bachelor

Stageplaatsen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Ontwikkeling dashboard VPM (Vendor Performance Management) voor de opvolging van de leveranciers:
  • benchmarking met andere bedrijven (treinoperatoren of andere)
  • ontwikkeling algemeen plan van aanpak
  • onderzoeken welke gegevens belangrijk zijn voor het dashboard
  • directe beschikbaarheid gegevens nagaan en methode om deze cijfers te bekomen
  • implementatie VPM voor top 25 leveranciers
  • organisatie van conceptmeeting met deze leveranciers"

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bedrijfswetenschappen
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Olivier Otjacques
olivier.otjacques@b-rail.be
0478-919977

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Tail spend management (direct + indirect)

 • hoe gebeurt dit bij andere treinoperatoren/overheidsbedrijven/transportbedrijven/…?
  • wat zijn de best practices?
  • hoe implementeren bij NMBS?
  • SWOT-analyse
  • KISS-principe

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bedrijfwetenschappen/Bedrijfsmanagement
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties:/

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Els Petit
els.petit@b-rail.be
0478-99.18.22

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Het CoE (Center of Excellence) team werd recentelijk gecreëerd om transversale processen en projecten te ontwikkelen en te implementeren (d.w.z. over alle Procurement teams heen) zoals procurement policies, CSR, tools & systems, etc. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Ontwikkelen en implementeren van driemaandelijks reporting/dashboard concept op statistieken om de performantie van ons Procurement departement te meten en op te volgen, hetwelke kan worden gebruikt tijdens, bvb, business review meetings met interne klanten.

 • ontwikkel een geïntegreerde aanpak (gebaseerd op best practises) van reporting en dashboard, d.w.z.
  • algemeen Procurement
  • individuele (interne) klanten
  • Procurement teams
  • ...
 • ontwikkel een gedetailleerd actieplan voor tenminste 10 KPI's en/of SLA's (monitoring, targeting): bron en type data nodig om de voorgestelde output te presenteren
 • stel een oplossing voor op korte termijn (d.w.z. XLS) en lange termijn (technisch) (d.w.z. specifieke software) om de reporting files te publiceren

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bachelor/Master Bedrijfsmanagement
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: Engels
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

John Poesen
john.poesen@b-rail.be
0476/55.36.16

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

In kaart brengen in welke niet-Europese landen treinonderdelen geproduceerd worden en hoe de internationale productie en handel van treinonderdelen in elkaar zit. Welke landen en regio's spelen een rol in productie treinonderdelen? Waar kopen en produceren onze leveranciers? Waar kopen onze concurrenten?

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bachelor/Master bedrijfswetenschappen
 • Onderwijsniveau: minimum bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: 0
 • Vereiste ervaring of voorkennis: 0

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Benny Gers
benny.gers@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? De directie B-HR is binnen de NMBS verantwoordelijk voor het strategische HR-beleid van de nmbs. Binnen B-HR staat het team 'Human Capital' in voor het opstellen en implementeren van moderne en efficiente processen (attract, select, on-board, recognize, reward, grow). Momenteel loopt er een project 'HR Fundamentals' met als hoofdoel om ons architectuur van functies en competencies te rationaliseren. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Analyse en voorstel van documenten (bvb functiebeschrijvingen, competency profiles, ...)
 • Voorbereiden presentaties en meetings ; inplannen en animeren workshops met vershillende doelgroepen
 • Inhoud: De focus tijdens deze stage ligt op functiestudie (opstellen functiefamilies- en -structuur, ontwikkeling competentiemodel, opstellen functiebeschrijvingen, ...)

