Legale vermeldingen

De informatie op deze website is onderworpen aan een clausule betreffende aansprakelijkheid, een clausule betreffende auteursrechten en een clausule betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U wordt vriendelijk verzocht vooraf op elk van de betrokken clausules, zonder uitzondering, te klikken en er kennis van te nemen.

In geen geval kan u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen, onverminderd de toepassing van andere toepasselijke dwingende rechtsregels.

 

  • Maatschappelijke benaming: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), Naamloze Vennootschap van publiek recht
  • Maatschappelijke zetel: Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel
  • Telefoon: 02 / 528 28 28 
  • E-mail: [email protected]. Voor een snellere verwerking van jouw vraag raden wij je aan ons contactformulier te gebruiken.
  •  Ondernemingsnummer: BTW BE 0203.430.576, RPR Brussel
check2-anim