In het kader van de Europese richtlijn inzake klokkenluiden en de Belgische klokkenluiderswet werd er binnen NMBS een intern meldingskanaal opgericht om inbreuken op de wet- of regelgeving of interne procedures binnen NMBS te melden als klokkenluider. Meer informatie over de klokkenluidersprocedure van NMBS, de vertrouwelijkheid van meldingen, de bescherming als klokkenluider en de bescherming van je gegevens vind je in deze pdf.

Het intern meldingskanaal zal enkel meldingen van integriteitsschendingen behandelen in het kader van de klokkenluidersprocedure. Klachten over dienstverlening, treintickets of vragen over je reistraject of aansluitingen zullen niet beantwoord worden, daarvoor dien je de klantendienst te contacteren.

Je kan het intern meldingskanaal van NMBS contacteren op verschillende manieren:

  • Per mail: [email protected]
  • Per brief: Compliance & Investigation Office (B.11) Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel

Het is belangrijk om in je melding zoveel mogelijk informatie op te nemen over de vermeende inbreuk op de wetgeving of interne procedures binnen NMBS. We vragen je om minstens de volgende gegevens op te nemen: je (arbeids)relatie met NMBS of betrokken instantie, een beschrijving van de inbreuk, waar de inbreuk heeft plaatsgevonden en wanneer de inbreuk zich heeft voorgedaan.

Je gegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die bevoegd zijn om je melding te behandelen. Meer informatie over hoe NMBS omgaat met je gegevens vind je hier terug.

check2-anim