We willen als publieke dienstverlener een sleutelrol spelen op het vlak van mobiliteit en zo een essentiële schakel vormen op sociaaleconomisch gebied. Iedereen heeft elke dag recht op en nood aan mobiliteit: om naar het werk of naar school te gaan of in de vrije tijd. We willen alle klanten een veilige, betrouwbare en duurzame mobiliteit aanreiken, van deur tot deur, en waarbij onze treinen een centrale plaats innemen als vervoermiddel bij uitstek voor grote groepen reizigers tussen grote centra en in voorstadsgebied en ook ter ontsluiting van meer landelijke gebieden.

Onze toekomst wordt eerst en vooral bepaald en gedragen door de tevredenheid van onze klanten.

Om deze uitdagingen aan te gaan hebben we een visie uitgewerkt gebaseerd op 3 kernactiviteiten, 4 waarden en 6 engagementen.

Eerst en vooral is het essentieel dat al onze activiteiten, al onze acties uitsluitend gefocust zijn op onze kernactiviteiten, waar we als onderneming historisch sterk in zijn. Het zijn er drie:

 1. We brengen onze reizigers per trein veilig, stipt en comfortabel op bestemming.
 2. We beheren, onderhouden en vernieuwen treinen op een doordachte en efficiënte manier.
 3. We garanderen klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte stations.

Het gaat om vier waarden, die het DNA van de NMBS-medewerkers moeten vormen, en expertise, moderniteit en verandering combineren. Het zijn de PRO’S van NMBS:

 1. Professionalisme: we doen ons werk rigoureus, resultaatgericht, met engagement en passie voor ons métier.
 2. Respect: we hebben respect voor onze collega’s, onze klanten, onze partners en onze omgeving, vanuit een duurzaam perspectief. We respecteren evenzeer onze engagementen op vlak van resultaten, budget en planning.
 3. Ondernemerschap: we durven onze manier van werken in vraag stellen en integreren graag en soepel sterke ideeën en betere werkmethodes.
 4. Samenwerking: we creëren een motiverende werkomgeving waar medewerkers graag samenwerken binnen en over diensten heen.

Onze 6 engagementen om een duurzame mobiliteit uit te bouwen

 1. Prioriteit aan veiligheid
 2. Het modale aandeel van de trein vergroten
 3. De reizigerservaring voortdurend verbeteren
 4. Werken aan operationele uitmuntendheid
 5. Focus op onze medewerkers
 6. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met overtuiging en ambitie opnemen

Meer info

check2-anim