conducteur-de-train

Onze klanten in alle veiligheid een optimale treindienst bieden is een van onze belangrijke prioriteiten. Onze werknemers werken iedere dag in de werkplaatsen en onderhoudsposten aan het onderhoud van het rollend materieel en aan de installatie van veiligheidssystemen op dat materieel.

ETCS

Het European Train Control System (ETCS) is een automatisch treincontrolesysteem. Het werk via bakens in het spoor (niveau 1) of via boodschappen die via het GSM-R-netwerk (niveau 2) worden verzonden naar een informaticasysteem aan boord van de trein. Op basis van de informatie die de bestuurder van de gronduitrusting ontvangt (maximumsnelheid van de lijn, vrije spoorlengte ...) en van de snelheid van de trein wordt de bestuurder permanent geïnformeerd over de maximumsnelheid waaraan hij mag rijden en eventuele snelheidsbeperkingen verderop. Wanneer hij de toegelaten snelheid overschrijdt, voert de trein een noodremming uit.

De uitrusting van het materieel

Bij de nieuwe treinen, zoals de Desiro-motorstellen en de M7, is het ETCS-systeem al geïnstalleerd bij levering. Op andere recente treintypes is het systeem geïnstalleerd, maar nog niet geactiveerd (ETCS off, maar TBL1+ ON), waardoor er wat aanpassingen nodig zijn en specifieke software moet worden geïnstalleerd. Op oudere treinen wordt het systeem geïnstalleerd in de werkplaatsen van NMBS. Op nog ouder materieel is de installatie van ETCS technisch gezien niet mogelijk. Dit materieel zal geleidelijk aan vervangen worden dankzij de ingebruikname van het nieuwe rollend materieel (M7).

Doelstelling: NMBS heeft zich geëngageerd om tegen 2023 alle treinen van het binnenlands verkeer met ETCS uit te rusten.

% van het park met ETCS on (geïnstalleerd + operationeel), ETCS off (geïnstalleerd maar niet-operationeel) en zonder ETCS:

etcs

TBL1+

Sinds 2013 zijn alle operationele tractievoertuigen van het NMBS-park die bestemd zijn voor het binnenlandse verkeer uitgerust met het automatische remsysteem TBL1+. Dit systeem maakt gebruik van een baken op de grond dat elektromagnetische signalen doorstuurt, die vervolgens opgevangen worden door een antenne onder de locomotief. Het systeem helpt de veiligheid van het treinverkeer sterk te verbeteren. Hoewel het vrij vergelijkbaar is met zijn voorganger (TBL1) omvat het een belangrijke evolutie:

  • Er wordt een bijkomend baken geplaatst op 300 meter vóór het sein om bij een rood sein de snelheid van de trein te controleren (minder dan 40 km/u bij het naderen van het sein).
In de praktijk

Als een trein een geel sein nadert, gaat er in de stuurpost een lamp branden. De bestuurder moet vervolgens de ontvangst van deze melding bevestigen door op een knop te duwen. Doet hij dit niet, dan wordt automatisch de noodremming geactiveerd. Hetzelfde gebeurt als hij na de bevestiging het sein nog steeds met een te hoge snelheid nadert. Zo mag de trein de laatste 300 meter vóór het sein niet sneller rijden dan 40 km/u. Kortom, TBL1+ laat toe om het risico dat een trein het gevaarlijk punt bereikt gevoelig te verkleinen.

reizigers

Sociale veiligheid

Wij waken over de veiligheid van onze reizigers, maar ook over die van ons personeel, op onze treinen en in onze stations, via patrouilles door Securail-agenten aan boord van de treinen en de stations, maar ook via een uitgebreid netwerk van camera’s die beheerd worden door het SOC (Security Operations Center).

Meer weten