rapport annuel

Jaarverslagen en –rekeningen 2019

- Activiteitenverslag 2019: Realisatie en kerncijfers 2019
Rapport over de kwaliteitvan de dienstverlening 2019
- Jaarverslag 2019
- Geconsolideerde jaarverslag 2019

transporter durable

Brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken"

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen. Concreet willen we het verbruik van energie en water verder verminderen, de consumptie van verbruiksgoederen, zoals papier, en de productie van afval nog meer beperken, de geluidsoverlast terugdringen en onze inspanningen inzake bodemsanering verderzetten.

SNCBtv

Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2019)

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.

SNCBtv

Pedagogisch dossier: "Op het juiste spoor!"

Met het vernieuwde dossier ‘Op het juiste spoor’ wil de NMBS jongeren sensibiliseren over de mogelijke gevaren. Maar ze wil hen ook laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

loader