Onze werkgewoontes zijn grondig veranderd, vooral door het toegenomen telewerken waarbij vele werknemers minder vaak naar hun werk pendelen. Inspelend op deze trend lanceren we in het eerste kwartaal van 2023 een nieuw Flex Abonnement.

Om operationele redenen zal de invoering gefaseerd over verschillende maanden moeten plaatsvinden. Zodra het Flex Abonnement beschikbaar is, zal elke bedrijfsklant gecontacteerd worden.

Voor wie is het Flex Abonnement bedoeld?

Het Flex Abonnement is bedoeld voor reizigers die gemiddeld 2 tot 3 dagen per week op een vast traject reizen (voor reizigers die 4 dagen of meer per week op een vast traject reizen, blijft het  Standard Abonnement voordeliger).

Het Flex Abonnement zal een digitaal product zijn, enkel beschikbaar in de NMBS-app en zeer eenvoudig in gebruik: na activering van het Flex Abonnement moet de reiziger in de app telkens een reisdag valideren om de hele dag op het gekozen traject te kunnen reizen.

Welke producten zullen bij de start beschikbaar zijn?

Net zoals voor de huidige abonnementen zullen werkgevers vouchers uitgeven voor hun personeel via ons Business Portal. Met deze vouchers kunnen de werknemers in de NMBS-app hun Flex Abonnement activeren, eventueel gecombineerd met één of meerdere toeslagen voor regionale vervoersmaatschappijen.

4 varianten zullen aangeboden worden:

 • Flex Abonnement 6 reisdagen over een periode van 1 maand
 • Flex Abonnement 10 reisdagen over een periode van 1 maand
 • Flex Abonnement 80 reisdagen over een periode van 12 maanden
 • Flex Abonnement 120 reisdagen over een periode van 12 maanden

Het Flex Abonnement kan gecombineerd worden met één of meerdere supplementen voor De Lijn, MIVB en/of TEC, net zoals de bestaande regionale abonnementen van 1 of 12 maanden. Deze regionale supplementen worden in de app gekocht, maar worden voor gebruik geladen op de gepersonaliseerde MoBIB-kaart van de reiziger;

Houders van een Flex Abonnement kunnen aan het loket ook een Parkeerabonnement kopen aan het voorkeurtarief voor treinreizigers (met of zonder Derdebetalersovereenkomst).

Voor particulieren en voor werknemers van bedrijven die geen Derdebetalersovereenkomst hebben, zullen we in een eerste fase slechts het Flex Abonnement 10 aanbieden (10 reisdagen over een periode van 1 maand).

Dit zal rechtstreeks in de NMBS-app verkocht worden en betaald worden door de reiziger.

Het zal niet combineerbaar zijn met een supplement voor De Lijn, MIVB en/of TEC, maar houders van een Flex Abonnement 10 zullen aan het loket een Parkeerabonnement van 1 maand kunnen kopen tegen het voorkeurtarief voor treinreizigers.

In de toekomst zal het volledige gamma Flex-producten (en bijbehorende intermodale oplossingen) ook voor klanten zonder Derdebetalersovereenkomst beschikbaar zijn.

Wat doe je best in afwachting van het Flex Abonnement?

Het zal niet mogelijk zijn om een huidig Standaard of Unlimited Abonnement om te ruilen voor een Flex Abonnement. Ons advies: werkgevers of werknemers die willen overstappen naar een Flex Abonnement wachten best tot hun huidige abonnement afloopt, en kopen best pas op dat moment (wanneer het beschikbaar komt) hun Flex Abonnement.

Wat wel mogelijk is, is een terugbetaling te vragen voor het lopende Standard of Unlimited Abonnement (met de bedoeling om een Flex Abonnement te nemen), maar het bedrag van de terugbetaling wordt berekend op basis van de overblijvende geldigheid van het abonnement. In de meeste gevallen zal dit dus weinig voordeel opbrengen.

 • Voor werknemers die 4 dagen (of meer) per week pendelen neem je best een nieuw Standard Abonnement of Unlimited Abonnement voor 12 maanden.

 • Voor werknemers die 2 à 3 dagen per week pendelen die wensen over te gaan naar het Flex Abonnement:     
  • neem tijdelijk Standard Abonnementen (of Unlimited Abonnementen) van 1 maand of 3 maanden totdat het Flex Abonnement voor jouw bedrijf beschikbaar is.
  • stel ze voor om rechtstreeks een Flex Abonnement 10 kopen (buiten het kader van jullie Derdebetalersovereenkomst), en vergoed hen voor deze aankopen volgens de interventieregelingen die in jullie bedrijf van kracht zijn, totdat het Flex Abonnement voor jouw bedrijf beschikbaar is.
    
check2-anim