ingenieur

Stageplaatsen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Ontwikkeling dashboard VPM (Vendor Performance Management) voor de opvolging van de leveranciers:
  • benchmarking met andere bedrijven (treinoperatoren of andere)
  • ontwikkeling algemeen plan van aanpak
  • onderzoeken welke gegevens belangrijk zijn voor het dashboard
  • directe beschikbaarheid gegevens nagaan en methode om deze cijfers te bekomen
  • implementatie VPM voor top 25 leveranciers
  • organisatie van conceptmeeting met deze leveranciers"

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bedrijfswetenschappen
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Olivier Otjacques
olivier.otjacques@b-rail.be
0478-919977

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Tail spend management (direct + indirect)

 • hoe gebeurt dit bij andere treinoperatoren/overheidsbedrijven/transportbedrijven/…?
  • wat zijn de best practices?
  • hoe implementeren bij NMBS?
  • SWOT-analyse
  • KISS-principe

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bedrijfwetenschappen/Bedrijfsmanagement
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties:/

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Els Petit
els.petit@b-rail.be
0478-99.18.22

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Het CoE (Center of Excellence) team werd recentelijk gecreëerd om transversale processen en projecten te ontwikkelen en te implementeren (d.w.z. over alle Procurement teams heen) zoals procurement policies, CSR, tools & systems, etc. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Ontwikkelen en implementeren van driemaandelijks reporting/dashboard concept op statistieken om de performantie van ons Procurement departement te meten en op te volgen, hetwelke kan worden gebruikt tijdens, bvb, business review meetings met interne klanten.

 • ontwikkel een geïntegreerde aanpak (gebaseerd op best practises) van reporting en dashboard, d.w.z.
  • algemeen Procurement
  • individuele (interne) klanten
  • Procurement teams
  • ...
 • ontwikkel een gedetailleerd actieplan voor tenminste 10 KPI's en/of SLA's (monitoring, targeting): bron en type data nodig om de voorgestelde output te presenteren
 • stel een oplossing voor op korte termijn (d.w.z. XLS) en lange termijn (technisch) (d.w.z. specifieke software) om de reporting files te publiceren

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bachelor/Master Bedrijfsmanagement
 • Onderwijsniveau: minimum Bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: Engels
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

John Poesen
john.poesen@b-rail.be
0476/55.36.16

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Binnen de dienst Financiën (B-FI) is Procurement verantwoordelijk voor de aankopen van NMBS gaande van investeringen, diensten, materialen & wisselstukken tot treinen. Het objectief van de dienst bestaat erin de gevraagde goederen en diensten in de juiste hoeveelheid en conform de specificatie op het juiste ogenblik bij de interne klant van de NMBS beschikbaar te stellen. Hiervoor moeten de verschillende aankoopdossiers zowel administratief, contractueel, commercieel en technisch opgevolgd worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

In kaart brengen in welke niet-Europese landen treinonderdelen geproduceerd worden en hoe de internationale productie en handel van treinonderdelen in elkaar zit. Welke landen en regio's spelen een rol in productie treinonderdelen? Waar kopen en produceren onze leveranciers? Waar kopen onze concurrenten?

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Bachelor/Master bedrijfswetenschappen
 • Onderwijsniveau: minimum bachelor of gelijkwaardig
 • Vereist diploma of certificaat: 0
 • Vereiste ervaring of voorkennis: 0

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis: /
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

/

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Benny Gers
benny.gers@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Opvolging en uitvoering van verbouwing en nieuwbouw. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Nazicht lastenboeken en meetstaten, CAD-tekenwerk afhankelijk van project eenvoudige stabiliteitsbepaling, werfcontroles, opsporen en diagnosticeren van bouwgebreken

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Ingenieur bouwkunde of architect
 • Onderwijsniveau: universitair
 • Vereist diploma of certificaat: Bachelor
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: autocad, office
 • Taalkennis: basiskennis Frans (lezen, schrijven)
 • Gedragscompetenties:
  • creatief en analytisch denker
  • hands on mentaliteit
  • communicatievaardigheden

Aanbod

 • Ervaring op vlak van het technisch uitwerken van bouw- of herinrichtingsdossiers
 • Opmaak van studies en concretiseren van behoeftenprogramma
 • Praktische ervaring inzake bouwproces
 • Ervaring met doelgericht werken

