Ter gelegenheid van Europese, federale en regionale verkiezingen van zondag 26 mei 2019 kunnen treinreizigers opnieuw het gratis “Kiezersbiljet” gebruiken, te verkrijgen aan de loketten en in de trein.
Zo kunnen kiezers gratis naar het station sporen dat het dichtst bij de plaats gelegen is waar ze moeten gaan stemmen.

Volgende personen kunnen gebruik maken van dit ‘Kiezersbiljet’:

  • Kiezers die niet meer in de gemeente verblijven waar ze moeten gaan stemmen.
  • Studenten die omwille van hun studies in een andere gemeente verblijven dan die waar ze op de kiezerslijsten staan ingeschreven.
  • Personen die in een ziekenhuis of een gezondheidsinrichting verblijven, gelegen in een andere gemeente dan deze waar zij op de kiezerslijsten staan ingeschreven.
  • Kiezers die loon- of weddetrekkenden zijn en die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar ze moeten gaan stemmen, alsook hun inwonende familieleden.

Alle rechthebbenden kunnen dit biljet gratis verkrijgen in het station of in de trein, op voorlegging van hun originele oproepingsbrief voor de verkiezingen, hun identiteitskaart en indien nodig een van volgende attesten:

  • Een attest van inschrijving voor de cursussen uitgereikt door de directie van de onderwijsinstelling.
  • Een attest van de directie van het ziekenhuis of van de gezondheidsinrichting waar ze in behandeling zijn.
  • Een attest van de werkgever.

Het ‘Kiezersbiljet’ geldt voor een heen- en terugreis in 2de klas met heenreis op de datum vermeld op het biljet, vanaf vrijdag 24 mei 2019 19.00u en terugreis op zondag 26 mei 2019 tot de nachtelijke onderbreking van de treindienst.