We begrijpen dat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is voor u en we doen hiervoor dan ook al het nodige. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door NMBS, N.V. van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel). We bezorgen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden die deze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen (bijvoorbeeld door het invullen van een aanvraagformulier voor een reductiekaart) bevestigt u dat u deze voorwaarden voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft doorgenomen.

Welke gegevens gebruiken we, waarvoor, aan wie kunnen we ze bezorgen en hoe lang houden we ze bij?

Welke gegevens we gebruiken, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe lang we ze bijhouden wordt bepaald door de reden waarvoor we de gegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

Praktische informatie

Tenzij u het biljet of de reispas aankoopt via een automaat of aan het loket, verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we het door u gevraagde product kunnen bezorgen (postadres of emailadres).

 • Leeftijd of geboortedatum

Indien dit nodig is om u het juiste product aan te kunnen bieden zullen we ook uw leeftijd of geboortedatum vragen (bijv. biljetten voor senioren of voor jongeren).

 • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

Voor elektronische aankopen (online, via een automaat of aan het loket met bankkaart) zullen we ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken.

 • Rijksregisternummer

Indien u ervoor kiest om het vervoersbewijs te koppelen aan uw elektronische identiteitskaart, zal NMBS uw rijksregisternummer vragen om die koppeling mogelijk te maken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u een contract met ons afsluit door bijvoorbeeld een treinbiljet te kopen, zullen we uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens dan om u het vervoerbewijs te kunnen bezorgen, om de treinreis mogelijk te maken maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen, u de dienstverlening te kunnen aanbieden die u wenst en de dienst na verkoop te bezorgen.

We zullen uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die NMBS heeft te kunnen naleven. Hieronder valt uiteraard het verzekeren van de veiligheid in de treinen en in de stations maar ook het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke beleid voor de bescherming van deze persoonsgegevens van deze derden.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak. 

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor andere verwerkingen vermeld in deze privacy voorwaarden, houden we de gegevens verzameld naar aanleiding van online aankopen zes maand, te rekenen vanaf de datum van de aankoop, bij. Een rijksregisternummer houden we maar vier weken bij.

Behalve in de beperkte gevallen waarbij de internationale treinoperator toelaat om anoniem te reizen, verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we het door u gevraagde product kunnen bezorgen (postadres of emailadres).

 • Leeftijd of geboortedatum

Indien dit nodig is om u het juiste product te kunnen voorstellen (bijv. biljetten voor senioren of voor jongeren) of indien de treinoperator die het buitenlandse treinnet uitbaat dit vraagt voor de controle aan boord zullen we ook uw leeftijd of geboortedatum vragen.

 • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

Voor elektronische aankopen (online, via telefoon of een automaat of aan het loket met bankkaart) zullen we ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u een contract met ons afsluit door bijvoorbeeld een treinbiljet of abonnement te kopen, zullen we uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens dan om u het vervoerbewijs te kunnen bezorgen, om de treinreis mogelijk te maken maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen,

We zullen uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die NMBS heeft te kunnen naleven. Hieronder valt uiteraard het verzekeren van de veiligheid in de treinen en in de stations maar ook het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We bezorgen uw gegevens aan de verschillende treinoperatoren waarvan u in uw traject gebruik maakt zodat zij u de gevraagde dienstverlening kunnen aanbieden. Zij zullen u inlichten waarvoor zij uw gegevens gebruiken.

Indien de kenmerken van de door u aangekochte reis dit vereisen, bijvoorbeeld omdat u samen met het treinbiljet ook andere diensten hebt aangekocht aangeboden door een partner van ons, zullen we uw persoonsgegevens ook delen met die partner (bijvoorbeeld het gevraagde hotel, autovervoerder of het door u gebruikte reisagentschap).  

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor andere verwerkingen vermeld in deze privacy voorwaarden, houden we de gegevens 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aankoop, bij.

Omdat abonnement steeds op naam zijn, verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we het door u gevraagde product kunnen bezorgen (postadres of emailadres).

 • Geboortedatum

Om u het correcte abonnement te kunnen verkopen en u te kunnen onderscheiden van klanten met dezelfde naam vragen we ook uw geboortedatum.

 • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

Voor elektronische aankopen (online, via een automaat of aan het loket met bankkaart) zullen we ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken.

 • Personeelnummer

Wanneer het abonnement geheel of gedeeltelijk terugbetaald wordt door uw werkgever, zullen we ook uw personeelsnummer verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u een contract met ons afsluit door bijvoorbeeld een abonnement te kopen, zullen we uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens dan om u het vervoerbewijs te kunnen bezorgen, om de treinreis mogelijk te maken maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen, u de dienstverlening te kunnen aanbieden die u wenst en de dienst na verkoop te bezorgen.

We zullen uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die NMBS heeft te kunnen naleven. Hieronder valt uiteraard het verzekeren van de veiligheid in de treinen en in de stations maar ook het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vraagt, bewaren we uw persoonsgegevens acht jaar, te rekenen vanaf het einde van het abonnement, bij. Dit laat u en ons toe om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Als u een MOBIB kaart aanvraagt of gebruikt als drager voor vervoersbewijzen van NMBS, verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we het door u gevraagde product kunnen bezorgen (post- enof emailadres).

 • Geboortedatum

Om u te kunnen onderscheiden van klanten met dezelfde naam, vragen we ook uw geboortedatum.

 • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

Voor elektronische aankopen (online, via een automaat of aan het loket met bankkaart) zullen we ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken. 

