Diversité

In een snel veranderende wereld heeft NMBS de ambitie om dé mobiliteitsoplossing in België te blijven. We mobiliseren ons voor tevreden klanten, overal en altijd. En die klanten, dat zijn miljoenen reizigers: stuk voor stuk unieke individuen met hun eigen perspectieven, huidskleur, leeftijd, ideeën en overtuigingen, sociale afkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit, opleiding, werk- en communicatiestijl, religie of levensfilosofie, interesses, met of zonder handicap, …

Als werkgever willen we die maatschappelijke diversiteit nog meer weerspiegeld zien in ons personeelsbestand. Omdat NMBS een belangrijke maatschappelijke rol heeft, én omdat diversiteit een bron kan zijn van creativiteit en innovatie. Onze dienstverlening gaat erop vooruit wanneer we voeling hebben met de noden van onze diverse klanten. We willen dus talent uit de hele bevolking aantrekken, ook uit groepen die we vandaag nog niet aan boord hebben. We willen die diversiteit zien doorheen het hele bedrijf, binnen alle directies en op alle niveaus.

Om deze ambitie te realiseren, moeten we gelijke kansen garanderen, niet enkel tijdens de rekrutering maar tijdens de hele loopbaan. We houden onze HR-processen kritisch tegen het licht om ze te verbeteren en eventuele drempels weg te werken. 

We beseffen dat enkel diversiteit aantrekken en gelijke kansen garanderen niet voldoende is. Diversiteit kan pas zijn vruchten afwerpen, als we ook bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur, gebaseerd op de PRO’S bedrijfswaarden . We gaan voor tevreden en geëngageerde medewerkers, die zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Iedereen moet volop kunnen participeren en hun talent ontwikkelen.

Meer diversiteit brengt onvermijdelijk vragen met zich mee. Daar gaan we actief mee aan de slag. We focussen niet enkel op de verschillen. Via dialoog zoeken we naar wat ons verbindt: onze core business, onze waarden, onze doelen, … Enkel zo kunnen we van NMBS een betere werkplek maken voor élke medewerker. Dat vraagt om een creatieve en flexibele aanpak. Diverse meningen kunnen immers ook botsen en vaak zijn er geen kant-en-klare antwoorden voorhanden. Leidinggevenden en medewerkers krijgen daarom ondersteuning via duidelijke richtlijnen en concrete tools.

De visie van NMBS op diversiteit en inclusie rust dus op drie pijlers. Elke pijler is noodzakelijk om een evenwichtig, duurzaam en performant beleid te kunnen voeren.

3 pijlers voor diversiteit en inclusie

Ontdek in deze film de getuigenissen van NMBS-medewerkers over diversiteit in de onderneming.

check2-anim