Afhankelijk van het kwalificatiesysteem zijn er verschillende stappen mogelijk:

  • Administratief onderzoek
  • Uniform Europees Aanbestedingsformulier
  • Financiële risicoanalyse
  • Testen op kleine en/of op grote schaal – Testperiode – Testrapporten
  • Audit van de productiesite

Deze stappen worden beschreven ofwel in de algemene kwalificatieprocedure ofwel in de technische bepaling.

Heeft u een IRIS certificaat? Dan kan NMBS beslissen om hiermee rekening te houden in het kwalificatieproces.

Wat de audits betreft, werkt NMBS samen met de Deutsche Bahn AG (DB AG), de Österreichische Bundesbahnen AG (ÖBB) en de Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB).

Hiervoor werd een samenwerkingsakkoord getekend, het zogenaamde Cross Acceptance Agreement (CAA). Hieronder vindt u de link naar

Bedoeling is om het aantal audits bij leveranciers te verminderen, doordat slechts 1 van de 4 ondernemingen een gemeenschappelijke leverancier auditeert en de andere 3 de auditresultaten overnemen.

Aan de leverancier wordt voorafgaand toestemming gevraagd voor een CAA audit.

Ook hier wordt een IRIS certificaat in rekening genomen, nl de scope van de CAA audit wordt afgestemd op de resultaat van het IRIS auditrapport en de Corrective Action Requests.

check2-anim