Sinds 18 oktober 2018 is het verplicht om elektronische middelen te gebruiken voor de gunningsprocedure van overheidsopdrachten boven de Europese bekendmakingsdrempel. Deze elektronische werkwijze en de applicaties die dit mogelijk maken, worden doorgaans aangeduid met de verzamelterm “e-procurement”. Hiervoor maakt NMBS gebruik van het platform dat ter beschikking wordt gesteld door de federale overheid, namelijk:

  • e-Notification: voor de publicatie
  • e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming

Op de website www.publicprocurement.be/nl vindt u meer informatie over e-procurement, alsook handleidingen en de contactgegevens van de helpdesk van e-procurement.

1. Aankondiging van een opdracht

Hiervoor maakt NMBS enkel gebruik van het e-Notification platform. Het is dus aan U om opdrachten op dit platform op te zoeken.

Uw kandidatuur indienen doet u via het e-Tendering platform.

Als uw kandidatuur weerhouden wordt, dan zal u het bestek ontvangen via dit platform.

Als uw kandidatuur niet weerhouden wordt, ontvangt u hierover een aangetekende brief.

2. Offerte

Ook de offerte dient u in via het e-Tendering platform.

We verwachten een offerte die 100 % conform is aan de eisen van het bestek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Heeft u vragen over het bestek, dan kan u deze mailen naar [email protected]. Ook als een BAFO gevraagd wordt, kan u deze mailen naar deze mailbox

3. Bestelling

De opdracht wordt toegewezen aan de offerte die optimaal beantwoordt aan de gunningscriteria. Een notificatie wordt gepubliceerd via het e-Tendering platform.

4. Bestelbevestiging

NMBS vraagt om systematisch een bestelbevestiging te sturen.

check2-anim