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Master Gestion / HR
 • Onderwijsniveau: Bachelor / Master
 • Vereist diploma of certificaat:Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Autocad (bij voorkeur Civil 3D), Excel
 • Taalkennis: Tweetalig Nederlands / Frans is een pluspunt
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de HR-organisatie en de HR-processen van een groot bedrijf in volle verandering;
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input;
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Philippe Decaluwé
Philippe.decaluwe@b-rail.be
0490/13.50.96

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations en stopplaatsen met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 mio m². Als stagiair binnen het team Topography werk je mee aan de opmetingen in functie van verkoops-, afbakenings- en concessieplannen van terreinen / gebouwen van de NMBS. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Gecodeerd opmeten bestaande toestand.
 • Opmeting verwerken in Autocad Civil 3D.
 • Grensbepaling (opzoekingen, verwerken, …).
 • Opmaken van afbakenings- en verkoopsplannen.
 • Eigendomsgrenzen uitzetten.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Landmeten
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting landmeten.
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Hogescholen die deze studierichting aanbieden: Artesis Plantijn Antwerpen en Hogeschool Gent

Competenties

 • Kennis IT: Autocad (bij voorkeur Civil 3D), Excel
 • Taalkennis:Nederlands en notie van Engels
 • Gedragscompetenties:
  • Je hebt een positieve werkgeest.
  • Je werkt gestructureerd.
  • Je analyseert de problemen grondig en precies om gepaste oplossingen voor te stellen.
  • Je houdt rekening met de wensen, ideeën en mening van anderen.

Aanbod

 • Praktijkgericht werken van A tot Z (opzoeken - opmeten - uittekenen)
 • Werken met nieuwe meetapparatuur.
 • Meewerken aan grote projecten.
 • Specifieke kennis vergaren van het spoorwegdomein.
 • Aangename werksfeer.

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Kurt Tackaert
kurt.tackaert@b-rail.be
0491/99.98.96

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? De stagiair komt terecht bij B-STATIONS VVDK (verlichting verwarming en drijfkracht) in het district Noord zone Antwerpen. Deze dienst staat in voor het onderhoud en instandhoudingswerken van de technische installaties in de stations. Meer bepaald liften, roltrappen, verlichting, el. borden, RWA's, sprinklerinstallaties, UPS'en, pompen,..." Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

In het station van Antwerpen-Centraal zijn er verschillende pompputten (8 stuks) die het regenwater/grondwater moeten wegpompen. Deze pompputten moeten worden voorzien van een monitoringssysteem dat het mogelijk maakt om de status van de pompen vanop afstand te kunnen opvolgen. Het systeem moet er ook voor zorgen dat het onderhoud tijdig gebeurt.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bachelor technieken
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Bachelor Automatisatie of Electromechanica
 • Vereiste ervaring of voorkennis: 0

Competenties

 • Kennis IT: autocad, office
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • creatief en analytisch denker
  • hands on mentaliteit
  • communicatievaardigheden"

Aanbod

stagair krijgt de kans om een project van a tot z uit te voeren (design en uitvoering).

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Johan Van Houdt
johan.vanhoudt@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
Customer environment
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • opvolgen behandelen bouwvergunningen
 • opvolgen aanvragen voor kabels en leidingen
 • nazicht ter plaatse gebruik stationspleinen of parkings
 • schetsontwerp nieuwe fietsstallingen

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: bachelor real estate
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: 0
 • Vereiste ervaring of voorkennis: 0

Competenties

 • Kennis IT: windows 365
 • Taalkennis: N
 • Gedragscompetenties:
  • zin voor initiatief
  • nauwkeuring en nauwgezet
  • zelfstandig kunnen werken

Aanbod

Praktische en gevarieerd werk in een professionele omgeving

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Bart Kamoen
bart.kamoen@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
B-ST.12 ontwerpt de stations, parkeerinfrastructuur (auto's en fietsen) en een groot deel van de gebouwen voor Technics.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Als administratief bediende:

 • bied je ondersteuning aan de dienst Division Management & de dienst administratie; 
 • start je de structuur op van nieuwe dossiers dossiers op een ProjectPortaalWebsite: verwerken aanvragen, aanmaak dossier, afhandeling en administratie van dossier
 • verzorg je overige Administratieve taken (bv. verslagen opmaken, mailbox beheren, …) en eventueel bijwonen van vergaderingen

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Je bent een laatstejaars student, bij voorkeur in één van de volgende domeinen: Office Management, Secretariaat-Talen, Management Assistant, Communicatie,...
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: 0
 • Vereiste ervaring of voorkennis: 0