 • MOBIB-kaartnummer

Indien u NMBS-vervoersbewijzen oplaadt op uw MOBIB-kaart zullen we het MOBIB-kaartnummer verwerken. Dit is ook het geval wanneer onze treinbegeleiders uw vervoersbewijs aan de hand van uw MOBIB-kaart controleren.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u bij NMBS een MOBIB-kaart aanvraagt, zullen we uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. We gebruiken uw gegevens dan om u de kaart te kunnen bezorgen, om eventuele vervoerbewijzen op die kaart te kunnen laden, om de treinreis op basis van de op de kaart geboekte vervoerbewijzen mogelijk te maken maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen, u de dienstverlening te kunnen aanbieden die u wenst en de dienst na verkoop te bezorgen.

We zullen uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die NMBS heeft te kunnen naleven. Hieronder valt uiteraard het verzekeren van de veiligheid in de treinen en in de stations maar ook het overmaken van uw gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Omdat de MOBIB-kaart gebruikt kan worden als een geldige drager van een geldig vervoerbewijs op het netwerk van meerdere Belgische operatoren voor openbaar vervoer, worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de betrokken operatoren. Het gaat hierbij om persoonlijke informatie van de MOBIB-kaarthouder (bijvoorbeeld: naam en voornaam) en informatie over de MOBIB-kaart en het opgeladen vervoerbewijs. Door deze uitwisseling kan de betrokken operator het beheer van de vervoerbewijzen, naverkoop, fraudebeheer, technisch beheer en klantenbeheer uitvoeren. Voor producten waarbij de verschillende openbare vervoersmaatschappijen samenwerken en waarbij de naam en voornaam en validatiegegevens tussen hen worden uitgewisseld, treden deze vervoermaatschappijen op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking. Voor de andere verwerkingen die de betrokken operatoren in hun systemen uitvoeren, treden ze op als aparte verantwoordelijken voor de verwerken. Ze zullen deze gegevens overeenkomstig hun privacybeleid verwerken. Voor bijkomende informatie hierover verwijzen we naar het actueel privacybeleid van deze operatoren van openbaar vervoer, beschikbaar op hun respectieve websites.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, houden we de hierboven vermelde persoonsgegevens gedurende de geldigheidsduur van de MOBIB-kaart, verlengd met drie jaar, bij.

Omdat kortingskaarten en speciale faciliteiten (bijvoorbeeld gratis begeleider, voorrangskaart voor een zitplaats) op naam zijn en de toekenning ervan onderworpen is aan een reeks voorwaarden, verwerkt NMBS de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we de goedkeuring om de gevraagde korting of faciliteit kunnen bezorgen (postadres of emailadres).

 • Leeftijd of geboortedatum

Om u de juiste korting te kunnen verkopen en u te onderscheiden van klanten met dezelfde naam, vragen we ook uw leeftijd of geboortedatum.

 • Specifieke persoonlijke kenmerken

Kortingskaarten en speciale faciliteiten zijn gelinkt aan specifiek kenmerken van de reiziger. Zo zal afhankelijk van het type kortingskaart info gevraagd worden over het beroep dat u uitoefent (bijv. militair of journalist), over uw gezinssituatie of over uw  medische status (bijv. lichamelijke beperking of zwangerschap).

Zonder deze informatie kan NMBS niet nagaan of u in aanmerking komt voor de korting of de speciale faciliteit.

In bepaalde gevallen zullen we ook bewijzen vragen van het kenmerk dat gelinkt is aan de korting of de speciale faciliteit. Indien we medische attesten opvragen zullen we steeds uw toestemming vragen om deze te mogen verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de gevraagde korting of faciliteit. Zonder deze gegevens is dit voor ons onmogelijk en kan de korting of faciliteit niet toegekend worden.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, houden we de hierboven vermelde persoonsgegevens gedurende de looptijd van het vervoerscontract waaraan de korting of faciliteit is gekoppeld, verlengd met een periode van dertien maanden, bij.

Om tijdens een treinreis de geldigheid van uw vervoerbewijs te controleren, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens vermeld op het abonnement of vervoersbewijs
 • MOBIB-kaartnummer
 • Persoonsgegevens vermeld op de kortingskaart die u gebruikt
 • Persoonsgegevens vermeld op uw identiteitskaart

Onze treinbegeleiders hebben het recht om uw identiteit te verifiëren aan de hand van uw geldig identiteitsbewijs. Zij zullen op dat moment kennis nemen van de gegevens op die identiteitskaart om deze af te toetsen aan de gegevens op uw vervoersbewijs. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de foto, uw naam en voornaam en adres. Indien u reist met kinderen die op basis van hun leeftijd een korting genieten, kan de treinbegeleider die leeftijd ook controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs van die kinderen of enig ander bewijs dat de leeftijd van de kinderen kan bewijzen.

Om de veiligheid van personen en goederen in en nabij de stations, de perrons en de treinen te bewaken, gebruiken we camera’s. De beelden van deze camera’s worden live bekeken. Enkel bij incidenten trachten we de personen die te zien zijn op die beelden te identificeren.

Om een correct beeld te krijgen van de drukte op de treinen, de stations en op de perrons kunnen we gebruik maken van de camerabeelden of de Device-ID van de draagbare telefoons van de personen die zich in de trein, het station en de trein bevinden en bewegen. Dit gebeurt in principe op anonieme basis (camera’s) of pseudonieme basis waarbij er geen link gemaakt wordt tussen uw Device ID en uw identificatiegegevens. Van zodra deze dienstverlening beschikbaar is en mits uw toestemming kunnen we hierbij wel gebruik maken van uw identificatiegegevens om u bijkomende informatie te verschaffen over uw treinrit of de diensten die in het station beschikbaar zijn.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om te beoordelen of u reist met een geldig vervoerbewijs. We gebruiken de camerabeelden om de veiligheid van reizigers en hun goederen te bewaken in en nabij het station, het perron en de trein.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

Deze gegevens worden voor dit doel (controle van uw vervoerbewijs) niet aan derde partijen bezorgd.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de gegevens verkregen tijdens een controle van de vervoerbewijzen dagelijks gewist, tenzij een onregelmatigheid wordt vastgesteld.

