Voor een aantal goederen en diensten volstaan de bestaande normen en richtlijnen niet om de technische vereisten te beschrijven en worden er dus technische bepalingen opgesteld. Deze zijn dus een aanvulling op de bestaande normen en richtlijnen (TBI, UIC, EU, BN, wetgeving, certificatie,…).

check2-anim
loader