asemblée générale

De algemene vergadering van aandeelhouders is het beslissingsorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering.

Alle vennootschappen moeten minstens één algemene vergadering per jaar bijeenroepen. Deze wordt de gewone algemene vergadering genoemd. Bij die gelegenheid legt (leggen) de bestuurder(s) van de vennootschap de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de leden van de vergadering.

Indien nodig, kan de vennootschap in hetzelfde jaar ook andere algemene vergaderingen bijeenroepen. Dit zijn de buitengewone algemene vergaderingen.

Stemrecht

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten hebben de aandeelhouders recht op één stem per gewoon aandeel.

De houders van de bewijzen van deelgerechtigdheid bedoeld in artikel 7 van de statuten, hebben recht op één stem per tien bewijzen van deelgerechtigdheid.

Kalender

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt er elk jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar. De volgende gewone algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022. 

check2-anim