Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat gefinancierd wordt door de Europese Unie, met name het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling dat de samenwerking tussen regionale gebieden in verschillende landen probeert te bevorderen. Het EMR Connect project maakt er deel van uit en heeft ten doel de grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken die momenteel bestaan op het gebied van openbaar vervoer en actieve mobiliteit in de Euregio Maas-Rijn. Het project wil dit bereiken middels een praktijkgerichte samenwerking tussen elf vervoersautoriteiten, beleidsinstanties en universiteiten uit Nederland, België en Duitsland. In het kader van vier thematische werkpakketten wil het partnerschap een groot aantal nieuwe producten, diensten en tools ontwikkelen om de grensoverschrijdende mobiliteit in de EMR te verbeteren. Zo onderzoekt NMBS de mogelijkheden ter verbetering van het grensoverschrijdende dienstenaanbod naar Aken en verder.

Verdere informatie: emr-connect.eu

   

Project partners: Aachener Verkehrsverbund, Stadt Aachen, ASEAG, RWTH Aachen University, Provincie Limburg, Parkstad Limburg, Arriva Personenvervoer, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, TEC, De Lijn, NMBS, Liège Europe Metropole, Université de Liège, Universiteit Hasselt

check2-anim