Alle aankopen bij NMBS gebeuren volgens de wet op de overheidsopdrachten.

Daarbij zijn er 3 mogelijkheden:

Hiervoor kiest de aankoopdienst van NMBS samen met de aanvragende dienst de kandidaten die het bestek zullen ontvangen. 

Wil u in aanmerking komen als leverancier voor deze opdrachten, dan kan u uw bedrijf registeren als potentiële leverancier in ons ARIBA platform.

Meer weten over de stappen van dit aankoopproces? Klik hier.

Deze opdrachten worden gepubliceerd in het Belgisch publicatieblad en het Europees Staatsblad.  

U kan de lopende dossiers raadplegen via deze link.

Meer weten over de stappen van dit aankoopproces? Klik hier.

Enkel vooraf gekwalificeerde leveranciers kunnen deelnemen aan een aankoopdossier met kwalificatiesysteem.

U vindt de lijst met productgroepen onder kwalificatie hier.

Wil u in aanmerking komen als leverancier voor deze opdrachten, dan kan u uw bedrijf registeren als potentiële leverancier in ons ARIBA platform

Meer weten over de stappen van het kwalficatieproces? Klik hier.

Wat kopen we aan? 

De aankopen van NMBS zijn gestructureerd in een producthiërarchie: 

  • Rolling Stock (RST) 
  • Spare Parts Rolling Stock (SPR) 
  • Information and Communication Technology (ICT) 
  • Technical Goods & Services (TGS) 
  • Corporate Goods & Services (CGS) 
  • Construction Works (CWO) 
check2-anim
loader