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van Office toepassingen (word, excel,… )
 • Taalkennis: Je spreekt vlot Nederlands én Frans
 • Gedragscompetenties:
  • je bent een teamspeler die wil leren
  • je bent flexibel

Aanbod

 • We beschouwen je als een volwaardige collega van ons team
 • Wij bieden jou een leerrijke stage met ruimte voor je eigen inbreng, sturing en ontwikkeling in een jong en dynamisch team.
 • Je werkt in een interdisciplinair bureau met alle teams in hetzelfde gebouw
 • Een boeiende en gevarieerde stage in een innoverende organisatie
 • kans op aanwerving

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Bart Van Damme
Bart.Vandamme.060@b-rail.be
02-5299781

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
Mijn team is innovatief, en ontwerpt en concipieert de stations van de toekomst, vandaag.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Op een aantrekkelijke wijze maken van webpagina's , maken van hyperlinks en integreren in bestaande intranetpagina (SAP) van NMBS. Hiervoor werk je in samenwerking met dit het intranetteam van NMBS.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Informatica - webdesign - social media - online communicatie
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: informatica of aanverwante richtingen
 • Vereiste ervaring of voorkennis: hogere jaarsstudent

Competenties

 • Kennis IT: webdesignprogramma's
 • Taalkennis: NL en FR (niet perfect)
 • Gedragscompetenties: eigenaarschap - resultaatstgericht - zelfstandig

Aanbod

het is zéér resultaatgericht, nuttig, en het handboek staat boordevol interessante weetjes.

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Koen Van Lancker
koen.Vanlancker@nmbs.be
0478/88.75.00

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
Renovatie en coninue vernieuwing van remcomponenten
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Een remcomponent van een trein wordt momenteel manueel getest. Het is aan de student om het testen hiervan te automatiseren op een van de testinstallaties.

 • Haalbaarheidsstudie, bekijken of het mogelijk is om de testinstallatie te gebruiken voor het testen van dit stuk
 • Draagstuk maken met behulp van CAD. (Verbindstuk tussen testinstallatie en remcomponent)
 • Testprocedure van de automatische testen opstellen
 • Testinstallatie pneumatisch en elektrisch in orde brengen
 • Programmeren van de testprocedure in LabVIEW
 • Testen van het stuk
 • Evaluatie testen

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektromechanica (afstudeerrichting automatisering)
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor/ Master
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Nee
 • Taalkennis: Nee
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • Nauwkeurig en precies werken

Aanbod

 • Mogelijkheid je talenten te ontplooien en door te groeien
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Robert Besselsen
Robert.besselsen@b-rail.be
015/40.21.33

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De Centrale Werkplaats Mechelen maakt deel uit van NMBS Technics en staat in voor het onderhoud en het vernieuwen van het rollend materieel.
De afdeling elektronica zorgt voor de herstelling van de verschillende elektronica onderdelen op onze reizigerstreinen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Voor onze GPS systemen te onderhouden hebben we nood aan een programmatie tool. De software van deze systemen is geïntegreerd binnen de CPU kaart. Om herstellingen mogelijk te maken is het nodig om de inhoud van CPU te kunnen kopiëren naar een nieuwe component. De inhoud van de data blijft op zich onbekend maar het vervangen van CPU’s wordt mogelijk. 
Dit is misschien (of misschien ook niet) mogelijk via de JTAG interface of terminal. Dit heeft niet direct iets te maken met C/C++ of VHDL maar eerder Linux, reverse engineering,… 
We verwachten een werkend prototype of een technisch ondersteunde verklaring waarom het niet kan werken. Op het vlak van verslaggeving en documentatie is er een duidelijke wekelijkse rapportering van de voortgang of blokkades met een volledige documentatie van code; stuklijsten en schema’s, enz.
Een volledig verslag waarvan een eerste versie opgeleverd dient te worden halverwege de stage periode en de finale versie minimaal 2 weken voor de inleverdatum zoals deze door de school wordt bepaald. Een presentatie van het project. Deze presentatie dient gedemonstreerd te worden voorafgaand aan de eind presentatie op de school.
Respect voor de afgesproken planning, deadlines en de gangbare veiligheidsrichtlijnen.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: elektronica ICT
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van Linux, C, C#, VHDL, Python,…
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de unieke elektronica aspecten binnen de spoorwegen.
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Kristof Honee
Kristof.Honee@nmbs.be
0496/19.83.99

