Conducteur de train

Activiteiten

De directie Transport & Operations is verantwoordelijk voor :

  • de planning van de beurtregelingen,
  • de treinbesturing,
  • de bundeloperaties,
  • de uitvoering van het vervoersplan
  • het realtime beheer van het treinverkeer.

Objectieven

De directie Transport & Operations zet concrete actieplannen op om de vijf prioritaire doelstellingen te realiseren:
  1. De veiligheid (exploitatieveiligheid en een daling van het aantal seinvoorbijrijdingen, arbeidsveiligheid en daling arbeidsongevallen)
  2. De klantentevredenheid via een betere stiptheid
  3. Een modern HR-beleid en ondernemingscultuur (invoeren van een echt Change/Performance Management, een beleid van Welzijn op het werk en de strijd tegen absenteïsme)
  4. Efficiënte en productieve werkmethodes via een grote digitalisering, de verwezenlijking van grote investeringsprojecten, het aanmoedigen van ecodriving en energiemeters
  5. Financieel gezonde onderneming dankzij een nauwgezette opvolging van budget, projecten en personeelsbestand
horloge

Stiptheid

Stipte treinen zijn een van de prioriteiten van NMBS en een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening die we onze klanten bieden.

Meer weten

Formation

Opleidingen voor treinbestuurders en treinbegeleiders

NMBS beschikt over eigen opleidingscentra voor treinbestuurders en treinbegeleiders.

Meer weten

check2-anim
loader