rapport annuel
Jaarverslagen en –rekeningen 2017

- Jaarverslag van NMBS 2017
- Geconsolideerd jaarverslag 2017
- Activiteitenverslag 2017: Passie voor de reiziger
- Rapport over de kwaliteit van de dienstverlening 2017
transporter durable
Brochure "Duurzaam rijden, duurzaam werken"

Onder het motto “Duurzaam rijden, duurzaam werken” sporen we al onze medewerkers aan om groener te handelen. Concreet willen we het verbruik van energie en water verder verminderen, de consumptie van verbruiksgoederen, zoals papier, en de productie van afval nog meer beperken, de geluidsoverlast terugdringen en onze inspanningen inzake bodemsanering verderzetten.

reizigers
Tevredenheidsenquête 2017

De tevredenheidsenquête wordt doorlopend uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, op vraag van NMBS. In 2017 werden meer dan 13.000 reizigers gerekruteerd met de vraag om aan een online tevredenheidsmeting deel te nemen. In totaal werd van zo’n 4.400 reizigers een ingevulde vragenlijst ontvangen.

Dossier pedagogique
Pedagogisch dossier: 'Op het juiste spoor!'

Het doel van het pedagogisch dossier 'Op het juiste spoor' is om jongeren te sensibiliseren over de mogelijke gevaren, om hen op weg te helpen, maar ook om hen te laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

SNCBtv
NMBStv

Zin om onze werkplaatsen en ons rollend materieel te ontdekken, om meer te weten over hoe een vervoersplan in elkaar zit of om een zicht te krijgen op onze dienstverlening aan de reiziger en de typische spoorberoepen? Zap dan snel naar NMBStv voor een frisse kijk op onze onderneming!

SNCBtv
Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2018)

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.