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De Centrale Werkplaats Mechelen maakt deel uit van NMBS Technics en staat in voor het onderhoud en het vernieuwen van het rollend materieel.
De afdeling elektronica zorgt voor de herstelling van de verschillende elektronica onderdelen op onze reizigerstreinen. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

De afdeling elektronica maakt gebruik van een SQL database voor de opvolging van alle activiteiten (instructies, metingen,…) en van verschillende elektrische of elektronische test opstellingen. Door de diversiteit in deze systemen is er nood aan een algemene middleware voor de koppeling met de database. De koppeling moet het mogelijk maken om bepaalde I/O, metingen (analoog), ea op te nemen in de resultaten binnen de database. Daarnaast moet er een uitbreiding opgemaakt worden die de perfecte match met de middleware kan vormen voor toekomstige projecten. We verwachten een werkend prototype of een technisch ondersteunde verklaring waarom het niet kan werken. Op het vlak van verslaggeving en documentatie is er een duidelijke wekelijkse rapportering van de voortgang of blokkades met een volledige documentatie van code; stuklijsten en schema’s, enz.
Een volledig verslag waarvan een eerste versie opgeleverd dient te worden halverwege de stage periode en de finale versie minimaal 2 weken voor de inleverdatum zoals deze door de school wordt bepaald. Een presentatie van het project. Deze presentatie dient gedemonstreerd te worden voorafgaand aan de eind presentatie op de school.
Respect voor de afgesproken planning, deadlines en de gangbare veiligheidsrichtlijnen.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: ICT elektronica
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van http, C#, VB .NET en/of Python
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de unieke elektronica aspecten binnen de spoorwegen.
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Kristof Honee
Kristof.Honee@nmbs.be
0496/19.83.99

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De Centrale Werkplaats Mechelen maakt deel uit van NMBS Technics en staat in voor het onderhoud en het vernieuwen van het rollend materieel.
De afdeling elektronica zorgt voor de herstelling van de verschillende elektronica onderdelen op onze reizigerstreinen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

In de afdeling elektronica beschikken we over een aantal test systemen voor ABS toepassingen (zoals deze voorkomen binnen de NMBS voertuigen). Deze test systemen moeten op termijn vervangen worden door een geïntegreerd systeem dat de diverse ABS applicaties volledig kan controleren. Er is hiervoor een nieuw hardware ontwerp vereist waarbij een embedded systeem de basis vormt maar ook een GUI voorzien moet worden alsook de koppeling met de SQL database van de afdeling elektronica. We verwachten een werkend prototype of een technisch ondersteunde verklaring waarom het niet kan werken. Op het vlak van verslaggeving en documentatie is er een duidelijke wekelijkse rapportering van de voortgang of blokkades met een volledige documentatie van code; stuklijsten en schema’s, enz.
Een volledig verslag waarvan een eerste versie opgeleverd dient te worden halverwege de stage periode en de finale versie minimaal 2 weken voor de inleverdatum zoals deze door de school wordt bepaald. Een presentatie van het project. Deze presentatie dient gedemonstreerd te worden voorafgaand aan de eind presentatie op de school.
Respect voor de afgesproken planning, deadlines en de gangbare veiligheidsrichtlijnen. 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektronica ICT
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van http, C#, VB .NET en/of Python
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de unieke elektronica aspecten binnen de spoorwegen.
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Kristof Honee
Kristof.Honee@nmbs.be
0496/19.83.99