De camerabeelden worden in principe drie maanden bijgehouden, tenzij deze een bijdrage kunnen leveren om een incident te bewijzen.  In dat laatste geval gelden de bewaartermijnen die voor de opvolging van dat incident van toepassing zijn.
De verzamelde device IDs voor  de reizigerstelling worden slechts bijgehouden tot we de statistieken hebben opgesteld. 

Om uw vraag of reactie te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens

 • Naam, voornaam

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam.

 • Telefoonnummer of (email)adres

Om u onze reactie op uw vraag of melding te kunnen bezorgen, verzamelen we ook het adres waarop we u kunnen contacteren (postadres of emailadres) of uw telefoonnummer.

 • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

Indien u een compensatie of terugbetaling vraagt zullen we ook gegevens vragen over het betaalmiddel dat u hiervoor wil gebruiken.

 • Andere gegevens

Indien de specifieke kenmerken van uw vraag of reactie het vereist en we bijkomende persoonsgegevens nodig hebben of u ons deze vrijwillig bezorgt, zullen we deze gegevens gebruiken.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om uw vraag of reactie te behandelen en, indien van toepassing, om u de gevraagde terugbetaling te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag of reactie niet evalueren.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

Als uw vraag of reactie betrekking heeft op internationale treinreizen waar ook andere treinoperatoren tussengekomen zijn, zullen we deze laatste de persoonsgegevens bezorgen die de andere treinoperator nodig heeft om uw vraag of reactie te behandelen.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens tot twee jaar na de volledige afwikkeling van uw vraag of reactie, bijgehouden.

Indien onze medewerkers op de trein een verloren voorwerp terugvinden waarop persoonsgegevens terug te vinden zijn die ons in staat stellen om de eigenaar van het voorwerp te identificeren, zal NMBS deze gegevens verwerken. Daarnaast zal NMBS ook uw gegevens verwerken indien u ons contacteert om informatie te ontvangen over uw verloren voorwerp of wanneer u dit wenst op te halen bij NMBS. Hiervoor verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam, voornaam en adres
 • Geboortedatum

Om u te kunnen onderscheiden van personen met dezelfde naam en voornaam, verwerken we ook uw geboortedatum.

 • Telefoonnummer of emailadres

Mochten we dit terugvinden op het verloren voorwerp en wanneer u ons dit bezorgt in uw aanvraag, kunnen we dit gebruiken om u te verwittigen dat we het verloren voorwerp op de trein teruggevonden hebben.

 • Gegevens van uw bankrekening (IBAN-nummer en BIC Code)

Indien het verloren voorwerp geld betreft, wij dit hebben teruggevonden en u een terugbetaling hiervan wenst, verwerken we de details van uw bankrekening om ons in staat te stellen de betaling uit te voeren.

 • Andere gegevens

Indien het verloren voorwerp specifieke kenmerken heeft of u ons deze specifieke kenmerken vrijwillig bezorgt om de zoektocht naar uw verloren voorwerp te vergemakkelijken, zullen we deze gegevens gebruiken.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen en, indien mogelijk, om u het verloren voorwerp terug te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen we uw verzoek niet volledig verwerken. 

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Als u uw voorwerp verloren bent tijdens een internationale treinreis waar ook andere treinoperatoren tussengekomen zijn, zullen we deze laatste de persoonsgegevens bezorgen die deze nodig heeft om op zoek te gaan naar uw verloren voorwerp en indien mogelijk het u terug te bezorgen.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens vijftig dagen bijgehouden, te starten vanaf de dag waarop we het voorwerp hebben teruggevonden of vanaf de dag waarop u ons deze gegevens bezorgd heeft.

Wanneer u hebt aangegeven dat we u commerciële voorstellen mogen sturen, gebruiken we uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven en reclamecampagnes te bezorgen. Voor dit alles verzamelt en verwerkt NMBS de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam.

 • Telefoonnummer of (email)adres

We verwerken deze om u de commerciële voorstellen of de enquêtes te kunnen bezorgen.

 • Leeftijd

Om u voorstellen te kunnen doen die voor u relevant zijn, maken we ook gebruik van uw leeftijd.

 • Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

 • Uw voorkeuren

In bepaalde gevallen kan u ons meedelen wat uw voorkeuren zijn, zoals bijvoorbeeld de taal waarin u onze communicaties wil ontvangen, het type onroerend goed of product dat u interesseert of, voor ons aanbod van onroerende goederen, welke regio u interesseert.

 • Bestelgeschiedenis

Op basis van de aankopen die u in het verleden hebt verricht of de items die u bij het online aankopen van biljetten in uw winkelwagen hebt geladen, kunnen we u gepersonaliseerde commerciële voorstellen doen. Om die reden houden we deze gegevens ook bij.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u commerciële voorstellen voor onze producten en diensten te bezorgen.

Om gerichte reclamecampagnes in aanverwante omgevingen te voeren, kunnen we doelgroepen delen met derde partners zoals Google of Facebook. In dit geval worden uw gegevens altijd gecodeerd en gepseudonimiseerd doorgegeven om het respect van uw gegevens en uw privacy te waarborgen.

We gebruiken uw gegevens ook om de inhoud van onze reclamecampagnes en in de toekomst zelfs onze website aan te passen aan uw voorkeuren en kenmerken. Hiervoor passen we profilering toe: op basis van de informatie die we over u beschikken delen we u in één van de marketingsegmenten die wij hanteren, in. Deze profilering heeft geen andere juridische gevolgen of impact op u: enkel de reclame die u te zien krijgt of zal ontvangen zal aangepast worden aan het segment waartoe u hoort.

De gegevens die u ingeeft in onze rubriek “NMBS Immo” worden gebruikt om u onze nieuwsbrief te bezorgen en om uw zoekcriteria in onze databank op te nemen zodat wij u een aan uw voorkeuren aangepast aanbod van onroerende goederen kunnen bezorgen.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens bijgehouden tot u ons laat weten dat we uw gegevens niet langer mogen gebruiken voor direct marketing.

