Corporate Governance

Openbaredienstcontrat

Op 23 december 2022 sloten wij met de regering ons nieuwe openbaredienstcontract af tot 2032. 

Corporate Governance

Charters en statuten

De statuten van NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van naamloze vennootschap van publiek recht.

Corporate Governance

Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

check2-anim