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De Centrale Werkplaats Mechelen maakt deel uit van NMBS Technics en staat in voor het onderhoud en het vernieuwen van het rollend materieel.
De afdeling elektronica zorgt voor de herstelling van de verschillende elektronica onderdelen op onze reizigerstreinen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Voorspellen waar het misgaat, dat is het doel van deze opdracht.  De oplossing zal bestaan uit twee grote delen. In een eerste deel moet er een systeem gemaakt of gezocht worden dat eenvoudig geïntegreerd kan worden in onze treinen. De opzet van dit systeem is enkele cruciale gegevens te meten en te verzamelen. De aansluiting van de metingen moet eenvoudig en veilig kunnen gebeuren. Het tweede deel omvat de data transfer. De gegevens moeten op regelmatige maar niet real time basis verzonden kunnen worden naar een server locatie. Het stage onderwerp omvat het ontwerpen van een prototype oplossing en een duidelijke kosten analyse. Je houdt rekening met de vereisten voor een conformiteit toekenning van de opstelling en de gangbare normen voor spoorweg materieel. Dit laatste moet het toelaten de applicatie op één of meerdere treinen vast op te stellen. We verwachten een werkend prototype of een technisch ondersteunde verklaring waarom het niet kan werken. Op het vlak van verslaggeving en documentatie is er een duidelijke wekelijkse rapportering van de voortgang of blokkades met een volledige documentatie van code; stuklijsten en schema’s, enz.
Een volledig verslag waarvan een eerste versie opgeleverd dient te worden halverwege de stage periode en de finale versie minimaal 2 weken voor de inleverdatum zoals deze door de school wordt bepaald. Een presentatie van het project. Deze presentatie dient gedemonstreerd te worden voorafgaand aan de eind presentatie op de school.
Respect voor de afgesproken planning, deadlines en de gangbare veiligheidsrichtlijnen.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektronica ICT
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van http, C#, VB .NET en/of Python
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de unieke elektronica aspecten binnen de spoorwegen.
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Kristof Honee
Kristof.Honee@nmbs.be
0496/19.83.99

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
NMBS Technics zorgt voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van onze treinen op een zo doordachte en efficiënte manier. De dienst ENIP (engineering, ICT en procesverbetering) onderzoekt de KPI’s, de prestaties van de werkplaats en van het rollend materieel waar de werkplaats verantwoordelijk voor is. Door intense samenwerking met alle betrokkenen werken zij actieplannen uit om op een duurzame manier de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het rollend materieel te verhogen, processen te verbeteren, auditeren,...
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Uitbouwen van een volledig automatische testkast, conform de machine richtlijnen en CE keuring. Het betreft een testtoestel in locomotief type 13 voor spanningstransducers (LEM). Het meetproces dient volledig automatisch te gebeuren, spanning opvoeren en verminderen en meetwaarden registreren. Je zorgt voor de evaluatie, rapportering, grafieken,...

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektromechanica of Automatisatie of automotive
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Goede kennis Excel
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de productieprocessen betreffende onderhoud Rollend Materieel (voornamelijk locomotieven);
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Jeroen Craens
jeroen.craens@b-rail.be
0478/97.41.19

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
NMBS Technics zorgt voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van onze treinen op een zo doordachte en efficiënte manier. De dienst ENIP (engineering, ICT en procesverbetering) onderzoekt de KPI’s, de prestaties van de werkplaats en van het rollend materieel waar de werkplaats verantwoordelijk voor is. Door intense samenwerking met alle betrokkenen werken zij actieplannen uit om op een duurzame manier de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het rollend materieel te verhogen, processen te verbeteren, auditeren,...
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Uitwerken van een meetsysteem voor start- en bufferbatterijen voor locomotief type 77. Het in kaart brengen van slechte batterijen in de reeks 77/78 locomotieven, schrijven van een database voor de registratie van gemeten spanningswaarden, automatiseren van de beoordeling.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektromechanica of Automatisatie of automotive
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Goede kennis Excel
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de productieprocessen betreffende onderhoud Rollend Materieel (voornamelijk locomotieven);
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Jeroen Craens
jeroen.craens@b-rail.be
0478/97.41.19

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De tractiewerkplaats van Oostende is verantwoordelijk voor het onderhouden, herstellen en schoonmaken van tractie en gesleepte voertuigen met als doel de beschikbaarheid te verhogen om het materieel optimaal in te zetten in het treinverkeer.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Analyse van het onderhoudsproces MR 96. Hierbij moet de volgorde van de werken zodanig gekozen worden dat de uitvoerders elkaar niet hinderen met de bedoeling om de doorlooptijd van het onderhoud te verminderen.

