asemblée générale

De statuten van NMBS worden sterk beïnvloed door haar juridisch statuut van naamloze vennootschap van publiek recht. Dat statuut maakt dat NMBS in de eerste plaats onderworpen is aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor de materies die niet door deze wet geregeld zijn, is ze onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Corporate Governance, een belangrijke uitdaging in de wereld van vandaag, vereist de grootste aandacht en uiterst transparante regels. Als overheidsbedrijf onderschrijft NMBS volmondig dit streven naar responsabilisering en naar een doeltreffender beheer en een betere controle van haar activiteiten. In het kader van haar opdrachten van openbare dienst heeft NMBS een rechtstreekse maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van haar referentie-aandeelhouder, de Staat, en van haar klanten, de burgers die de trein nemen.

check2-anim