Een fout bij de aankoop of gewoon plannen die veranderen? Onder bepaalde voorwaarden kunnen je tickets terugbetaald worden.

Online gekochte tickets (via de website of app)

Tickets die online of via de NMBS-app gekocht zijn, zijn niet omwisselbaar of terugbetaalbaar.

Tickets gekocht in het station (loket of automaat)

Voor de terugbetaling van volledig ongebruikte tickets (net als de 10-rittenkaart of de kaart met 10 klasverhogingen) kan je je richten tot onze klantendienst of eventueel, in de mate van het mogelijke, aan het loket. De terugbetaling is mogelijk :

 • tot de dag vóór de startdatum van de geldigheidsperiode (als je je ticket op voorhand gekocht hebt)
 • binnen de 30 minuten na de aankoop (tickets gekocht voor dezelfde dag)

Ook al heb je je ticket in het station gekocht, kan het in de volgende gevallen niet terugbetaald worden:

 • als je het via een compensatievoucher, een omruilvoucher of een ecocheque verkregen hebt
 • in geval van diefstal of verlies
 • als je het tijdelijk kwijt bent en tijdens je reis teruggevonden hebt

Bijzondere redenen

Als er bijzondere redenen zijn om je ticket alsnog terug te betalen, kan je online je aanvraag tot terugbetaling indienen.

Compensatie bij vertraging

Heb je tijdens je reis vertraging opgelopen? Check hier of je recht hebt op een vergoeding.

Heb je een trein- of een parkingabonnement en wil je een terugbetaling krijgen of je abonnement wijzigen?
De mogelijkheid of de voorwaarden voor omwisseling of terugbetaling van een abonnement variëren naargelang het type abonnement of de duur. Meer informatie vind je in de productfiches.

Omruiling van het type, traject of klas van je abonnement

Voor abonnementen waarvoor omruiling is toegestaan, kan je tijdens de geldigheidsperiode jouw abonnement wijzigen of omruilen, mits er geen onderbreking is tussen de geldigheidsperiodes en mits betaling van de administratiekosten. Je kan ook het type abonnement wijzigen (uit het aanbod van abonnementen dat bestond op het moment van aankoop van jouw eerste abonnement), met voorbehoud van de bovenstaande voorwaarden.

In dat geval zal een bedrag worden afgetrokken van de prijs van je nieuwe abonnement. Dit bedrag wordt berekend naar verhouding van het aantal geldigheidsdagen tussen de datum van de omruiling of wijziging en de vervaldatum van het Standard Abonnement dat je wilt wijzigen. Je betaalt alleen het verschil tussen het te betalen bedrag voor je nieuwe abonnement, en het terug te betalen bedrag.

Hoe? Je kan je abonnement omruilen aan het loket van een station naar keuze.

Terugbetaling van je abonnement

Afhankelijk van het type abonnement kunnen de voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten variëren. Als je de voorwaarden en modaliteiten wil kennen, kan je best de gebruiksvoorwaarden van jouw abonnement nalezen:

Opzegging met retroactief effect in geval van ziekte

Een vraag tot terugbetaling voor een periode die voorbij is, ook al is het valideringsbiljet nog geldig, moet je kunnen aantonen met een origineel medisch attest. Dat attest moet bewijzen dat je onmogelijk het huis kon verlaten tijdens de periode waarvoor je een terugbetaling vraagt.

In dit geval neem je best contact op met onze Klantendienst.

Berekening van de terugbetaling van trein- en parkingabonnementen

Lever je je valideringsbiljet in tijdens de geldigheidsperiode, dan betalen we dit terug met afhouding van een bedrag in verhouding tot het aantal gebruikte maanden en de administratiekosten. Elke begonnen maand telt als een volledige gebruikte maand.

Zo berekenen we dit terugbetaalde bedrag:

 • Abonnementen met een maandvalidering komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.
 • Abonnementen met jaarvalidering: kostprijs van het abonnement min 30% voor de eerste maand gebruik en telkens 10% meer per verder begonnen maand. We rekenen ook een administratiekost.
 • Abonnementen met een trimestervalidering: kostprijs van het abonnement min 40% voor de eerste maand en telkens 30% meer per verder begonnen maand. We rekenen ook een administratiekost.

In functie van het aantal gebruikte maanden is dit het percentage van terugbetaling volgens de looptijd van de validering:

Voorbeeld

Een abonnement voor 1 jaar (€ 2220 voor 85 km) wordt teruggegeven na 2 maand en 3 weken gebruik:
2220 x 50% = € 1110
Administratiekosten = € 10,00 -> 1110 - 10,00 = € 1100 terug te betalen.

Berekening van de omruiling van trein- en parkingabonnementen

Je kunt je abonnement omwisselen tijdens de geldigheidsperiode van je valideringsbiljet. We betalen je oorspronkelijke abonnement terug met afhouding van een bedrag dat berekend wordt volgens het werkelijke aantal dagen van gebruik en van € 10 administratiekosten.

Voorbeeld

Een maandabonnement (€ 181 voor 58 km) wordt omgewisseld na 8 dagen gebruik:
181 - (181 x 8/30*) = af te ronden naar de dichtstbijzijnde 10 eurocent -> € 132,70
Administratiekosten: € 10,00 -> 132,70 - 10,00 = € 122,70 in mindering te brengen van het bedrag van het nieuwe abonnement.

Deze tickets worden integraal terugbetaald als:

 • je traject en het type klas van de vervoersbewijzen identiek zijn aan die op het aanvraagformulier van je abonnement.
 • de dagen van je reis binnen de geldigheidsperiode van je abonnement vallen:
  • vanaf de 5e dag dat je een nieuw complex abonnement hebt aangevraagd (dag van aanvraag inbegrepen)
  • vanaf de dag dat je een duplicaat van een complex abonnement hebt aangevraagd

Waar kan je terecht?
Enkel aan het loket in eender welk Belgisch station.

Wanneer?
Je moet deze vervoersbewijzen tonen binnen de 14 kalenderdagen, de dag van je reis inbegrepen (mogelijk om te tellen vanaf de reisdag van je laatst uitgegeven biljet).

Onze klantendienst stelt alles in het werk om je binnen de 20 dagen te antwoorden.
De NMBS-klantendienst helpt je graag telefonisch verder, elke dag van 7 tot 21.30 uur op het nummer 02 528 28 28.
check2-anim
loader