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Peter Demeulemeester
peter.demeulemeester@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Projectopvolging van nieuwbouw- en verbouwingswerken Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Nazicht lastenboeken en meetstaten, CAD-tekenwerk afhankelijk van project, eenvoudige stabiliteitsbepaling, werfcontroles, wetgeving overheidsopdrachten

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: ingenieur bouwkunde, ingenieur-architect of architect
 • Onderwijsniveau: universitair
 • Vereist diploma of certificaat: Bachelor
 • Vereiste ervaring of voorkennis: geen

Competenties

 • Kennis IT: MS Office, autocad
 • Taalkennis:nederlands
 • Gedragscompetenties:
  • creatief en analytisch denker
  • hands on mentaliteit
  • communicatievaardigheden

Aanbod

 • Ervaring op vlak van het technisch uitwerken van bouw- of herinrichtingsdossiers
 • Opmaak van studies en concretiseren van behoeftenprogramma
 • Praktische ervaring inzake bouwproces
 • Ervaring met doelgericht werken

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Tony Leenaert
tony.leenaert@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Opmaak van studies van kleinere bouwprojecten voor stationsgebouwen en omgevingsprojecten (herinrichtingen, vernieuwingswerken,…). Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Ontwerp, opmaak lastenboek, CAD-tekenwerk afhankelijk van project eenvoudige stabiliteitsbepaling

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Burgerlijk ingenieur architect
 • Onderwijsniveau: universitair
 • Vereist diploma of certificaat: bachelor burgerlijk ingenieur architect
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: autocad, office
 • Taalkennis: basiskennis Frans (lezen, schrijven)
 • Gedragscompetenties:
  • creatief en analytisch denker
  • hands on mentaliteit
  • communicatievaardigheden

Aanbod

 • Ervaring op vlak van het technisch uitwerken van bouw- of herinrichtingsdossiers
 • Opmaak van studies en concretiseren van behoeftenprogramma
 • Praktische ervaring inzake bouwproces
 • Ervaring met doelgericht werken

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

De Clerck Philippe
phiippe.declerck@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Punctualiteit is een strategisch doel binnen de NMBS. Daarom werd de dienst "Punctuality Management" opgericht. Binnen deze dienst is er een specifieke afdeling "Analyze & improvement actions" die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de relevante analyses en het bepalen van de nodige acties. Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Je bent verantwoordelijk voor het leveren van "benchmarking analyses" over bepaalde thematieken die gerelateerd zijn aan ons strategisch doel "Punctualiteit". Jouw taak is het vergelijken van prestaties, werkwijzen of werkorganisatie van het eigen bedrijf (op vlak van puntualiteit) met die van leidende concurrenten en/of met die van toonaangevende organisaties en daaruit aanbevelingen te formuleren.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Economie of vergelijkbaar
 • Onderwijsniveau: Master
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: Microsoft office: Word, Excell, PowerPoint
 • Taalkennis: Nederlands
 • Gedragscompetenties:Analyse en oordeels-vermogen , pro-actief, enthousiast, autonoom en communicatief

Aanbod

NMBS biedt gemotiveerde en gepassioneerde studenten de unieke opportuniteit aan om ervaring op te doen in één van onze strategische afdelingen. Zo krijg je de mogelijkheid de werking van een groot bedrijf en complexe materie te leren kennen. Je komt terecht in een professionele en collegiale werkomgeving waarbij je een actieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de processen. Uiteraard mag je rekenen op begeleiding van je collega's.

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Mosbeux Catherine
catherine.mosbeux@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
Renovatie en coninue vernieuwing van remcomponenten
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Een remcomponent van een trein wordt momenteel manueel getest. Het is aan de student om het testen hiervan te automatiseren op een van de testinstallaties.

 • Haalbaarheidsstudie, bekijken of het mogelijk is om de testinstallatie te gebruiken voor het testen van dit stuk
 • Draagstuk maken met behulp van CAD. (Verbindstuk tussen testinstallatie en remcomponent)
 • Testprocedure van de automatische testen opstellen
 • Testinstallatie pneumatisch en elektrisch in orde brengen
 • Programmeren van de testprocedure in LabVIEW
 • Testen van het stuk
 • Evaluatie testen

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Elektromechanica (afstudeerrichting automatisering)
 • Onderwijsniveau: Professionele bachelor/ Master
 • Vereist diploma of certificaat: Nee
 • Vereiste ervaring of voorkennis: Nee

Competenties

 • Kennis IT: Nee
 • Taalkennis: Nee
 • Gedragscompetenties:
  • Mondeling en schriftelijk communiceren
  • Plannen en organiseren
  • Problemen analyseren
  • Nauwkeurig en precies werken