Om een MyNMBS account te kunnen aanmaken hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam, voornaam en adres
 • Emailadres

Dit wordt gebruikt om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers.

 • Geboortedatum

Dit wordt gebruikt om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers.

 • Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

Om een MyTrain account te kunnen aanmaken (voor aankoop en beheer van internationale treinreizen) hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Naam en voornaam
 • Emailadres

Dit wordt gebruikt om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers.

 • Geboortedatum

Dit wordt gebruikt om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers.

 • Land

Dit wordt gebruikt om onze internationale dienstverlening aan te passen aan uw locatie

 • Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om een MyNMBS of MyTrain account aan te maken en er voor te zorgen dat deze account individueel is.

Om gerichte reclamecampagnes in aanverwante omgevingen te voeren, kunnen we doelgroepen delen met derde partners zoals Google of Facebook. In dit geval worden uw gegevens altijd gecodeerd en gepseudonimiseerd doorgegeven, om het respect van uw gegevens en uw privacy te waarborgen.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat minstens gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens bijgehouden tot u uw MyNMBS en/of MyTrain account verwijdert.

Indien u een overtreding tegen onze Vervoersvoorwaarden begaan hebt, verwerken we de volgende gegevens

 • Naam, voornaam en adres

Als u nog minderjarig bent zullen we ook de identiteitsgegevens van uw ouder(s) of voogd verwerken.

 • Uw identiteitsbewijs en de gegevens op uw identiteitsbewijs

Hieronder vallen uw nationaliteit, het rijksregister, uw geboortedatum en geslacht.

 • Camerabeelden of foto's

Als er camerabeelden zijn van uw overtreding zullen deze ook verwerkt worden als bewijs van uw overtreding.

 • Precedenten

Als de bewaartermijn voor deze gegevens nog niet verstreken is, zullen we ook uw persoonsgegevens die betrekking hebben op een vorige overtreding verwerken. 

 • Uw telefoonnummer of emailadres

Om u te kunnen contacteren in de verdere opvolging van de (betaling van de) sanctie voor de overtreding, gebruiken we uw telefoonnummer of emailadres. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om de overtreding vast te stellen en om deze verder af te wikkelen, inclusief de afhandeling van de betaling van de sanctie verbonden aan de overtreding, inclusief alle correspondentie die we hierover moeten voeren.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, bijvoorbeeld om ons toe te laten volledige betaling van de uitstaande sommen te ontvangen of om een juridisch geschil dat ontstaan is naar aanleiding van de overtreding af te werken, worden de hierboven vermelde gegevens in het algemeen vijf jaar bijgehouden en 10 jaar als de overtreding het reizen zonder vervoersbewijs betreft, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling.

Wanneer u als fysiek persoon een leverancier of professionele klant van ons bent of u optreedt als contactpersoon voor een leverancier of professionele klant van ons, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam en adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam.

 • Telefoonnummer of emailadres

Om u te kunnen contacteren, verwerken we uw telefoonnummer en emailadres.

 • Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

 • Resultaten van en persoonsgegevens opgenomen in een kredietwaardigheidsonderzoek

 Om u te kunnen aanvaarden als leverancier zijn we soms genoodzaakt om kredietwaardigheidsonderzoeken uit te voeren.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om het contract met u of met de leverancier of professionele klant waarvoor u optreedt te kunnen uitvoeren en u of deze op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, waaronder commerciële informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen tenminste evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, houden we uw persoonsgegevens gedurende looptijd van het contract met u, als professionele klant of leverancier of met de leverancier of professionele klant waarvoor u optreedt als contactpersoon, verlengd met één jaar.

Indien u het slachtoffer bent geworden van een ongeval op een locatie onder beheer of controle van de NMBS, verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam en adres

Als u nog minderjarig bent zullen we ook de identiteitsgegevens van uw ouder(s) of voogd verwerken.

 • Uw identiteitsbewijs en de gegevens op uw identiteitsbewijs

Hieronder vallen uw nationaliteit, het rijksregister, uw geboortedatum en geslacht.

 • Camerabeelden of foto's

Als er camerabeelden zijn van uw ongeval zullen deze ook verwerkt worden als bewijs van uw ongeval.

 • Uw telefoonnummer of emailadres

Om u te kunnen contacteren in de verdere opvolging van de (betaling van de) sanctie voor de overtreding, gebruiken we uw telefoonnummer of emailadres.

 • De specifieke kenmerken van uw ongeval en de schade

Om de opvolging van uw schade, bijvoorbeeld bij onze verzekeraar, te kunnen opvolgen zullen we ook de specifieke kenmerken van uw ongeval en de schade die u geleden heeft, waaronder fysieke schade, verwerken. Als we medische informatie van u verwerken zullen we hiervoor uw expliciete toestemming vragen, tenzij de hoogdringendheid dit onmogelijk maakt, bijvoorbeeld bij het toedienen van de eerste hulp bij ongevallen, om zo uw vitale belangen veilig te stellen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om een gedetailleerde vaststelling van het ongeval en een verdere opvolging van uw ongeval mogelijk te maken en indien u hierop recht heeft om de geleden schade te vergoeden, eventueel met tussenkomst van onze verzekeraar.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van NMBS. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van NMBS.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

We zullen uw gegevens ook bezorgen aan onze verzekeraar.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected]. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden uw gegevens bij tot wanneer uw dossier volledig afgehandeld is, verlengd met één jaar. Indien er niet op korte termijn gestart kan worden met de afhandeling van uw dossier, houden we uw gegevens gedurende een termijn van dertig jaar en zes maanden bij indien u schade aan uw bezittingen hebt geleden en 20 jaar en zes maanden indien u fysieke schade hebt geleden. Bij schade aan voorwerpen gecombineerd met fysieke schade, geldt de langste bewaartermijn.

