Treintickets kunnen niet omgeruild worden. Ze kunnen wel terugbetaald worden onder bepaalde voorwaarden.

Volledig ongebruikte tickets (net als de 10-rittenkaart of de kaart met 10 klasverhogingen) kunnen integraal terugbetaald worden via de klantendienst of eventueel, in de mate van het mogelijke, aan het loket

 • tot de dag vóór de startdatum van de geldigheidsperiode, als je het op voorhand hebt gekocht
 • of op dezelfde dag binnen de 30 minuten na aankoop aan de automaat of het loket

Je ticket is niet terugbetaalbaar:

 • als je het gekocht hebt via het internet, via de NMBS-app, met een compensatievoucher, een omruilvoucher of een ecocheque
 • in geval van diefstal of verlies
 • als je het tijdelijk kwijt bent en hebt teruggevonden tijdens je reis
 • door annulatie van je plannen of reisdoel

Vraag hier je terugbetaling aan.


Zoek je meer info over een compensatie voor vertraging(en)?

Ontdek of je recht hebt op een vergoeding voor de hinder.

Omruiling van het type, traject of klas van je abonnement

Wanneer?

Je kan je abonnement omruilen voor de vervaldatum van je valideringsticket en zonder onderbreking tussen de periodes van validering.

Wat breng je mee?

 • Je huidige abonnement
 • Een recente pasfoto
 • € 5 voor het aanmaken van de nieuwe kaart

Het bedrag dat overeenkomt met het aantal dagen dat je oude abonnement nog geldig was, krijg je onmiddellijk terugbetaald. De dag waarop je het abonnement inleverde, telt als een dag van gebruik.

Terugbetaling van je abonnement

Afhankelijk van het type abonnement kunnen de voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten variëren. Als je de voorwaarden en modaliteiten wil kennen, kan je best de gebruiksvoorwaarden van jouw abonnement nalezen:

Opzegging met retroactief effect in geval van ziekte

Een vraag tot terugbetaling voor een periode die voorbij is, ook al is het valideringsbiljet nog geldig, moet je kunnen aantonen met een origineel medisch attest. Dat attest moet bewijzen dat je onmogelijk het huis kon verlaten tijdens de periode waarvoor je een terugbetaling vraagt.

In dit geval neem je best contact op met onze Klantendienst.

Berekening van de terugbetaling van trein- en parkingabonnementen

Lever je je valideringsbiljet in tijdens de geldigheidsperiode, dan betalen we dit terug met afhouding van een bedrag in verhouding tot het aantal gebruikte maanden en de administratiekosten. Elke begonnen maand telt als een volledige gebruikte maand.

Zo berekenen we dit terugbetaalde bedrag:

 • Abonnementen met een maandvalidering komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.
 • Abonnementen met jaarvalidering: kostprijs van het abonnement min 30% voor de eerste maand gebruik en telkens 10% meer per verder begonnen maand. We rekenen ook een administratiekost.
 • Abonnementen met een trimestervalidering: kostprijs van het abonnement min 40% voor de eerste maand en telkens 30% meer per verder begonnen maand. We rekenen ook een administratiekost.

In functie van het aantal gebruikte maanden is dit het percentage van terugbetaling volgens de looptijd van de validering:

Voorbeeld

Een abonnement voor 1 jaar (€ 1673 voor 58 km) wordt teruggegeven na 2 maand en 3 weken gebruik:
1673 x 50% = € 836,50
Administratiekosten = € 10,00 -> 836,50 - 10,00 = € 826,50 terug te betalen.

Berekening van de omruiling van trein- en parkingabonnementen

Je kunt je abonnement omwisselen tijdens de geldigheidsperiode van je valideringsbiljet. We betalen je oorspronkelijke abonnement terug met afhouding van een bedrag dat berekend wordt volgens het werkelijke aantal dagen van gebruik en van € 10 administratiekosten.

Voorbeeld

Een maandabonnement (€ 167 voor 58 km) wordt omgewisseld na 8 dagen gebruik:
167 - (167 x 8/30*) = af te ronden naar de dichtstbijzijnde 10 eurocent -> € 122,50
Administratiekosten: € 10,00 -> 122,50 - 10,00 = € 112,50 terug te betalen

Deze tickets worden integraal terugbetaald als:

 • je traject en het type klas van de vervoersbewijzen identiek zijn aan die op het aanvraagformulier van je abonnement.
 • de dagen van je reis binnen de geldigheidsperiode van je abonnement vallen:
  • vanaf de 5e dag dat je een nieuw complex abonnement hebt aangevraagd (dag van aanvraag inbegrepen)
  • vanaf de dag dat je een duplicaat van een complex abonnement hebt aangevraagd

Waar kan je terecht?
Enkel aan het loket in eender welk Belgisch station.

Wanneer?
Je moet deze vervoersbewijzen tonen binnen de 14 kalenderdagen, de dag van je reis inbegrepen (mogelijk om te tellen vanaf de reisdag van je laatst uitgegeven biljet).

Het duurt ongeveer 20 dagen om een terugbetaling te ontvangen.