Dit gebeurt steeds door het toekennen van een domeinconcessie, waarbij de nadruk ligt op het precaire van deze toelatingen.
Ook zakelijke rechten als erfpachten en opstalrechten behoren tot de mogelijkheden.

loader