A) Toepassingsgebied

Lees dit deel van onze verklaring voor de bescherming van uw persoonsgegevens om meer te weten te komen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op onze websites (met name www.nmbs.be, www.belgianrail.be, www.nmbs-internationaal.be, www.b-europe.be en hierna aangeduid als de "Website") en, desgevallend, door de apps (mobiele applicaties onder de naam ‘NMBS’ te downloaden op smartphones en tablets via app stores, hierna aangeduid als de ‘Apps’).

Door vervoerbewijzen voor binnenlandse en/of grensoverschrijdende reizen per trein en aanverwante producten te kopen, door diensten te reserveren via de Website en de Apps, door de Website en/of Apps te gebruiken en door persoonsgegevens mee te delen, bevestigt u dat u de hierna vermelde voorwaarden waaronder NMBS persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft heeft doorgenomen

B) Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens op de Website en de Apps

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website en de Apps te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens met dit doel worden meegedeeld.

Van zodra uw bezoek zich niet beperkt tot algemene informatievergadering en meer bepaald wanneer u op of via de website en/of apps

i. een vervoerbewijs of aanverwant product aankoopt,
ii. online een forfaitaire vergoeding betaalt met betrekking tot een onregelmatigheid,
iii. een dienst of een assistentie reserveert, 
iv. NMBS contacteert, 
v. zich registreert voor een My NMBS-account of een My Train account, 
vi. deelneemt aan een wedstrijd, 
vii. akkoord gaat met de ontvangst van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over onze producten en diensten,
viii. aangeeft dat u graag uw mening geeft in toekomstige enquêtes (bijv. door u in te schrijven op www.nmbs.be/klantcentraal)
ix. bij download van de Apps toestemt bepaalde diensten te activeren, zoals geolokalisatie, gebruik van contacten en/of kalender
x. gebruik maakt van onze chatbots en in uw communicatie met de chatbot persoonsgegevens meedeelt

worden bovendien nadere gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw geslacht, naam, e-mailadres, uw huidige positie, paswoord, eventuele bestelhistoriek, telefoonnummer, adresgegevens en taal. 

Dergelijke gegevens gebruiken we

 • voor het afleveren van een vervoersbewijs, een aanverwant product of dienst en om u, desgevallend, hierover verder te informeren, u de aangekochte producten of diensten af te leveren en op te volgen, en om u een kwaliteitsvolle dienst na verkoop te kunnen garanderen
 • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden
 • om u toe te laten forfaitaire vergoedingen te betalen in het kader van een onregelmatigheid
 • om u alle voordelen van uw MyNMBS-account te kunnen laten genieten, waaronder een MyNMBS Info abonnement (sms bij vertraging van een van uw voorkeurtreinen indien u in het bezit bent van een gevalideerde treinkaart), het vereenvoudigen van bepaalde handelingen (online assistentie voor personen met beperkte mobiliteit, het aankopen van valideringen voor uw treinkaart of MOBIB-kaart,. . . , het betalen van een forfaitaire vergoeding voor een onregelmatigheid), de toegang tot uw bestelhistoriek en tot uw gegevens voor het beheer daarvan, alsook voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing
 • om u te laten deelnemen aan de wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan
 • om u nieuwsbrieven te bezorgen en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en diensten
 • om de u aangeboden dienstverlening te verbeteren en die aan te passen aan uw behoeften, meer bepaald door u, op basis van de gemaakte klantenprofielen, aangepaste diensten voor te stellen die u kunnen interesseren
 • om u te informeren, u te laten deelnemen aan marktstudies en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en diensten
 • om u te laten genieten van bijkomende diensten op de Apps, zoals het dichtstbijzijnde station in kaart brengen, het bewaren van een reisweg in uw kalender of anderen op de hoogte te brengen van uw reisweg
 • uw vraag gesteld aan de chatbot te beantwoorden

en kunnen voor dit doel doorgegeven worden aan derden en onderaannemers.

C) Specifieke verwerking bij aankoop van vervoersbewijzen

Om eventuele fraude bij de aankoop van tickets te vermijden, verifieert NMBS bij elke transactie de gegevens die u aan haar meedeelt. NMBS zal die gegevens verwerken en kan op basis van die verwerking beslissen om een aankoop van tickets te weigeren of te schorsen. NMBS is niet verplicht u op voorhand te verwittigen indien zij tot een weigering of schorsing zal overgaan. NMBS kan tot dergelijke weigering of schorsing overgaan wanneer zij vermoedt dat een contractuele verplichting niet nageleefd zal worden en/of dat er sprake zal zijn van fraude of bedrog. Dit vermoeden kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op twijfels over de identiteit van de cliënt of de reiziger, het feit dat de hoeveelheid producten die besteld worden ongewoon is of wanneer er nu of in het verleden problemen zijn (geweest) met de betalingen door de betrokken cliënt of reiziger.

In het kader van een online bestelling van tickets, maakt NMBS gebruik van de tool “Fraud Expert”, gekoppeld van een verwerking op afstand door een onderaannemer van NMBS. Uw persoonsgegevens zullen hiervoor bezorgd worden aan en verwerkt worden door Ingenico e-Commerce Solutions SPRL (hierna: “Ingenico”). Ingenico verwerkt uw gegevens voor het voorkomen en bestrijden van fraude (wat onder meer inhoudt: het bepalen van een niveau van risico verbonden aan de transactie, detectie en beheer van bepaalde waarschuwingen die daaruit voortvloeien, het informeren van de verkoper zodat deze op basis van die gegevens een beslissing kan nemen, een manuele verificatie van transacties die een bepaald risiconiveau hebben, het uitwerken van een model op basis van de scores). Uw persoonsgegevens worden bezorgd aan de betrokken departementen van Ingenico, aan NMBS en aan derden die voor Ingenico of NMBS als onderaannemer optreden om het betalingsproces en de aangeboden dienstverlening mogelijk te maken.