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektromechanica, elektronica, ICT, industriële technologie
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Goede kennis MS Office
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • ...

Aanbod

 • Je krijgt inzicht in de organisatie en de processen van een tractiewerkplaats;
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Valentin Jean-Marie
jeanmarie.valentin@b-rail.be
0478/67.26.67

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?

Punctualiteit is een strategisch doel binnen de NMBS. Daarom werd de dienst "Punctuality Management" opgericht.
Binnen deze dienst is er een specifieke afdeling "Data Management" die verantwoordelijk is voor het correct en tijdig afleveren van periodieke stiptheidsreportings.

Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Automatisering van rapporteringen. Momenteel worden de data op dagbasis uit een internationale applicatie gehaald en manueel verwerkt in een Excel-rapportering. Dit proces kan efficiënter (sneller en minder risco's voor foutieve manipulatie) gemaakt worden door een automatisering van het proces (bv.: via een PowerBI-dashboard).

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein:  IT
 • Onderwijsniveau:  Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat: 0
 • Vereiste ervaring of voorkennis : Kennis van PowerBI en Excel

Competenties

 • Kennis IT: Kennis van PowerBI en Excel
 • Taalkennis: Een zeer goede kennis van het Nederlands
 • Gedragscompetenties Pro-actief, autonoom, enthousiast, oplossingsgericht en communicatief

Aanbod

NMBS biedt gemotiveerde en gepassioneerde studenten de unieke opportuniteit aan om ervaring op te doen in één van onze strategische afdelingen. Zo krijg je de mogelijkheid de werking van een groot bedrijf en compexe materie te leren kennen. Je komt terecht in een professionele en collegiale werkomgeving waarbij je een actieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de processen. Uiteraard mag je rekenen op begeleiding van je collega's.

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage?

Neem dan contact op met:

Mosbeux Catherine
catherine.mosbeux@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST334 - Revenue Assurance
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair. 

Functie en takenpakket

"Bieden van ondersteuning bij de controle van de commerciële en domaniale concessies (bezoeken en vaststellingen ter plaatse).  Er dienen in een 160-tal stations controles te worden uitgevoerd d.m.v. mystery shopping + controle van de situatie ter plaatse.
Bezit van een rijbewijs B is noodzakelijk." 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: bachelor in economie, boekhouding, marketing 
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaatdiploma hoger secundair onderwijs, studies bachelor hebben aangevat 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: affiniteit met klantenervaring, marketing  

Competenties

 • Kennis IT: office 
 • Taalkennis: Nederlands of Frans
 • Gedragscompetenties: "assertief, communicatief, zin voor initiatief, ondernemend: de stagiair dient op een actieve maar discrete manier informatie te verzamelen 

Aanbod

"De stagiair maakt kennis met de boeiende wereld van de concessies in de stations.
Er wordt een actieve bijdrage van de stagiar verwacht, met concrete, bruikbare resultaten.  Op basis van de door de stagiar geleverde resultaten, kunnen conclusies getrokken worden en desgevallend acties ondernomen worden.  
 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST331
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Ondersteuning bij het beheer van de contracten in de GIS database (geocodage, manuele controle van de locaties, beheer van het platform met foto's, behandeling en administratie van de formulieren) + beheer van de commerciële databanken in GIS (cartografie van de concessies, ingave van gegevens, ...) 
 • Opmaak van thematische kaarten voor interne informatie en informatie aan derden 
 • iii. Ontwikkeling van scripts en automatisatietools"

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: bachelor geografie met ruime informaticakennis
 • Onderwijsniveau: bachelor
 • Vereist diploma of certificaat diploma:  hoger secundair onderwijs, studies bachelor hebben aangevat
 • Vereiste ervaring of voorkennis: computer-minded, kennis van GIS
   