Aanbod

 • Mogelijkheid je talenten te ontplooien en door te groeien
 • Je komt terecht in een enthousiast team met toffe collega's;
 • Er is ruimte voor jouw creativiteit en input; 
 • Er is veel variatie in het takenpakket. Er zal geen dag hetzelfde zijn;

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Robert Besselsen
Robert.besselsen@b-rail.be
015/40.21.33

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
B-ST.12 ontwerpt de stations, parkeerinfrastructuur (auto's en fietsen) en een groot deel van de gebouwen voor Technics.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • (pre-)dimensionering van bvb een parkeergebouw of een passerelle boven de sporen
 • stabiliteitsberekeningen
 • overleg met architecten en ingenieurs speciale technieken
 • begeleiden van designers olv stagemeester
 • meewerken aan implementatie Revit/3D in het team
 • schrijven van een bestek"  

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: ingenieur bouwkunde of ingenieur-architect met juiste opties
 • Onderwijsniveau: master  
 • Vereist diploma of certificaat: bachelor 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: kennis berekeningen of 3D-denken is een plus

Competenties

 • Kennis IT: Autocad, Revit, Scia, …  
 • Taalkennis: / 
 • Gedragscompetenties: een teamspeler die wil leren

Aanbod

 • werken in een interdisciplinair bureau met alle teams in hetzelfde gebouw
 • maatschappelijk relevante projecten
 • kennis spoortechnieken: impact ontspoorde trein, remkrachten, duurzaamheid
 • aspecten fasering in een project ifv uitvoerbaarheid werken in de buurt van sporen
 • kans op aanwerving

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Pieter Mannaert
pieter.mannaert.294@b-rail.be

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
B-ST.12 ontwerpt de stations, parkeerinfrastructuur (auto's en fietsen) en een groot deel van de gebouwen voor Technics.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • ontwerp electrische installatie van bvb een parkeergebouw
 • lichtberekeningen en kabelberekeningen
 • overleg met architecten en stabiliteitsingenieurs
 • begeleiden van designers olv stagemeester
 • meewerken aan implementatie Revit/3D in het team
 • schrijven van een bestek"

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: (industrieel) ingenieur (sterkstroom)
 • Onderwijsniveau: master  
 • Vereist diploma of certificaat: bachelor 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: kennis berekeningen of 3D-denken is een plus

Competenties

 • Kennis IT: Autocad, Revit,...
 • Taalkennis: / 
 • Gedragscompetenties: een teamspeler die wil leren

Aanbod

 • werken in een interdisciplinair bureau met alle teams in hetzelfde gebouw
 • maatschappelijk relevante projecten
 • kennis spoortechnieken: zwerfstromen, aardingen, hoogspanning, …
 • aspecten fasering in een project ifv uitvoerbaarheid werken in de buurt van sporen
 • kans op aanwerving

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Luc Mouwen
luc.mouwen@b-rail.be
02/529.09.67

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
B-ST.12 ontwerpt de stations, parkeerinfrastructuur (auto's en fietsen) en een groot deel van de gebouwen voor Technics.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • uitwerken van functionele projecten met een meerwaarde voor de klant (reiziger)
 • opmaak voorontwerp op basis van een project charter
 • meewerken aan opmaak vergunningsdossier
 • overleg met ingenieurs civil en speciale technieken
 • begeleiden van designers olv stagemeester
 • meewerken aan implementatie Revit/3D in het team
 • schrijven van een bestek

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: architect of ir-architect
 • Onderwijsniveau: master  
 • Vereist diploma of certificaat: bachelor 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: ontwerpervaring, 3D-denken

Competenties

 • Kennis IT: Autocad, Revit, Sketchup, MS Office, Teams strekken tot aanbeveling
 • Taalkennis: / 
 • Gedragscompetenties: een teamspeler die wil leren

Aanbod

 • werken in een interdisciplinair bureau met alle teams in hetzelfde gebouw
 • maatschappelijk relevante projecten
 • kennis spoortechnieken: Revalor, toegankelijkheid, spoorveiligheid, projecten meerdere stakeholders
 • aspecten fasering in een project ifv uitvoerbaarheid werken in de buurt van sporen en exploitatie station
 • kans op aanwerving

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Steven De Borger
steven.deborger@b-rail.be
02/529.97.62 

