rapport annuel
Jaarverslagen en –rekeningen 2016

Klant-Centraal vat kernachtig onze strategie samen: we focussen op onze klant, de treinreiziger. Hij staat centraal in al onze inspanningen. Een verhoogd treinaanbod, nieuwe verbindingen, nieuwe en gemoderniseerde treinen, extra parkings en fietsenstallingen aan de stations, renovatie- en nieuwbouwprojecten: ze moeten onze klant de best mogelijke ervaring bieden.

Meer weten
reizigers
Tevredenheidsenquête 2016

De tevredenheidsenquête wordt doorlopend uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, op vraag van NMBS. In 2016 werden er zo’n 15.000 reizigers gerekruteerd met de vraag om aan een online tevredenheidsmeting deel te nemen. In totaal werd van 5.125 reizigers een ingevulde vragenlijst ontvangen.


Meer weten
transporter durable
Brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken"

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen. Concreet willen we het verbruik van energie en water verder verminderen, de consumptie van verbruiksgoederen, zoals papier, en de productie van afval nog meer beperken, de geluidsoverlast terugdringen en onze inspanningen inzake bodemsanering verderzetten.

Meer weten
SNCBtv
NMBStv

Zin om onze werkplaatsen en ons rollend materieel te ontdekken, om meer te weten over hoe een vervoersplan in elkaar zit of om een zicht te krijgen op onze dienstverlening aan de reiziger en de typische spoorberoepen? Zap dan snel naar NMBStv voor een frisse kijk op onze onderneming!


Meer weten
Dossier pedagogique
Pedagogisch dossier: 'Op het juiste spoor!'

Het doel van het pedagogisch dossier 'Op het juiste spoor' is om jongeren te sensibiliseren over de mogelijke gevaren, om hen op weg te helpen, maar ook om hen te laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

Meer weten