Een fout bij de aankoop of gewoon plannen die veranderen? Onder bepaalde voorwaarden kunnen je tickets terugbetaald worden.

Online gekochte tickets (via de website of app)

Tickets die online of via de NMBS-app gekocht zijn, zijn niet omwisselbaar of terugbetaalbaar.

Tickets gekocht in het station (loket of automaat)

Voor de terugbetaling van volledig ongebruikte tickets (net als de 10-rittenkaart of de kaart met 10 klasverhogingen) kan je je richten tot onze klantendienst of eventueel, in de mate van het mogelijke, aan het loket. De terugbetaling is mogelijk :

 • tot de dag vóór de startdatum van de geldigheidsperiode (als je je ticket op voorhand gekocht hebt)
 • binnen de 30 minuten na de aankoop (tickets gekocht voor dezelfde dag)

Ook al heb je je ticket in het station gekocht, kan het in de volgende gevallen niet terugbetaald worden:

 • als je het via een compensatievoucher, een omruilvoucher of een ecocheque verkregen hebt
 • in geval van diefstal of verlies
 • als je het tijdelijk kwijt bent en tijdens je reis teruggevonden hebt

Bijzondere redenen

Als er bijzondere redenen zijn om je ticket alsnog terug te betalen, kan je online je aanvraag tot terugbetaling indienen.

Compensatie bij vertraging

Heb je tijdens je reis vertraging opgelopen? Check hier of je recht hebt op een vergoeding.

De voorwaarden en procedures voor omruiling en terugbetaling kunnen variëren naargelang het type en de geldigheid van je abonnement. Voor meer informatie raadpleeg je de voorwaarden van je specifieke abonnement (Standaard Abonnement, Halftijds abonnement, Flex AbonnementUnlimited Abonnement, Student Abonnement, Student Multi, Brupass (XL), City Pass).

Als je recht hebt op omruiling of terugbetaling van je abonnement, kan je die aanvragen:

 • Aan het loket als je je abonnement zelf hebt betaald of als je werkgever niet 100% van de prijs van je abonnement heeft betaald.
 • Aan je werkgever als je werkgever de volledige kosten van je abonnement heeft betaald

Terugbetaling van je treinabonnement

Vóór de begindatum van de geldigheid

Als je je abonnement vooraf hebt gekocht, wordt deze volledig terugbetaald tot de dag vóór het begin van de geldigheidsperiode, of op dezelfde dag binnen 30 minuten na het tijdstip van aankoop aan het loket of de automaat.

Tijdens de geldigheidsduur

Als je tijdens de geldigheidsduur van je abonnement om terugbetaling vraagt, wordt het door de NMBS ingehouden bedrag berekend op basis van het aantal gebruikte maanden. Elke begonnen maand telt als een volledige maand gebruik. Op het bedrag dat je terugkrijgt, worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

Voor de berekening van het ingehouden bedrag:

 • Abonnementen met een geldigheid van één maand of minder komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
 • Abonnement van drie maanden: 40% in mindering op de eerste gebruikte maand. Dit percentage stijgt met nog eens 30% voor elke gebruikte maand. Het bedrag van de terugbetaling wordt afgerond op tien eurocent. Er worden ook administratiekosten in rekening gebracht.
 • Abonnementen voor twaalf maanden: 25% behouden vanaf de eerste gebruikte maand. Dit percentage stijgt met nog eens 10% voor elke gebruikte maand, met een maximum van 100% vanaf 9 maanden. Het aflossingsbedrag wordt afgerond op tien eurocent. Er worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

Voorbeeld 1

Je wil een terugbetaling van je 12 maanden abonnement van €1000 na 3 maanden en 1 week. Aangezien de eerste 4 maanden reeds verstreken zijn, zal het terugbetaalde bedrag als volgt zijn:

 • Ingehouden bedrag = €1000 x 55% = €555
 • Administratieve kosten = €10
 • Bedrag in je voordeel = €1000 - €555 - €10 = €435

Voorbeeld 2

Je wenst een terugbetaling van je €800 kwartaalabonnement na 2 weken. Aangezien de eerste maand reeds is begonnen, zal het terugbetaalde bedrag als volgt zijn:

 • Ingehouden bedrag = €800 x 40% = €320
 • Administratieve kosten = €10
 • Bedrag in je voordeel = €800 - €320 - €10 = €470

 

Terugbetaling met terugwerkende kracht in geval van ziekte

Een verzoek om terugbetaling voor een verlopen periode, ook al is de geldigheidsduur van het geldigheidsbewijs nog niet volledig verstreken, moet vergezeld gaan van bewijsstukken (origineel medisch attest) waaruit blijkt dat de houder van het abonnement niet mocht buitenkomen tijdens de periode waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd.

