgevolg stemmen onze klanten hun gedrag en verwachtingen daarop af. Ze eisen flexibiliteit en multimodale oplossingen en willen overal en voortdurend geïnformeerd worden. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet NMBS snel innovatiever worden. 

En net daarom heeft NMBS het Innovation Program opgezet waarvan de organisatie is gebaseerd op drie pijlers:

  • Innovation lab: een toegewijd team dat zelfstandig werkt rond nieuwe innoverende projecten
  • Innovation community: dit is een werkgroep van een zestigtal medewerkers uit alle sectoren van NMBS. Ze brengen vernieuwende ideeën voor het programma aan en zorgen voor interactie tussen de organisatie in haar geheel en het Lab.
  • Samenwerking met onze externe partners (startups, corporate partners ...): Elk bedrijf dat ons dus kan helpen om de customer journey van onze klanten te verbeteren aan de hand van innovaties
Recent werd ook een 4e pijler toegevoegd, een accelerator programma waar interne medewerkers terecht kunnen om hun innovatief idee tot leven te brengen met de juiste omkadering en tools 

Contact

Als u vragen heeft over onze projecten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via innovation@nmbs.be.