Een fraude kan leiden tot het registreren van uw persoonsgegevens in een specifiek bestand dat Ingenico over fraude bijhoudt. Dit bestand heeft tot doel om gegevens over fraude die in het verleden gepleegd is bij te houden om zo, met name, de criteria om het risico in te schatten van transacties en het daaraan gekoppelde scoringsmodel te kunnen bepalen. Het opnemen van uw gegevens in dat bestand kan er dus voor zorgen dat u bij een volgende bestelling bij NMBS of bij een andere verkoper die actief is in dezelfde sector als NMBS en die gebruik maakt van de diensten van Ingenico, beschouwd zal worden als een hoger frauderisico en deze daarom uw bestelling kan weigeren.

Conform de wettelijke privacyvereisten hebt u een recht op toegang, inzage en verbetering van de gegevens die Ingenico in het kader van de tool “Fraud Expert” over u bijhoudt, en, rekening houdend met de wettelijke beperkingen, het recht om u te verzetten tegen verwerking tegen gegevens die niet terzake dienend of die overmatig zijn. U kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Ingenico e-Commerce Solutions BVBA- Juridische Dienst “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”, Woluwelaan 102, B-1200 Brussel (België) of door een elektronisch verzoek via email aan: [email protected]. Om geldig te zijn moet dergelijk verzoek steeds voorzien worden van een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs.

D) Cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.
U kunt op de website kiezen welke cookies er geplaatst mogen worden met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies.  
U kunt ook in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.  
Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

We maken gebruik van de volgende cookies: 

(i) Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling of het gebruik van live chat) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kan u bepaalde delen van de Website niet naar behoren gebruiken.

(ii) Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) te onthouden, om het gebruiksgemak van de Website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.

(iii) Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de Website gebruikt, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Prestatiebevorderende cookies zijn ook gekend onder de naam analytische cookies. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze cookies oplevert verzameld wordt bij een derde partij. Voor het bezorgen van informatie aan NMBS om de Website en haar diensten te verbeteren, treden deze derden op als onderaannemer voor de NMBS. U vindt hieronder informatie over deze derden en hoe zij gebruik maken van de informatie die via de cookies verzameld worden.

Google Analytics

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.
Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: 

i. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald;
ii. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps;
iii. Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen;
iv. haar wettelijke verplichtingen nakomen;
v. haar producten verbeteren.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?

 • Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
 • Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.
 • Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor Personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.
 •  

  In de Apps maakt NMBS gebruik van Firebase Analytics, een analytische tool ontwikkeld door Google. Deze tool verzamelt statistische informatie over hoe de gebruikers de app gebruiken, bijv. welke functies ze gebruiken, welke gegevens ze ingeven.

  In eerste fase zal de verzamelde informatie enkel gebruikt worden om de app te verbeteren.

  Dan kan u het volgende doen:
  In de Instellingen van een iPhone gaat u naar ‘Privacy’ en daarna ‘Reclame’ (helemaal onderaan). Klik op ‘Stel Reclame-ID opnieuw in’ en zet het schuifje ‘Beperk reclametracking’ op Aan’. 
  Op een Android-telefoon gaat u naar ‘Instellingen’, dan ‘Google’ en ‘Advertenties’. Tik op ‘Advertentie-ID resetten’. Daarna zorgt u dat ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ aangevinkt is.

  NMBS kan op de Website of in de Apps, informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website of de Apps met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop. Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van NMBS-pagina op het sociale netwerk. NMBS nodigt u uit het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.

  (iv) Publicitaire cookies

  Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, te bepalen hoeveel keer een bepaalde publiciteit reeds werd getoond, de effectiviteit van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over een vorig bezoek bij te houden en om de verzamelde gegevens te delen met de betrokken derde partijen, zoals de adverteerders. Ze worden op de Website gebruikt en op uw apparaat geplaatst door derden zoals de ondernemingen die aan NMBS gelinkt zijn en de adverteerders die deel uitmaken van het publiciteitsnetwerk van de Website.

  NMBS maakt gebruik van de volgende publicitaire cookies:

  De Website maakt gebruik van Google Remarketing. Deze tool plaatst cookies op uw apparaat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze advertenties houden rekening met uw vorige bezoeken aan de Website. Hierboven bij punt (iii) onder Google Analytics vindt u meer informatie over wat Google met de verzamelde informatie kan doen. Bijkomende informatie vindt u via volgende link
  De Google Remarketing tool maakt gebruik van het Display Advertising netwerk van Google.
  U kan deze cookies steeds uitschakelen in de instellingen van uw browser, via de volgende Google link of de link aangeboden door www.youronlinechoice.com.

  De Website maakt ook gebruik van Facebook Pixel. Dit is een voor u niet zichtbare afbeelding die opgenomen wordt op de pagina’s van onze website en die wordt bewaard op de servers van Facebook. Telkens u een pagina van onze site opent waar de Facebook pixel opgenomen is, wordt deze pixel naar uw toestel gedownload vanuit die Facebook server. Daarbij worden de volgende gegevens bezorgd aan Facebook: uw IP-adres en de specifieke kenmerken van uw toestel (bijvoorbeeld: type, besturingssysteem, specifieke software en hardware). Terwijl wij deze gegevens niet aan u persoonlijk kunnen linken, kan Facebook dit wel indien u ook een profiel hebt op Facebook. Daarvoor treedt Facebook op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij nodigen u dan ook uit het privacybeleid van Facebook te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die Facebook verzamelt, gebruikt wordt. Wij ontvangen van Facebook zelf enkel statistische informatie en dus niet uw persoonsgegevens. Als u bepaalde advertenties niet wenst te ontvangen kan u in uw gepersonaliseerde Facebookpagina uw advertentievoorkeuren aanpassen. Via de instellingen van uw mobiel toestel kan u ten slotte ook aangeven dat de machinegegevens niet aan derden meegedeeld kunnen worden.

