In de loop van de laatste decennia is het aantal verplaatsingen flink gestegen. Ook de manier waarop we ons verplaatsen is sterk geëvolueerd. Om een traject van deur tot deur af te leggen, combineren we graag verschillende transportmiddelen. Deze combinatie - die we intermodaliteit noemen - is een belangrijke manier om de autofiles te verminderen. Voor een openbaarvervoeronderneming zoals NMBS is het dus van het grootste belang om intermodaliteit te stimuleren en om van onze stations mobiliteitsplatformen te maken die verbonden zijn met de andere transportmodi.

Intermodaliteit wordt allereerst gekenmerkt door een nauwe samenwerking met de andere vervoerondernemingen om een betere verbinding te verzekeren met metro, tram en bus. De grote meerderheid van onze klanten komen te voet, met de fiets of met de wagen naar het station. De snelle overstap van het ene vervoermiddel op het andere makkelijker maken, is dan ook een van onze belangrijkste prioriteiten voor de toekomst.

Onze doelstellingen:
  • Deur-tot-deur verplaatsingen voor onze klanten makkelijker maken,
  • Promoten van de verplaatsingen per trein, in het bijzonder in de voorstedelijke zones,
  • Zoeken naar innoverende oplossingen samen met andere mobiliteitsoperatoren.

Er zijn al heel wat acties op touw gezet om onze reizigers een betere mobiliteit te bieden.

Onze acties:

  • Onze stations zo uitrusten en inrichten dat de intermodaliteit een duwtje in de rug krijgt: parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, overstapzones tussen regionaal vervoer en de treinen, kiss & ride-zone ...
  • De dienstregelingen tussen de vervoerders op elkaar afstemmen,
  • Gecombineerde tarieven voorstellen (trein + metro, tram, bus) en unieke tarieven met andere openbaarvervoerondernemingen binnen een agglomeratie,
  • Efficiënte communicatietools ontwikkelen die intermodale informatie voorstellen in real time die nauwer aansluit bij de verwachtingen van de klanten,
  • Intensifiëren van de communicatie met de plaatselijke overheden en bedrijven om te informeren over het vervoeraanbod en de bestaande intermodale oplossingen.