Competenties

 • Kennis IT: kennis van GIS (ArcGIS en/of QGIS), office, basiskennis van  SQL en Pyhon
 • Taalkennis: Nederlands of Frans
 • Gedragscompetenties: analytisch, gedetailleerd, nauwkeurig

Aanbod

De stagiair werkt mee aan het proces van het contractbeheer en de automatisatie ervan. Hij levert  zelf veel input en een actieve bijdrage.  De bedoeling is dat de stage tot een effectief, toepasbaar resultaat leidt, de stagiair werkt mee aan de reële ontwikkeling van de GIS databank.  Er wordt effectief beroep gedaan op de kennis en expertise van de stagiair.
 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST334 - Revenue Assurance
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Uitwerken van een procedure voor de controle van de solvabiliteit van de kandidaat-concessiehouders bij marktbevragingen, met een meer diepgaande analyse dan de loutere consultatie van de Credit Safe.  De controle dient gebaseerd te zijn op 3 balansen en d.m.v. gebruik van financiële tools (netto actief gecorrigeerd, ratio's, etc.) 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: bachelor boekhouding of master in een financiële richting 
 • Onderwijsniveau: Bachelor of Master
 • Vereist diploma of certificaatdiploma hoger secundair onderwijs, studies bachelor of master hebben aangevat 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: affiniteit met klantenervaring, boekhoudkundige en/of financiële kennis 

Competenties

 • Kennis IT: office 
 • Taalkennis: Nederlands of Frans
 • Gedragscompetenties: assertief en communicatief: de stagiair dient zelf informatie te verzamelen en de betrokken personen te contacteren
  resultaatgericht: de stagiair dient, op basis van de input die hij zal krijgen, te komen tot een uitgewerkte procedure.
   

Aanbod

"De stagiair maakt kennis met de boeiende wereld van de concessies in de stations.
De bedoeling is dat de procedure  effectief zal worden toegepast nadat deze is uitgewerkt en gevalideerd, het is geen theoretische oefening, maar de stage vindt plaats in een reële werkomgeving en levert als eindresultaat een concrete, toepasbare procedure op.

 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST332 
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Het organiseren van enkele evenementen, waaronder een Europees met betrekking tot vastgoedbeheer en retail in de stations.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Event manager
 • Onderwijsniveau: Bachelor
 • Vereist diploma of certificaat:2e of 3e jaar bachelor hebben aangevat
 • Vereiste ervaring of voorkennis: neen

Competenties

 • Kennis IT: office, social media
 • Taalkennis: Nederlands, Frans, Engels
 • Gedragscompetenties:
  • Initiatief nemen
  • Hands-on mentaliteit
  • Communicatief sterk

Aanbod

De stagiair krijgt de kans om mee te werken aan de organisatie van een aantal zeer interessante, concrete events. Hij/zij zal meedraaien in een enthousiast en gemotiveerd team. Er is zeker ruimte voor eigen inbreng en initiatief. 
 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?

MS Systems & digital innovations B-MS.422 - Digital communication

Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Werken in het Content Management System (Sitecore) van de website om content of nieuwe functies aan te passen, te verbeteren en te implementeren.
 • Werken aan het verbeteren van SEO (Search Engine Optimization)
 • Content leveren, aangepast aan de digitale media van NMBS.
 • Teksten vertalen uit het Frans naar het Nederlands, je moedertaal

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Communicatie, vertalen
 • Onderwijsniveau: Bachelor of master
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis:moedertaal NL of FR, en de andere nationale taal kunnen begrijpen
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

 • Leren werken in een tweetalig team
 • Werken aan het verbeteren van de inhoud van een website die door meer dan 2 miljoen mensen per maand wordt bezocht.
 • Leren werken in een CMS
 • Schrijven voor de website en de doeltreffendheid van de inhoud meten met behulp van verschillende tools
 • De basisprincipes van SEO leren kennen

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Bouty Stéphanie & Linde Vandeponseele  

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Je wil een stage lopen bij de NMBS maar kan geen aanbod vinden dat overeenstemt met je profiel? Stuur ons een spontane sollicitatie.

Klik hier om uw aanvraag te verzenden

loader