Gedetailleerde info, trein per trein, evenals concreet reisadvies zijn beschikbaar op alle infokanalen van NMBS.
Van maandag 14 oktober tot en met maandag 11 november voert Infrabel omvangrijke werken uit ter hoogte van Brussel-Zuid. Deze werken ter modernisering van de infrastructuur zijn onontbeerlijk om de veiligheid en betrouwbaarheid van het treinverkeer in deze zone te kunnen blijven garanderen.

NMBS zal bijgevolg haar vervoersplan aanpassen en probeert ervoor te zorgen dat de reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden.

Op weekdagen van 14 oktober tot 8 november

Van de 300 treinen die dagelijks rijden tijdens de piekuren tussen Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord, zullen sommige P-treinen (piekuurtreinen) die naar Brussel rijden ('s morgens) en vanuit Brussel vertrekken ('s avonds):

  • zullen omgeleid worden naar een ander Brussels station of hun traject ingeperkt zien (dertigtal treinen)
  • rijden niet (tiental treinen)

De operationele teams van NMBS en Infrabel stellen alles in het werk om de hinder voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken. Er worden alternatieve oplossingen uitgewerkt om het traject dat de betrokken reizigers dagelijks deur-tot-deur afleggen, zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Daarbij ligt het accent op intermodaliteit: via een overstap op treinen die toelaten zich door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen, maar ook via het MIVB-netwerk (waarmee contacten lopende zijn).

 
Het weekend van 1-2-3 en 9-10-11 november

Er zullen geen treinen rijden tussen Brussel-Zuid en Halle. Een alternatieve treindienst wordt momenteel opgesteld.

De werken zullen ook een impact hebben op het internationaal treinverkeer. Meer info via NMBS international
loader