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST331
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Diagnose: verzamelen van de verschillende beschikbare gegevens (populaties, socio-economisch, tickets, telling reizigers, gegevens m.b.t. wegvervoer, ...)
 • Verzamelen van andere gegevens (enquêtes, kwaliteitsanalyses, gebruik wifi...) + bepalen van andere gegevensbehoeften
 • Bepalen van gebieden en stations met het meeste potentieel
 • Voorstel van winkels/diensten en de voorspelling van de impact op economisch vlak, op aantal reizigers en klanten voor één of meer bepaalde stations
 • Estimatie van de kosten/inkomsten voor de NMBS (bepalen van economische indicatoren + tevredenheid/ondersteuning voor de klanten en potentiële nieuwe reizigers)
 • Voorstellen formuleren om al dan niet diensten en winkels in de kleine en middelgrote stations te ontwikkelen"

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: master geografie en/of GIS,  ingenieur, TEW, …
 • Onderwijsniveau: Master
 • Vereist diploma of certificaatstudies master hebben aangevat
 • Vereiste ervaring of voorkennis: computer-minded, kennis van GIS  

Competenties

 • Kennis ITGIS, database, SQL, office 
 • Taalkennis: Nederlands of Frans
 • Gedragscompetenties: klantgericht, analytisch, initiatief nemen… 

Aanbod

Dit betreft een uitdagende stage, waarin de kennis en ervaring van de stagiair terdege aan bod kunnen komen.  Er wordt een onderbouwde, grondige analyse verwacht.  Er is geen voorgedefinieerd scenario, de stagiair kan zijn eigen inbreng leveren in dit proces. 
 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De stagiair werkt in opdracht van het team B-ST334 - Revenue Assurance
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Uitwerken van een procedure voor de controle van de solvabiliteit van de kandidaat-concessiehouders bij marktbevragingen, met een meer diepgaande analyse dan de loutere consultatie van de Credit Safe.  De controle dient gebaseerd te zijn op 3 balansen en d.m.v. gebruik van financiële tools (netto actief gecorrigeerd, ratio's, etc.) 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: bachelor boekhouding of master in een financiële richting 
 • Onderwijsniveau: Bachelor of Master
 • Vereist diploma of certificaatdiploma hoger secundair onderwijs, studies bachelor of master hebben aangevat 
 • Vereiste ervaring of voorkennis: affiniteit met klantenervaring, boekhoudkundige en/of financiële kennis 

Competenties

 • Kennis IT: office 
 • Taalkennis: Nederlands of Frans
 • Gedragscompetenties: assertief en communicatief: de stagiair dient zelf informatie te verzamelen en de betrokken personen te contacteren
  resultaatgericht: de stagiair dient, op basis van de input die hij zal krijgen, te komen tot een uitgewerkte procedure.
   

Aanbod

"De stagiair maakt kennis met de boeiende wereld van de concessies in de stations.
De bedoeling is dat de procedure  effectief zal worden toegepast nadat deze is uitgewerkt en gevalideerd, het is geen theoretische oefening, maar de stage vindt plaats in een reële werkomgeving en levert als eindresultaat een concrete, toepasbare procedure op.

 

Inschrijven?

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?

MS Systems & digital innovations B-MS.422 - Digital communication

Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

 • Werken in het Content Management System (Sitecore) van de website om content of nieuwe functies aan te passen, te verbeteren en te implementeren.
 • Werken aan het verbeteren van SEO (Search Engine Optimization)
 • Content leveren, aangepast aan de digitale media van NMBS.
 • Teksten vertalen uit het Frans naar het Nederlands, je moedertaal

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Communicatie, vertalen
 • Onderwijsniveau: Bachelor of master
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis IT: /
 • Taalkennis:moedertaal NL of FR, en de andere nationale taal kunnen begrijpen
 • Gedragscompetenties: /

Aanbod

 • Leren werken in een tweetalig team
 • Werken aan het verbeteren van de inhoud van een website die door meer dan 2 miljoen mensen per maand wordt bezocht.
 • Leren werken in een CMS
 • Schrijven voor de website en de doeltreffendheid van de inhoud meten met behulp van verschillende tools
 • De basisprincipes van SEO leren kennen

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

Bouty Stéphanie & Linde Vandeponseele  

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Je wil een stage lopen bij de NMBS maar kan geen aanbod vinden dat overeenstemt met je profiel? Stuur ons een spontane sollicitatie.

Klik hier om uw aanvraag te verzenden

loader