reizigers

De reizigerstellingen worden jaarlijks uitgevoerd in oktober. Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn. Deze tellingen zijn echter de enige, beschikbare bron die toelaten om het aantal in- en uitstappende reizigers per station te bepalen alsook hun evolutie op lange termijn. De cijfers laten niet toe het onderscheid te maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en diegene die een aansluiting moeten halen (2 keer geteld dus). Hoewel oplossingen voor dergelijke tellingen bestaan uit geautomatiseerde technologieën die regelmatig worden bestudeerd, biedt de manuele telling, tot op heden, de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

In 2020 werden de oktobertellingen georganiseerd in de bijzondere omstandigheden van de COVID-19-gezondheidscrisis. Door de getroffen maatregelen van de overheid, bemerken we sinds half maart 2020 een sterke daling van het aantal reizigers op onze treinen. Ondanks deze omstandigheden, heeft de NMBS toch de tellingen georganiseerd, dit om de verplichting in het beheerscontract na te komen. Anderzijds verzekert dit een continuïteit in het jaarlijkse referentiepunt en kunnen we zo de impact van de pandemie inschatten op de reizigersaantallen per station.

In 2020 werden de tellingen uitgevoerd van zaterdag 3 tot zondag 11 oktober. Ze zijn een momentopname die niet representatief zijn voor het volledige jaar. De gepubliceerde resultaten geven per station het gemiddeld aantal instappende reizigers voor een werkdag (van maandag tot vrijdag, weergegeven in de kolom “week” in de tabellen), voor een zaterdag en voor een zondag.

Raadpleeg hier de brochure 2020

Raadpleeg hier de brochure 2019

check2-anim
loader