  Ten slotte maakt de Website gebruik van Criteo-retargetingcookies, die worden gebruikt om via het adverteerdersnetwerk van Criteo gepersonaliseerde advertenties te tonen (op basis van uw vorige bezoeken aan de website), ongeacht het toestel dat u voor uw internetverbinding gebruikt (computer, tablet of smartphone). Door uw zoekacties en aankopen op verschillende websites te bundelen, kunnen de Criteo-remarketingcookies eenzelfde gebruiker herkennen en identificeren – hoewel deze anoniem blijft – en dit ongeacht de gebruikte browser. Net als bij alle andere cookies kunt u zich voor de Criteo-cookies uitschrijven aan de hand van de instructies op www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/. In dit geval geldt de uitschrijving voor alle apparaten met een internetverbinding die u gebruikt.

  Tenzij u het parkeerbiljet aankoopt via een automaat of aan het loket, verzamelt en verwerkt B-Parking NV, Frankrijkstraat 52-54 te 1060 Brussel, verantwoordelijke voor de verwerking, de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, voornaam en adres of email

  In principe verwerkt B-Parking minstens uw naam en voornaam, aangevuld met een adres waarop we u kunnen contacteren of waar we het door u gevraagde product kunnen bezorgen (postadres of emailadres) en de passende factuur.

  • Telefoonnummer / GSM

  Indien dit nodig is om u te kunnen contacteren in geval van een incident, ongeval of andere situaties waar een tussenkomst van u ter plaats betreffende uw geparkeerd wagen nodig is, worden uw persoonsgegevens verwerkt.

  • Gegevens betreffende het gebruikte betaalmiddel

  Voor elektronische aankopen (online, via een automaat of aan het loket met bankkaart) zal B-Parking ook gegevens betreffende dit betaalmiddel verwerken.

  • Nummerplaat

  Deze gegevens worden door B-Parking verwerkt om de eigenaar van een wagen die zij wenst te contacteren te identificeren.

   

  Waarvoor gebruikt B-Parking uw gegevens?

  Als u een contract met B-Parking afsluit door bijvoorbeeld een parkeerabonnement te kopen, zal B-Parking uw gegevens verwerken om dit contract te kunnen uitvoeren. Zij gebruikt uw gegevens dan om u toegang tot de parkings te kunnen verlenen maar ook om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen of u op de hoogte te brengen van gebeurtenissen of situaties die een impact kunnen hebben op de dienstverlening. Daarnaast gebruikt B-Parking uw gegevens ook om de dienst na verkoop te bezorgen.

  Ze zal uw gegevens ook verwerken om de wettelijke verplichtingen die B-Parking heeft te kunnen naleven. Het is dus mogelijk dat uw persoonsgegevens overgemaakt worden aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Bekijk zeker het toepasselijke privacybeleid van deze derden als u meer informatie over deze verwerkingen wenst.

  Daarnaast verwerkt B-Parking uw gegevens om haar dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

  Tenslotte gebruikt B-Parking we uw gegevens ook om mogelijke illegale, ongewenste of gevaarlijke activiteiten te voorkomen of er het nodige gevolg aan te kunnen geven. In dit opzicht, bekijken wij live beelden van bewakingscamera’s die in de parking geplaatst zijn. Deze beelden worden niet bewaard door B-Parking maar wel door de veiligheidsdiensten van de NMBS. In geval van incidenten kunnen NMBS, B-Parking en de politie de beelden raadplegen.

  Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van B-Parking. Hierbij waakt B-Parking er steeds over dat uw belangen ten minste evenveel aandacht krijgen als de belangen van B-Parking.

  Als u hiermee akkoord bent gegaan, gebruikt B-Parking uw gegevens ook voor direct marketing doeleinden. U kunt B-Parking op elk ogenblik melden dat u niet langer gecontacteerd wil worden voor deze direct marketing doeleinden.

  Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

  We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor B-Parking als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak. Zo heeft SKIDATA N.V. die ons de software levert om onze diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast delen we uw gegevens met Atos Worldline NV die de banktransacties van onze kasbetalingen beheert en die uw persoonsgegevens zal verwerken als verantwoordelijke voor de verwerking. Voor meer informatie over hoe ATOS Wordline uw gegevens verwerkt verwijzen we naar de privacyverklaring van deze onderneming.

  Wij delen eveneens uw persoonlijke gegevens met de NMBS, ons moederbedrijf, voor doeleinden zoals de dienst na verkoop, het servicebeheer (bijvoorbeeld het beheer van het abonnement via de MOBIB-kaart), boekhouding en statistieken.

  Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

  In principe bezorgen we je persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat de GDPR je in de Europese Economische Ruimte biedt. Zo kunnen onze cloud providers je gegevens in landen buiten de EER plaatsen of kan onze IT-leverancier toegang tot je gegevens krijgen vanuit Indië. In al deze gevallen zijn de nodige contractuele beschermingsmaatregelen genomen zodat je gegevens beschermd worden op een niveau dat gelijk is aan het beschermingsniveau vereist door de GDPR. Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kan je opvragen via [email protected].

  Hoe lang houden we uw gegevens bij?

  Als B-Parking uw gegevens niet langer nodig heeft voor andere verwerkingen vermeld in deze voorwaarden voor de bescherming van uw persoonsgegevens, houdt ze de gegevens tien jaar bij te rekenen vanaf de datum van einde van uw abonnement, of wanneer u geen abonnement heeft, 2 jaar na de aankoop van het parkeerticket.

  Op welke grond verwerken we uw gegevens?

  In de meeste gevallen zullen we uw gegevens verwerken om het contract dat tussen NMBS en u bestaat te kunnen uitvoeren.Dit is onder andere het geval wanneer u een treinreis bij ons boekt of aankoopt en een korting aanvraagt en wanneer u wil gebruik maken van de dienst na verkoop.

