ingenieur

Stageplaatsen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
"De directie Technics is binnen NMBS verantwoordelijk voor het onderhoud en de modernisering van het rollend materieel en telt ongeveer 6000 medewerkers. Organisatorisch vertaalt zich dat in 12 werkplaatsen die over het hele grondgebied verspreid zijn. De 9 tractiewerkplaatsen (TW) staan in voor het onderhoud op korte termijn, terwijl de grote revisies, moderniseringen en reparaties verzorgd worden door de 3 centrale werkplaatsen (CW). 

De HST-werkplaats van Vorst onderhoudt volgende treinstellen:
• de TGV Thalys die tussen Parijs, Brussel, Amsterdam en Keulen rijden, 
• de TGV die tussen Parijs en Brussel rijden,
• de Eurostar die de verbinding Brussel-Londen en Parijs-Londen verzekert,
• de TGV met bestemming Zuid-Frankrijk. 

De HST-werkplaats telt ongeveer 300 medewerkers."
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Functie en takenpakket

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering? Wil je te weten komen wat het takenpakket van een ingenieur in de HST-werkplaats inhoudt? Leer hoe de teams aangestuurd worden om het onderhoud van de hogesnelheidstreinen uit te voeren, hoe het transportplan verzekerd wordt in geval van pannes. Ontdek welke onderhouden en problemen worden opgelost en geef ons voorstellen tot verbetering waar mogelijk.

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Mechanica/ elektriciteit/ elektromechanica/ electronica/ bedrijfsbeheer
 • Onderwijsniveau: ingenieur
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis: /

Competenties

 • Kennis ITVlot omgaan met IT-toepassingen
 • Taalkennis:moedertaal Kennis van de 2e landstaal is een troef  
 • Gedragscompetenties
  - Mondeling en schriftelijk communiceren
  - Plannen en organiseren
  - Problemen analyseren
  - Nauwkeurig en precies werken

Aanbod

 • Ontdekken wat de werkinhoud van een ingenieur bij NMBS kan betekenen. 
 • Ontdekken hoe de hogesnelheidstreinen onderhouden en hersteld worden achter de schermen.
 • Techniciteit & complexiteit van hogesnelheidstreinen.
 • Planning en bijsturing ifv problemen, verzekeren transportplan,....

Duur van de stage

Minimumduur van 3 maanden, niet vóór september 2021

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

dries.vanwalleghem@belgiantrain.be

0491/724573

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
De dienst Internal Communication communiceert via verschillende kanalen (intranet, personeelsmagazine, infoschermen op de werkplek, affiches, Yammer enz.) naar alle medewerkers van NMBS. Dit om hen te informeren over beslissingen vanuit de directie, over  transversale projecten enz. Doel: betrokkenheid creëren, engagement van de medewerkers versterken, bedrijfswaarden uitdragen, informeren en motiveren!
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair. 

Functie en takenpakket

 • Creatie van content voor de verschillende communicatiekanalen (teksten, video, social media posts) telkens met een aangepaste boodschap in functie van het kanaal. Ook de tone of voice is hierbij belangrijk. 
 • Meehelpen aan de uitwerking van communicatiecampagnes.
 • Meehelpen aan de uitvoering van de corporate communicatiestrategie, ook naar de verschillende communication business partners in de directies. 
 • Vertaling van communicaties.                                                     " 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein:Studiedomein Communicatie (communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie, meertalige bedrijfscommunicatie … ) 
 • Onderwijsniveau: Bachelor of master
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennisKennis van de tweede landstaal is zeker een pluspunt 

Competenties

 • Kennis IT:Kan vlot werken met Office 365 (Word, PowerPoint, Yammer …)  
 • TaalkennisKan vlot werken met Office 365 (Word, PowerPoint, Yammer …) 
 • Gedragscompetenties:
  • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden.
  • Je kan prioriteiten bepalen in een veelheid van opdrachten.
  • Je hebt oog voor detail en kwaliteit en bent stressbestendigheid.
  • Je hebt zin voor organisatie en werkt doelgroep- en resultaatgericht.
  • Je respecteert (soms krappe) deadlines." 

Aanbod

 • Je doet heel wat ervaring op in een boeiend bedrijf waar je met je interne communicatie een impact kan hebben op meer dan 18.000 medewerkers. 
 • Tweetalige werkomgeving stimuleert je kennis van beide landstalen.
 • Je takenpakket is heel gevarieerd.  
 • Je komt in een tof team terecht." 

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

vanessa.vandenbruwaene@nmbs.be
02/528.38.53 

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Werkomgeving

Ben je op zoek naar een leerrijke en leuke stage in ons bedrijf, in volle verandering?
Procurement is de inkoopafdeling van NMBS. De professionals van Procurement delen de waarden die het DNA van alle NMBS-medewerkers vormen en die expertise, modernisering en verandering combineren. Digitalisatie, automatisatie en continuous improvement zijn belangrijkse aspecten om onze ambities kracht bij te zetten en vormen de hoekstenen van de activiteiten binnen Procurement Excellence.
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair. 

Functie en takenpakket

Een organisatie in volle verandering en ontwikkeling. Dat vraagt om een helder communicatieplan en een duidelijke digitale strategie. Maak je vertrouwd met de contents die we onze stakeholders aanbieden via onze SharePoint-, intraweb- en webpagina's. Informeer je bij onze collega's van B-CP - Corporate Communication - welke de krijtlijnen zijn waarbinnen we werken. Laat je creatieve brein er op los en help ons mee ons (digitale) communicatieplan in kaart te brengen.                                                " 

Profiel

Onderwijsniveau / studierichting / ervaring

 • Studierichting of -domein: Communicatiewetenschappen, office management, cross media management, event en project management 
 • Onderwijsniveau: Bachelor of master
 • Vereist diploma of certificaat: /
 • Vereiste ervaring of voorkennis/

Competenties

 • Kennis ITMS Office 
 • TaalkennisGangbare talen: NL - FR - EN 
 • Gedragscompetenties:
  • Analytisch
  • Creatieve denker
  • Klant- en resultaatgericht
  • Communicatief sterk

Aanbod

 • Praktijk- en resultaatgericht
 • Dynamisch en divers team
 • Autonomie en innovatie volgens eigen inbreng" 

Inschrijven?

Vragen?

Heb je interesse in deze stage en heb je zin om bij ons veel bij te leren, maar heb je nog vragen over de inhoud van de stage? Neem dan contact op met:

elke.galle@belgiantrain.be
0492 91 49 74 

Klik hier om je kandidatuur in te sturen

Je wil een stage lopen bij de NMBS maar kan geen aanbod vinden dat overeenstemt met je profiel? Stuur ons een spontane sollicitatie.

Klik hier om uw aanvraag te verzenden

loader