In dat geval nodigen wij je uit een verzoek in te dienen bij onze klantenservice.

Je abonnement omruilen

Je kan het traject en/of de klasse van je abonnement ruilen tijdens de geldigheidsperiode, mits er geen onderbreking is tussen de geldigheidsperiodes en mits betaling van de administratieve kosten.

Je kan je abonnement alleen omruilen voor een abonnement van hetzelfde type en op voorwaarde dat de geldigheidsduur ervan groter is dan of gelijk is aan de oorspronkelijke geldigheidsduur van het omgeruilde abonnement.

In geval van omruiling wordt een bedrag in mindering gebracht op de prijs van je nieuwe abonnement. Dit bedrag wordt pro rata berekend op basis van het aantal geldigheidsdagen tussen de datum van omwisseling en de vervaldatum van het abonnement dat je wenst te wijzigen. Je betaalt alleen het verschil tussen het verschuldigde bedrag voor je nieuwe abonnement en het terug te betalen bedrag.

Voorbeeld

Een reiziger wil zijn 12 maanden Standaard Abonnement omruilen voor € 730 na 182 dagen geldigheid. Aangezien de geldigheidsduur van zijn abonnement loopt van 2 februari 2022 tot 1 februari 2023, zal het op het nieuwe abonnement in mindering te brengen bedrag als volgt zijn:

 • 730€ – [730€ x (182/365)] = 366€
 • Administratieve kosten = €10
 • Bedrag af te trekken van het nieuwe abonnement voor de reiziger: 366 - 10 = 356€

 

Toeslagen voor regionaal vervoer

Voor de toeslagen van de MIVB, TEC en De Lijn in je abonnement gelden dezelfde omruil- en terugbetalingsregels.

Omruiling en terugbetaling van je parkingabonnement

Voor je parkingabonnement gelden dezelfde omruil- en terugbetalingsregels, behalve dat het percentage dat op je parkingabonnement wordt ingehouden verschilt van de terugbetalingsregels voor je treinabonnement:

 

 • Abonnementen voor een maand of minder komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
 • Abonnement voor drie maanden: 40% in mindering op de eerste gebruikte maand. Dit percentage stijgt met nog eens 30% voor elke gebruikte maand. Het bedrag van de terugbetaling wordt afgerond op tien eurocent. Er worden ook administratiekosten in rekening gebracht.
 • Abonnementen voor 12 maanden: 30% ingehouden op de eerste gebruikte maand. Dit percentage stijgt vervolgens met nog eens 10% voor elke begonnen maand, met een maximum van 100% vanaf 8 maanden. Het aflossingsbedrag wordt afgerond op tien eurocent. Er worden ook administratiekosten in rekening gebracht.

Voorbeeld 1

Je wenst de terugbetaling van je 12 maanden parkingabonnement van 200 euro na 2 maanden en 1 week. Aangezien de eerste 3 maanden reeds verstreken zijn, zal het terugbetaalde bedrag als volgt zijn:

 

 • Ingehouden bedrag = € 200 x 50% = € 100
 • Administratieve kosten = €10
 • Bedrag in je voordeel = €200 - €100 - €10 = €90

Voorbeeld 2

Een reiziger wil zijn 12 maanden parkingabonnement omruilen voor € 365 na 182 dagen geldigheid. Aangezien de geldigheidsduur van zijn abonnement loopt van 15 februari 2022 tot 14 februari 2023, zal het op het nieuwe abonnement in mindering te brengen bedrag als volgt zijn:

 

 • 365€ – [365€ x (182/365)] = 183€
 • Administratieve kosten = €10
 • Bedrag af te trekken van het nieuwe abonnement voor de reiziger: 183 - 10 = 173€

Deze tickets worden integraal terugbetaald als:

 • je traject en het type klas van de vervoersbewijzen identiek zijn aan die op het aanvraagformulier van je abonnement.
 • de dagen van je reis binnen de geldigheidsperiode van je abonnement vallen:
  • vanaf de 5e dag dat je een nieuw complex abonnement hebt aangevraagd (dag van aanvraag inbegrepen)
  • vanaf de dag dat je een duplicaat van een complex abonnement hebt aangevraagd

Waar kan je terecht?
Enkel aan het loket in eender welk Belgisch station.

Wanneer?
Je moet deze vervoersbewijzen tonen binnen de 14 kalenderdagen, de dag van je reis inbegrepen (mogelijk om te tellen vanaf de reisdag van je laatst uitgegeven biljet).

Onze klantendienst stelt alles in het werk om je binnen de 20 dagen te antwoorden.
De NMBS-klantendienst helpt je graag telefonisch verder, elke dag van 7 tot 21.30 uur op het nummer 02 528 28 28.
check2-anim
loader