Formation

De NMBS is erkend als opleidingscentrum voor treinbestuurders. De opleidingscentrum verzekert, voor de verschillende rijbevoegdheid categorieën :

 • de algemene opleiding;
 • de specifieke opleiding (professionele kennis met betrekking tot het rollend materieel en de infrastructuur + professionele taalkennis) ;
 • de permanente opleiding.

Examens

Het opleidingscentrum organiseert examens in de volgende gevallen :

 • aan het einde van een sessie van algemene opleiding;
 • aan het einde van een sessie van specifieke opleiding;
 • naar aanleiding van de driejaarlijkse controle van de vakbekwaamheid;
 • op gemotiveerde ad hoc-vraag om controle van de beroepsbekwaamheid, door de spoorwegonderneming, de spoorweginfrastructuurbeheerder of de veiligheidsinstantie.

De opleidingen staan open voor particulieren en voor het personeel van alle spoorwegondernemingen actief op de Belgische spoorweginfrastructuur.

CODE CATEGORIE
A1 Bestuurder van rangeerlocomotieven
A2 Bestuurder van werktreinen
A3 Bestuurder van onderhoudsspoorwagens
A4 Bestuurder van alle andere locomotieven die gebruikt worden voor het rangeren
B1 Bestuurder personenvervoer
B2 Bestuurder goederenvervoer

Doelstelling

De algemeene opleiding, gedurende 12 dagen, bereidt voor op het verkrijgen van de vergunning.

Programma

 • Taken omschrijving van de functie van treinbestuurder en nodige gedragsvaardigheden.
 • Basisprincipes van veiligheid en seinrichting
 • Basisprincipes van remming der treinen
 • Basiskennis van elektrotechniek

Een theoretisch examen wordt georganiseerd op het einde van de opleiding. Indien de kandidaat slaagt voor het examen, levert het opleidingscentrum het getuigschrift af van algemene vakbekwaamheid vereist voor het verkrijgen van de vergunning van treinbestuurder.

Toegangsvoorwaarden tot de algemene opleiding

 • minstens 20 jaar oud (18 jaar indien vergunning beperkt tot Belgisch grondgebied) ;
 • diploma van secundair onderwijs van de 3de graad (of gelijkwaardig);
 • medische geschiktheid ;
 • psychologische geschiktheid.

Doelstelling

Voorbereiding tot het examen voor het bekomen van het bevoegheidbewijs van treinbestuurder.

Programma

 • professionele taalkennis;
 • professionele kennis met betrekking tot het rollend materieel ;
 • professionele kennis met betrekking tot de infrastructuur.

Opleidingstrajecten

De opleidingstrajecten zijn gebaseerd op:

 • taakgerichte opleiding door gebruik te maken van professionele situtaties;
 • toenemende complexiteit aangeleerd in fases;
 • versmelting van theorie en praktijk.

De leertrajecten zijn opgebouwd in fases. Op het einde van iedere fase wordt een evaluatiemoment georganiseerd.

Op het einde van de opleiding wordt de kandidaat onderworpen aan een eindexamen ; indien de kandidaat slaagt voor het examen, levert het opleidingscentrum het getuigschrift af van specifieke vakbekwaamheid vereist voor het verkrijgen van het bevoegheidbewijs van treinbestuurder.

Toegangsvoorwaarden tot de specifieke opleiding

In het bezit zijn van een geldige vergunning.

Doel

Het opleidingscentrum biedt de mogelijkheid aan de verschillende spoorwegoperatoren om de vakbekwaamheden van hun personeel te behouden door middel van een systeem van permanente opleiding.

De NMBS beschikt over 12 opleidingscentra: Brussel, Luik, Namen, Aarlen, Charleroi, Bergen, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent, Brugge en Kortrijk
 • Theoretische opleiding door ervaren opleiders met moderne opleidingsmiddelen
 • Theorie in praktijk gebracht door regelmatige passages op onze simulators
 • Praktische opleiding met bestuurders-monitors en exploratie op het terrein

Voor alle informatie over de vacatures, inschrijvingen, de selectieprocedure, de bezoldiging of gezondheidskwesties ? [email protected]

Voor alle informatie over de opleidingen : [email protected]

Het NMBS-opleidingscentrum voor treinbestuurders is titularis van het certificaat ISO 9001 : 2015 “Kwaliteitsmanagementsysteem”.

Door het bekomen van dit certificaat:

 • toont het opleidingsinstelling dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde regelgeving;
 • stelt het opleidingsinstelling zich tot doel de klantentevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering.

Voor meer info, download de pdf.

 

check2-anim