Dit gebeurt steeds door het toekennen van een domeinconcessie, waarbij de nadruk ligt op het precaire van deze toelatingen.
Ook zakelijke rechten als erfpachten en opstalrechten behoren tot de mogelijkheden.