Durabilité

Bij NMBS willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsbedrijf ten dienste van al onze huidige en toekomstige reizigers ten volle opnemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil zeggen dat een bedrijf rekening houdt met de impact van haar beslissingen en activiteiten op het milieu en de samenleving als geheel.

Het impliceert transparant en ethisch gedrag van de onderneming, dat bijdraagt tot duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Het MVO-beleid is gebaseerd op het concept van de 3 P’s: People, Planet, Performance (personen, planeet, prestaties). Dit betekent dat de economische prestaties van een onderneming verenigbaar zijn met haar maatschappelijke en milieudoelstellingen.

Ons MVO-beleid is geïnspireerd op de internationale en nationale agenda: de 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties, de Green Deal van de Europese Unie en de verklaring van onze federale regering. MVO is ook opgenomen in ons Openbaredienstcontract.

In onze brochure ‘NMBS, hoofdrolspeler in een duurzame samenleving’ ontdek je wat wij dagelijks doen om onze mobiliteit en onze samenleving duurzamer te maken. Hierin vind je ook een beschrijving van onze MVO-strategie met 10 pijlers.

check2-anim