rapport annuel

Jaarverslagen en –rekeningen 2020

Een terugblik op een ongewoon jaar
SNCBtv

Cijfers opgestapte reizigers (tellingen oktober 2020)

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.

SNCBtv

Pedagogisch dossier: "Op het juiste spoor!"

Met het vernieuwde dossier ‘Op het juiste spoor’ wil de NMBS jongeren sensibiliseren over de mogelijke gevaren. Maar ze wil hen ook laten nadenken over gedrag dat de veiligheid en de leefbaarheid in het gedrang brengt.

loader