  Daarnaast zijn we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn we verplicht om de veiligheid in de stations, op de treinen en de perrons te verzorgen. Om die reden kunnen we u ook filmen met de camera’s die zich op die plaatsen bevinden en kunnen we uw identiteit controleren en overtredingen vaststellen en opvolgen.

  Daarnaast kaderen een aantal van de verwerkingen in het legitiem economisch belang van NMBS. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van fraude, het voeren van marktonderzoeken, het verbeteren van haar dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hierbij wordt er steeds nagegaan of uw belang bij de bescherming van uw privéleven en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet opwegen tegen het belang van de NMBS. Als dit effectief het geval is, kan NMBS niet tot deze verwerking overgaan of moet ze deze aanpassen zodat deze wel in evenwicht is met uw belangen.

  Ten slotte zullen we een aantal verwerkingen baseren op uw toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektronische direct marketing en bij het verwerken van specifieke categorieën van persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens. Deze toestemming zal in de meeste gevallen blijken uit een actieve handeling die u stelt (bijvoorbeeld het bezorgen van uw persoonsgegevens aan ons). In specifieke gevallen, zoals bij het verwerken van medische gegevens, zullen we uw expliciete toestemming vragen.

  U kan steeds uw toestemming intrekken. De verwerkingen die we tot deze intrekking hebben uitgevoerd, blijven dan wel geldig en gerechtvaardigd.

  Hoe lang houden we uw gegevens bij?

  Wanneer de wet een minimumbewaartermijn oplegt, zijn we steeds verplicht om uw gegevens ten minste voor deze termijn te bewaren. Voorbij deze minimumbewaartermijn en waar de wet geen bewaartermijn vastlegt, hebben we voor het bepalen van de termijn een afweging gemaakt van uw belangen en die van NMBS waarbij de belangen van NMBS nooit groter mogen zijn dan die van u, van de snelheid waarmee gegevens verouderen en de redenen waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

  Indien we uw gegevens voor verschillende redenen verwerken, zal steeds de langste bewaartermijn toegepast. De mogelijkheid voor de betrokken diensten van NMBS om gebruik te maken van uw persoonsgegevens zal wel bepaald worden door de specifieke bewaartermijn die voor die dienst van toepassing is: als voor die dienst de bewaartermijn verstreken is, zal ze de gegevens niet meer kunnen gebruiken.

  Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens uit onze databanken verwijderd worden of zullen deze geanonimiseerd worden zodat we die niet meer aan u kunnen linken.

  Meer informatie over de exacte bewaartermijn van uw gegevens vindt u hierboven vermeld in de informatie voor de specifieke verwerking.

  Waarmee kunnen wij u helpen betreffende uw persoonsgegevens?

  1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
  2. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  3. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
  4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.
  5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator.
  6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.
  7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.

  1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
  U kunt u zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt zowel voor de gewone verwerking als voor de profilering die gebruikt wordt voor deze direct marketing.

  2. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken.

  3. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.
  Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er gevolgen gekoppeld worden aan deze persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de beoordeling of u in aanmerking komt van een korting.

  4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.
  U hebt op basis van de privacyregels het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Zo kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen zolang u gebruik wil maken van uw treinabonnement of wij nog betaling van openstaande bedragen (bijvoorbeeld na een overtreding) van u moeten ontvangen.

  5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator.
  Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden.

  6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van medische attesten om na te gaan of u in aanmerking komt voor bepaalde kortingen. Afhankelijk van het tijdstip van het intrekken van uw toestemming kan dit ertoe leiden dat we bepaalde zaken niet meer kunnen bezorgen aan u. Zo is het mogelijk dat u niet langer kan genieten van een korting die gebaseerd is op de verwerking van persoonsgegevens.

  7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.
  De privacyregels verlenen u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden. Het zal echter voor ons niets steeds mogelijk zijn om aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken of bijvoorbeeld in de opvolging van overtredingen.

  Momenteel maakt de NMBS geen gebruik van systemen die op basis van uw persoonsgegevens automatische beslissingen nemen die voor u juridische gevolgen voor u hebben. Mochten we gebruik willen maken van dergelijke systemen zullen we u hiervan op de hoogte brengen en u de mogelijkheid geven u tegen dit gebruik te verzetten. 

  Hoe kan ik dit doen?

  U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door de “uitschrijven” button aan te klikken die u in alle direct marketing documenten zal terugvinden.

  Daarnaast kunt u ook een geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit sturen naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of naar [email protected].

  Indien u over een MyNMBS-account beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van NMBS geen e-mails of sms'en meer te ontvangen.

  Hoe beveiligen we uw gegevens?

  We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en nagaat of de NMBS de privacyregels naleeft.

  Daarnaast waken we erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen NMBS toegang hebben tot uw gegevens.

  Voor alle belangrijke bestaande processen en alle nieuwe verwerkingsprocessen voeren we een Data Protection Impact Assessment uit waarin met de hulp van onze Functionaris voor Gegevensbescherming nagegaan wordt of de privacyregels nageleefd worden en uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd worden. Waar deze assessments resulteren in verbeterpunten voor ons worden deze strikt opgevolgd en moet er een oplossing voor gevonden worden vooraleer de verwerking te starten.

  We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

  Contactgegevens

  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).

  NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

  U kunt ons contacteren op het volgende adres: Klantendienst NMBS, Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar [email protected] sturen.

  De dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van NMBS kan u contacteren via Data Protection Office NMBS, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel of via [email protected]

  Als u niet tevreden bent over de manier waarop NMBS uw persoonsgegevens verwerkt en over de reactie die u van onze klantendienst en Functionaris voor Gegevensbescherming op uw klacht hebt ontvangen, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

  NMBS behoudt zich het recht voor om dit beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens steeds te wijzigen.

  check2-anim
  loader